Hyvät käytännöt

Kalajoen lukion kurssisuunnitelma on esimerkki siitä, miten teknologia ja yhteiskunta -aihekokonaisuudessa voidaan hyödyntää alueen teollisuutta. Kurssi on myös hyvä esimerkki siitä, miten koulussa projektipohjainen opetus integroituu teoriasta käytännön kautta talouselämään.

Metallin elinkaari – kurssi

Kurssi on kuvaus metallin elinkaaresta lähtien malmin louhinnasta ja päätyen teräksen työstöön lopputuotteeksi ja lopuksi metallijätteen käsittelyyn. Elinkaari selvitetään aluksi teorian pohjalta luokassa, jonka jälkeen tutustutaan metallin elinkaareen tahdasmittakaavassa.

  • Kurssi soveltuu keskiasteen opiskelijoille
  • Opiskelijoita kurssilla on ollut Kalajoen lukion 1–2 vuosikurssilta, Kalajoki-instituutti Artemasta ja Kalajoen kristillisestä opistosta. Kurssille sopii enintään 25 opiskelijaa.
  • Kurssin vetäjinä toimivat apulaisrehtori Päivi Ojala ja opinto-ohjaaja Timo Ylikoski.
    Kurssilla on mukana Teknologiateollisuus ry:stä Pirkko Pitkäpaasi.
  • Opiskelijat laativat projektista oppimispäiväkirjan.
  • Kurssi toteutetaan yhden viikon aikana.

Kurssin ohjelma

Maanantai 3.4
Kurssin aloitus Kalajoen lukiossa

klo 8.40Projektin esittely (Päivi Ojala)
klo 9.00Mitä metallit ovat? Metallia malmista
Video Maan kemiaa
klo 9.40Tutustuminen metallien ominaisuuteen ja kullan huuhdontaan työpajassa (Päivi Ojala)
klo 11.20Lounas
klo 12.00Teknologia-alalla on mahdollisuuksia (Pirkko Pitkäpaasi)
Video Viisas valitsee metallit

Tiistai 4.4
Pyhäsalmi Outokumpu Mining oy 
Rikastamon käyttöinsinööri Aki Tuikka
Ryhmän vetäjinä toimivat Timo Ylikoski ja Pirkko Pitkäpaasi.

klo 8.30Lähtö
klo  10.30Esittelyfilmi
klo 11.00Kaivoksen esittely (Rik. käyttöins. A.Tuikka)
klo 11.45Lounas
klo 12.30Rikastamokierros (Rik. käyttöins. A.Tuikka)
klo 13.00Kaivoskäynti (Rik. Kupi ylitj. M.Haikara)
klo n.16.00 Kalajoella
Video Sinkki suojaa paluumatkalla

Keskiviikko 5.4
BOLIDEN KOKKOLA OY
Bussissa katsotaan video  Outokumpu Zinc

klo 9.45Vieraat saapuvat linja-autolla tehdasalueen portille opettaja Päivi Ojalan johdolla. Mukana myös opinto-ohjaaja Timo Ylikoski ja Teknologiateollisuudesta Pirkko Pitkäpaasi. Sari Lehtimäki on vieraita vastassa.
klo 9.50Kokoontuminen sinkkisalissa ja aamupala
klo 10.00Mathias Uuskoski kertoo sinkin raaka-aineista,  jatkojalostuksesta ja sivutuotteiden käytöstä. Esillä on myös  sinkkituotannon taloudellinen merkitys, ympäristövaikutukset,  tehtaan muu toiminta ja tulevaisuuden näkymät. Muita kiinnostavia aiheita: työllisyystilanne, henkilöstön koulutusvaatimukset ja tulevaisuuden rekrytointitarve.
klo 10.30Tauko, limsaa yms.
klo 10.45Mathias Uuskoski jatkaa aiheesta
klo 11.20Lounas tehdasruokalassa
klo 12.00

