Historiateema

Yrityksen historiikin työstäminen

Yhteistyöpari:
Jyskän koulu, Jyväskylän maalaiskunta
Alteams Oy, Jyväskylän maalaiskunta

Tavoitteita:
- tutustua Jyskän alueen historiaan
- tutustua yrityksen historiaan (yritys sijainnut vuoteen 19 ?? koulun naapurissa)
- tutustua yrityksen henkilöstöön ammattinimikkeiden kautta
- haastatella yrityksen henkilökuntaa, kuvata piirtämällä yrityksen toimintaa
- tehdä yrityksen historiikki, joka on oppilaan kokemusten, käsitysten ja elämysten suodattama

Toteutus:
Kuvin ja sanoin käsityksiä yrityksestä, jossa ei ole käyty.
Yritykseltä pyydettiin ammattinimekelista. Oppilaat piirtävät ammattinimikkeitä vastaavat henkilöt sekä kirjoittavat, mitä he päivittäin tekevät, mitä osaamista he tarvitsevat sekä minkälaisen koulutuksen he ovat saaneet. Taideteokset teksteineen lähetetään yritykseen ennen yrityksessä käyntiä.

 
 Tuotekehityspäällikkö työssään Siljan kuvaamana.

Aluehistoriaa ja ajan käsitteen avaamista koululla!
Tutustutaan koulun lähiympäristön historiaan. Vieraillaan koulun naapurissa, Patria Comas Oy:ssä tavoitteena käydä yrityksen omistuksessa olevissa kallioluolissa, jotka aikoinaan kuuluivat Alteams Oy:lle. Alteams Oy, silloinen Jyskän Metalli Oy, vei sotien aikana koneensa luoliin suojaan pommituksilta.

Vip-vieraana yrityksessä!
Ammattinimiketaideteokset komeilevat yrityksen ruokalan seinissä tai henkilöstön huoneiden ovissa. Valimopäällikkö ei ollutkaan nainen, vaan mies, eikä maksanut työntekijöiden palkkoja, eikä muottihuoltaja käyttänyt piparimuotteja! Kolmen tunnin aikana oppilaat tutustuvat yrityksen tuotteisiin sodan aikaisista metallisista arkunjaloista nykypäivän painevalettuihin kännykän kuoriin, haastattelevat pitkään yrityksessä olleita työntekijöitä (40 vuotta), piirtävät kuvia tuotteista ja esineistä sekä selvittävät niiden käyttötarkoitusta, tekevät videota historian näkökulmasta, laativat ongelmia matematiikan näkökulmasta, … Yrityksen asiantuntijat kertovat tuotteiden historian lisäksi mm. valun historiaa.

Nähtyä ja koettua!
Kukin oppilas raportoi sanoin ja kuvin Alteams-vihkoonsa näkemänsä ja kokemansa. Historiikin työstö alkaa, videon työstö jatkuu ja matematiikan tunnillekin saatiin pohdittavaa.

Historia - teeeman pysäkit:
1. Jyskän alueen hahmottaminen
2. Työntekijöiden ammattinimikkeet
3. Alteamsin asiantuntijat kertovat
4. Työntekijöiden haastatteluja

Teema kuvana(pdf)

Jyskän koulun sivut

Hannele Levävaara/Teknologiateollisuus ry