Biologia

Biologian tehtäväkortit

GPS-laitteen käyttö ja luonnon muutosten havainnointi (pdf)
Sykebingo (pdf)

Linkkejä

Bionet
Kahdeksan eurooppalaisen tiedekeskuksen ja tiedemuseon luoma sivusto, joilla voi tutustua biotieteen uusimpiin löytöihin ja keskustella niistä. Käsiteltävät aiheet on jaettu kuuden eri teeman alle. Sivusto toimii yhdeksällä eri kielellä, joten sitä voi hyödyntää myös kielten oppitunneilla.

Bioteknologia.info
Bioteknologia.info -lehti ja verkkosivut toteutetaan osana Tekesin NeoBio-ohjelmaa. Verkkosivuilla on laajasti tietoa bioteknologiasta, bioteknologiaan liittyvästä lainsäädännöstä ja uutisista. Sivuilla on materiaalia myös opettajille ja alan toimijoiden yhteystietoja.

Metsän oppimispolku
Oppimispolku.fi on Suomen Metsäyhdistyksen ja alueellisten metsäkeskusten koulutuskoordinaattoreiden ylläpitämä verkkopalvelu, joka kannustaa metsä- ja puuopetuksen toteuttamiseen. Sivustolla metsäopetus on jaettu aihealueisiin, joista esimerkiksi Metsätalous ja Puun käyttö ja jalostus voidaan liittää teknologian opetukseen.

Solujen salat
Taloudellisen Tiedotustoimiston tuottamaa Solujen salat -sivustoa voidaan käyttää biotekniikan opetuksen tukena yläasteella ja lukiossa. Sen tavoitteena on laajentaa oppilaiden ymmärrystä biotekniikasta sekä lisätä opettajien mahdollisuuksia soveltaa uusia opetustapoja kouluopetuksessa.

Suomen Bioteollisuus
Suomen Bioteollisuuden sivuilla on muun muassa eettiset perusarvot ja biotekniikan sanasto, jossa on selitetty 173 biotekniikan keskeistä käsitettä ja käännetty ruotsiksi sekä englanniksi.