Tuotesuunnittelu ja -kehitys

Tuotekehitystehtävät

Maailma muuttuu kiihtyvällä vauhdilla. Entistä monipuolisempia, älykkäitä ja ympäristöystävällisempiä tuotteita tulee markkinoille jatkuvasti. Uudet tuotteet eivät synny itsestään, vaan niiden takana ovat osaavat tuotekehittäjät. Tuotekehittäjät, tuotekehitysinsinöörit ja projektipäälliköt ovat paalupaikalla kehitettäessä nykyisiä ja luotaessa kokonaan uusia ihmisten jokapäiväistä elämää helpottavia palveluja ja tuotteita.
Tuotekehittäjän päätehtävänä on määritellä markkinoiden tarpeisiin ja yrityksen osaamiseen perustuen, millaisia uusia tuotteita tulisi kehittää. Yhteistyö myynnin, markkinoinnin sekä tuotannon kanssa on erittäin tärkeää tässä työssä. Kekseliäisyydestä ja ongelmanratkaisukyvystä on tuotekehittäjän työssä paljon hyötyä. Tuotekehittäjän on pysyttävä jatkuvasti ajan hermolla ja hänen on kyettävä hahmottamaan kokonaisuuksia, sekä hallittava hyvin kommunikaatio ja yhteistyötaidot.

Henkilökohtaiset ominaisuudet ja taidot

 • Asiakastarpeiden huomioiminen
 • Innovatiivisuus
 • Kirjallinen esityskyky
 • Kokonaisuuksien ymmärtäminen
 • Kommunikaatiokyky
 • Kyky hallita tietotulvaa
 • Oma-aloitteisuus
 • Ongelmanratkaisukyky
 • Suunnitelmallisuus
 • Tietokoneavusteinen suunnitteluohjelmistojen hallinta
 • Valmistusmenetelmien ja materiaalien tuntemus
 • Monipuolinen teknologinen osaaminen
 • Vähintään englanninkielen hallinta; muusta kielitaidosta on etua

Keskeisimmät tehtävät

 • Projektin hallinta eli projektisuunnitelmassa määritetyssä aikataulussa ja talousarviossa pysyminen
 • Asiakastarpeiden määrittely ja muuttaminen tuoteominaisuuksiksi
 • Tuotteiden suunnittelu tietokoneavusteisten suunnitteluohjelmistojen avulla
 • Osallistuminen suunnitellun tuotteen mittauksiin ja testauksiin
 • Suunniteltujen tuotteiden dokumentointi
 • Yhteistyö mm. tuotekehitystiimin muiden tuotekehittäjien, myynnin ja markkinoinnin sekä tuotannon kanssa tuotekehitysprojektin eri vaiheissa

Koulutus

Teknillinen koulutus antaa hyvät valmiudet tuotekehitystehtävissä menestymiseen. Parhaan taustan antavat diplomi-insinöörin tai insinöörin opinnot esimerkiksi elektroniikan, kone- tai materiaalitekniikan alueilta. Työ ei välttämättä vaadi aiempaa työkokemusta, sillä tehtävät voidaan räätälöidä henkilön osaamisen mukaisesti. Tosin aiempaa kokemusta tuotantotehtävistä arvostetaan, sillä tuotantotyössä opitaan tuntemaan yrityksen valmistama t uote sekä valmistusmenetelmät.

Tarkempi kuvaus tuotekehitystehtävistä (pdf)

Henkilökuva: Suunnitteluinsinööri Anne Salopuro (pdf)

Henkilökuva: Tuotesuunnittelija Ritva Haavisto (pdf) 

Teknologiateollisuus ry