Esimerkkejä yritysyhteistyöstä

Seikkailuja teknologiaan

Teknologian opetuksen aiheet kumpuavat arjestamme, niinpä käytössä on ehtymätön idea-arkku. Yhtä vähän koulun oppiaineet rajoittavat teknologian opetusta. Teknologia on poikkitieteellistä, se liittyy kaikkiin oppiaineisiin. Kukin oppiaine voi ammentaa arkusta ja perehdyttää oppilaat teknologiaan omasta näkökulmastaan.

Oheiset arkisilta kuulostavat teknologiset seikkailut ovat oikeasti toteutettuja teemoja. Vaikka teemat on toteutettu peruskoulun alaluokilla (luokat 1 – 6), ne ovat käyttökelpoisia vielä lukiossakin. Alemmilla luokilla työskentely on pääasiassa havainnoivaa ja toteavaa. Ylemmille luokille siirryttäessä työskentelyn kvantitatiivisuus, analyyttisyys, syy-seuraus suhteiden etsintä lisääntyvät aste asteelta.