Miksi suksi ei luista? -teema

Yhteistyöpari:
Jyskän koulu, Jyväskylän maalaiskunta, opettaja Ari Viinanen
Enermet Oy, Jyväskylän maalaiskunta

Miksi suksi ei luista? –teema suunniteltiin neljän lukuvuoden projektiksi, joka alkoi lukuvuonna 2001-2002 ja johon sitoutui koulun yksi kolmas luokka.

Tavoitteita:
- oppia hiihtämään ja laskemaan mäkeä murtomaasuksilla
- oppia mittaamisen perusteita
- tutustua erilaisiin mittareihin ja mittalaitteistoihin
- tutustua mittauslaitteisiin erikoistuneeseen yritykseen
- oppia ratkaisemaan luovasti ja luotettavasti mäenlaskuun liittyviä ongelmia
- oppia fysiikan käsitteitä, mm. voima, kitka, massa, nopeus ja ilman vastus
- selvittää pitkäjänteisen koulun ja yrityksen yhteistyöprosessin etuja ja haittoja

Toteutus:
Syyslukukausina luodaan pohjaa kevätlukukauden työskentelylle hangella!

Toteutuksen prosessikaavio (pdf)  
 
Niinpä syyslukukausina:
- toteutetaan mittaamis-teemaa eri näkökulmista
- toteutetaan vierailut yrityksiin ja / tai asiantuntijavierailut kouluun
- kerrataan edellisinä vuosina opittuja taitoja ja tietoja

Kevätlukukausina:
- kerrataan aiemmin opittuja taitoja ja tietoja
- toteutetaan varsinainen kokeellinen toiminta ladulla

Teema kuvana (pdf)

Keväällä 2002 ja syksyllä 2003 koulun oppilaat kävivät vakoilemassa yrityksen henkilökuntaa. 

Hannele Levävaara/Teknologiateollisuus ry