Fysiikka

Linkkejä

Astel
Astel-sivujen oppimateriaali sopii luonnontieteiden, erityisesti kemian ja fysiikan opetukseen. Oppimateriaali on laadittu ASTeL -hankkeessa, jota ovat rahoittaneet Teknologiateollisuus ry, Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos sekä Opetushallitus.

Luonnontieteellinen koe koulun työtapana
Luonnontieteellinen koe on tapa saada tietoa luonnosta. Luonnontieteellinen koe on se kysymys, joka luonnolle esitetään ja kokeen välityksellä luonto vastaa. Kokeen suunnittelun oppiminen on vaikeaa, eivätkä oppilaat luonnollisestikaan tunne tutkimuksen teon vaiheita ja raportoinnin muotoja. Sen tähden tutkimuksen teko ja raportin laatiminen on opetettava oppilaille aivan kuten muutkin tiedon hankintatavat. Mm. näitä asioita käsitellään Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteelisen tiedekunnan sivustolla.

Iloa ilmiöistä (Oph.fi)
Fysiikassa tiedon alkulähteenä on luonto itse. Kokeiden avulla oppijoita kasvatetaan tekemään havaintoja ja oletuksia, mittaamaan, suunnittelemaan koejärjestelyjä, tulkitsemaan tuloksia ja luottamaan omiin havaintoihinsa. Fysiikan oppiminen on prosessi, jossa jokaisella kokeella on oma paikkansa. Kirjassa ei siten esitetä irrallisia kokeita, vaan se etenee johdonmukaisesti kokeesta toiseen. Kirja on ensisijaisesti luokanopettajan opas. Sen käyttö ei vaadi esitietoja fysiikasta, sillä kaikki ilmiöt selityksineen on käsitelty yksityiskohtaisesti. Kirjoittajat ovat Taina Makkonen ja Pilvi Sihvonen.
Tuotanto: Opetushallitus