Lähtö tehdaskierrokselle (kypärät sinkkisalin luota)
Tehdaskierros sinkkitehtaalla n. 1 h. Vierailu elektrolyysissä ja valimolla. Opiskelijat jaetaan kahteen noin 7-8 hengen ryhmään. Oppaina 1) Mathias Uuskoski ja 2) Pekka Tiainen/Sari Lehtimäki (Sari tuo opiskelijat valimolta takaisin sinkkisaliin).

klo 13.00  Paluu sinkkisaliin.
Opiskelijat saavat valita, haluavatko he tutustua tämän jälkeen
1) laboratorioon, opas Esko Ojala tai Aimo Koskinen
2) korjaamon metallipuolen työhön, opas Raimo Ahola
3) konttorin toimintoihin (talous, hallinto), opas Jaakko Vilponen (esitys Sinkkisalissa). Talouteen kuuluu talousosasto, atk, konttoripalvelut ja osto. Hallinto muodostuu tiedotuksesta, terveysasemasta ja henkilöstöosastosta. Kussakin tutustumiskohteessa vähintään yksi työntekijä kertomassa omasta urastaan ja koulutuksestaan. Yritys toivoo, että jokaisessa kohteessa suunnilleen yhtä monta opiskelijaa
klo 14.00Palaute. Kahvi/mehutarjoilu + pullat.
Lähtö takaisin Kalajoelle.

Torstai 6.4.
Ruukki Production, Raahen tehdas
Ryhmän vetäjänä on Timo Ylikoski, Päivi Ojala ja Pirkko Pitkäpaasi.
Bussissa katsotaan video teräksestä

klo 9.20Saapuminen tehtaan portille, josta assistentti Arja Riikola ohjaa ryhmän Tutkimuskeskukseen, neuvotteluhuoneeseen
360. Aamukahvi
klo 9.30Ruukki Production, Raahen tehtaan toiminta
Teräksen valmistus, koksaamo, tehtaan muu toiminta, tulevaisuuden näkymät ja yhteiskunnalliset vaikutukset.
Tutkimus- ja kehityspäällikkö Heikki Ylönen
klo 10.00 Ruukki Production, Raahen laboratorion toiminta
Laboratoriopäällikkö Harri Leppänen
klo 10.20  Tauko
klo 10.30Ruukki Production, ympäristöasiat
Vanhempi ympäristöasiantuntija Eila Paldanius
klo 11.00Tutustuminen laboratorioon ja happo-emästitraus
Laboratoriomestari Pasi Heikkinen, kehitysteknikko Juha Laitinen ja laboratoriomestari Jukka Pekama
klo 12.20 Lounas
klo 13.00 Ruukki Production, raaka-ainevirrat, teräksen uusiokäyttö, sivutuotteet, energiavirrat
Vanhempi ympäristöinsinööri Pirjo Lerssi 
esitelmä jatkuu linja-autossa n. 20 min (raaka-ainekentät jne.)
klo 13.20Opastettu kiertoajelu tehtaalla ja nähtävyydet valssaamolla
Assistentti Arja Riikola
klo 15.00Paluu Kalajoelle
Paluumatkalla katsotaan video Kuusakosken auton kierrätyksestä

Perjantai 7.4.
Kalajoki ja Ylivieska PPTH 
Ryhmän vetäjänä toimii Timo Ylikoski.

klo 8.40Lähtö Kalajoen  PPTH:lle
klo 9.00Kalajoen varustelutehdas
klo 10.00Kalajoen konepaja
klo 11.10 Paluu lukiolle
klo 11.10Lounas
klo 11.45Lähtö Ylivieskan PPTH:lle
klo 12.30Tehdaskierros
klo 14.15Kalajoella

Oppimispäiväkirja

Kuvataan kunkin päivän ohjelman sisältöä:

  1. Jokaisesta päivästä kirjoitetaan lyhyt selostus päivän ohjelman tapahtumista.
  2. Lopuksi pohditaan, mitä kurssissa oli mieleenpainuvinta ja miten voisit hyödyntää kurssin antia. Mitä jäit kaipaamaan kurssilta?
  3. Oppimispäiväkirjat palautetaan määräpäivään mennessä sähköpostilla tai postilokeroon ryhmän vetäjälle.