Yritysyhteistyö

Koulun ja yrityksen yhteistyön kautta opettajat saavat apua oppilaiden työelämään tutustuttamiseen sekä eri oppiaineiden tarpeellisuuden ja merkityksen osoittamiseen oikeassa ympäristössä. Oppilaat pääsevät itse hankkimaan tietoa ja kokemuksia, joiden perusteella on helpompi tehdä omia oppiaine- ja opintovalintoja. Yhteistyö yritysten kanssa auttaa sekä opettajaa että nuorta päätöksentekijänä.

Yhteistyömahdollisuuksia koulusi ja teknologiateollisuuden yritysten kanssa on monia: tutustumiskäynnit yrityksiin, yritysten ammattilaisten vierailut oppitunneille, opintokäynnit yrityksiin ja yritysten materiaalien hyödyntäminen oppitunneilla.

Apua yritysyhteistyön aloittamiseen saa esimerkiksi Teknologiateollisuus ry:stä, jolla on koulu-yritysyhteyshenkilöt alueittain. Teknologiateollisuus ry on tuottanut Hannele Levävaaran kirjoittamat artikkelit yritysyhteistyöstä, jotka ovat tämän sivun alasivuilla. Myös Taloudellisella Tiedotustoimistolla (TAT) on opettajille suunnatut opetat -verkkosivut, jossa on osio koulujen ja yritysten yhteistyöstä.