Verkkomateriaaleja ja opetusideoita

Alla on linkkejä kaikkien oppiaineiden teknologiaopetukseen sopiviin verkkomateriaaleihin. Valikossa, sivun vasemmalla laidalla, ovat linkit oppiaineittain. Useimpiin oppiaineisiin on tehty myös tehtäväkortteja. Tehtäväkortti on valmis opetusmenetelmäesimerkki, jossa Ihminen ja teknologia -aihekokonaisuus on otettu huomioon kyseisen oppiaineen opetuksessa.

Tiedekilpailut.fi
Tiedekilpailut.fi-verkkosivuston tarkoituksena on helpottaa tiedonsaantia vireillä olevista ja tulevista tiede- ja teknologiakilpailuista eri kouluasteille. Sivusto on rakenteeltaan helppokäyttöinen ja kilpailuja voi selata luokka-asteiden mukaan: 1.–2. luokat, 3.–6. luokat, 7.–9. luokat ja lukio. Tiedekilpailut.fi -verkkopalvelun ovat toteuttaneet yhdessä Tiedekeskus Heureka, Kerhokeskus - koulutyön tuki ry, Teknologiateollisuus ry, Suomen Akatemia ja Tekniikan Akateemisten Liitto.

Teknologia ja yhteiskunta
Verkkomateriaali tutustuttaa lukiolaiset aihekokonaisuuden aihepiiriin. Teemoina ovat teknologia, sen eri osa-alueet, tekijät, historia ja nykypäivä. Materiaali sisältää asiantuntijoiden artikkeleita, tehtäviä eri oppiaineisiin ja linkkejä mielenkiintoisiin aineistoihin.

Etälukio: Teknologia ja yhteiskunta
Etälukion materiaalin aiheina ovat teknologia arkipäivässä, sen riskit ja hyödyt, kehityshistoria sekä tulevaisuuden haasteet.

Xplora
Yhteiseurooppalaiseen Xplora-portaaliin on koottu viimeisimpiä tiedeopetuksen työkaluja ja materiaaleja, kansainvälinen lehti tiedeopettajille sekä mahdollisuuksia harjoitteluun. Rekisteröitymällä saat kaikki työkalut käyttöösi. Koordinaattori: European Schoolnet

Tämä toimii -kilpailu (1–6-luokkalaisille)
Tämä toimii! -prosessissa ideoidaan ja valmistetaan liikkuvia ja leikittäviä leluja Teknologiateollisuuden toimittamasta materiaalista. Leluille tehdään myös mainokset ja prosessin eri vaiheista pidetään päiväkirjaa

Tehosalkku
Teknillisen korkeakoulun sivusto tekniikan opettamisesta. Suunnattu lähinnä korkeakoulun opettajille, mutta jokainen tekniikkaa opettava voi löytää ideoita, tietoa tai innostusta sivuilta.

Teknologia ja ihminen -Historiallinen katsaus.
Bosse Sundinin katsaus teknologian ja ihmisen historiaan.

Tekniikan Historian Seura
Tekniikan Historian Seura ry:n tarkoituksena on tekniikan ja teollisuuden historian tutkimuksen ja museotoiminnan edistäminen sekä tekniikan ja teollisuuden historian tunnetuksi tekeminen. Seuran sivuilla on laaja linnkikokoelma tekniikan historiaa esittelevistä museoista.

Tekniikka ja talous
Talentumin julkaiseman Tekniikka ja talous –lehden verrkkosivuilla on ajankohtaisia tekniikka liittyviä uutisia aloittain ja keskustelupalsta. Sivusto voi antaa opettajalle ideoita opetukseen.

Tekniikan museo
Tekniikan museo sijaitsee Vanhassakaupungissa Helsingissä.  Museolla on pysyviä ja vaihtuvia näyttelyitä. Museo on valmistanut peruskoululaisille ja lukiolaisille vierailuja varten valmiit tehtäväpaketit.

Teknologiakasvatus NYT! -oppimateriaalit
Materiaaleja teknologiakasvatuksen eri aihepiireihin.

TEKES 
Teknologian kehittämiskeskuksen sivuilla on esimerkiksi teknologian menestystarinoita ja ajankohtaisista hankkeista voi lukea asiakkaat ja projektit sivuilta. Tekes julkaisee myös muun muassa Tekniikan Näköalat ja Euroopan tiede ja teknologia lehtiä.

Motiva Oy
Motiva edistää energiansäästöä, energiankäytön tehostamista ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Motiva jalostaa ja jakaa tietoa, kehittää menetelmiä ja vauhdittaa edistyneen teknologian käyttöönottoa. Energia-aiheiset opetusmateriaalit.

Opetin.fi-verkkopalvelu tarjoaa työkaluja opetuksen tueksi. Palvelusta löydät mm. hyviä käytäntöjä ja malleja yritysyhteistyöhön, tehtäviä ja tukimateriaaleja eri oppiaineiden opetukseen.
Taloudellinen tiedotustoimisto