Nostoviikot -teema

Yhteistyöpari:
Nissnikun koulu, Kirkkonummi
Erikkilä Nostotekniikkaa Oy, Kirkkonummi

Tavoitteita:
- oppia oivaltamaan ja ajattelemaan
- oppia ratkaisemaan luovasti nostamiseen liittyviä ongelmia
- hahmottamaan mekaanisten koneiden, kaltevan tason ja vivun toimintaperiaatteita
- oppia fysiikan käsitteitä, erityisesti voima, painovoima ja kitka
- tutustua nostolaitteita valmistavaan yritykseen
- tutustua erityisesti yrityksen ydintuotteen, nosturiradan toimintaan
- oppia työskentelemään pienryhmissä yli luokkarajojen

Toteutus
Koulun aulaan oppimispolku!
Marraskuussa koululla järjestettiin nostoviikot yhteistyössä yrityksen kanssa. Koulun aulaan rakennettiin nostamiseen liittyvä oppimispolku, joka sisälsi kuusi työpistettä. Työpistettä Talja varten yritys lahjoitti koululle aulan kattoparruun kiinnitettävän nosturiradan. Yrityksen toimitusjohtaja kävi myös kiinnittämässä radan. Lisäksi hän hankki työpisteessä tarvittavat väkipyörät ja puosun tuolin, jolla lapset pystyvät turvallisesti nostamaan itse itsensä ylös aina ylempään väkipyörään asti.

Mitä tapahtui tätä ennen?
Jo edellisenä lukuvuonna opettajat ja rehtori olivat käyneet tutustumassa noin puolen kilometrin päässä olevaan naapuriin Erikkilä Nostotekniikkaa Oy:hyn. Osa opettajista kävi yrityksessä työharjoittelussa, jolloin ideoitiin yhteistyöteemoja koulun opetussuunnitelman näkökulmasta. Myös yrityksen toimitusjohtaja ja muutama muu yrityksen asiantuntija kävivät vastavierailulla tutustumassa koulun toimintaan. Yhteistyöteemoiksi alkoi muotoutua:
- nostamiskulttuuri maailmalla
- maailman aineet

Kaikki koulun oppilaat nostamaan!
Kahden viikon, nostoviikkojen, aikana jokainen koulun oppilas toteutti oppimispolun omassa pienryhmässään. Kussakin ryhmässä oli kaksi 1-3 ja kaksi 4-6 luokkien oppilasta. Koulussa oli oppilaita kaikkiaan noin 230.

Työpisteeltä työpisteelle
Tavoitteita ja johdattelevia kysymyksiä sisältävät työpisteiden ohjeet oli kiinnitetty koulun aulan seiniin. Oppimispolulle tullessa kukin oppilasryhmä sai vihon, jonne piirrettiin ja kirjoitettiin havaintoja, tuloksia ja johtopäätöksiä. Kun polku oli kuljettu loppuun, vihko monistettiin kullekin ryhmän jäsenelle. Alkuperäisen vihon sai ylimmän luokan oppilas.

Ennen oppimispolulle menoa luokissa tehtiin opettajan johdolla ajatuskartta nostamisesta. Kukin oppilas piirsi kartan myös vihkoonsa ja lisäsi siihen omia ajatuksiaan ja kysymyksiään. Aulatyöskentelyn jälkeen ajatuskarttaa syvennettiin ja mahdollisiin kysymyksiin pohdittiin yhteisesti vastauksia. Yhteisen osuuden jälkeen kukin oppilas työsti aihetta myös yksin, ensimmäisen luokan oppilas valitsi yhden työpisteen aiheen ja työsti sitä, toisen luokan oppilas kaksi, kolmannen luokan oppilas kolme jne.

Oppilaiden mietteitä
”Tosi hauskaa, kun me ei meinattu saada tota ”Maija mehiläistä” nostettua ylös ja nyt se nousee kevyesti itsekseen!”
Työskentely oli oppilaille mieluista, koska sai kokeilla itse. He toivoivatkin lisää tällaista opiskelua ja sanoivat oppineensa paljon. Parhaimmat työpisteet heidän mielestään olivat talja ja väkipyörä.

Teema kuvana (pdf)

Työpisteet ja ohjeet nostamisteemaan

I. KALTEVA TASO
1. Siirtäkää taakka lattialta penkin päälle.
Kokeilkaa ainakin kahta tapaa.
2. Mitä keinoja käytitte?
3. Mikä oli helpoin tapa? Kuvaile ratkaisu piirtämällä ja kirjoittamalla.
4. Missä voisit käyttää tätä tapaa nostaa?
Piirrä ja kirjoita ainakin yksi vaihtoehto.

II. VIPU
1. Nostakaa taakka irti lattiasta.
2. Mitä keinoja yrititte? Mikä oli helpointa?
Piirrä ja kirjoita vivun periaate.
3. Missä voisit käyttää keksintöä? Piirrä j akirjoita ainakin yksi ehdotus.

III. a. ILMANPAINE
1. Nostakaa taakka irti pöydän pinnasta kokematta käsin taakkaan.
2. Puhaltakaa pilleillä levyn alla oleviin pusseihin ilmaa.
Mitä tapahtuu? Piirtäkää ja kirjoittakaa.
3. Missä keksintöä voisi hyödyntää? Piirrä ja kirjoita.

III. b. ILMANPAINE
1. Yksi ryhmästä istuu pahvilaatikon sisään keskelle.
2. Toiset ryhmästä nostavat hänet laatikossa irti lattiasta koskematta häneen käsin.
Käyttäkää hyväksenne edellisen tehtävän tapaa.
3. Minkälaisissa tilanteissa tätä tapaa voisi soveltaa? Piirrä ja kirjoita.

IV. TALJA
1. Yksi ryhmästä istuu lattialle.
2. Toiset yrittävät nostaa hänet lattialta ilmaan.
3. Nyt sama oppilas istuu puosuntuoliin.
4. Hän vetää köydestä ja nostaa itsensä ylös n. 1 m korkeuteen.
5. Toiset kuljettavat taakan palkin toiseen päähän.
6. Vaihtakaa paikkoja niin, että jokainen pääsee vuorollaan istumaan ja kuljettamaan.
7. Minkälaisten taakkojen nostamisessa ja siirtämisessä tämä laite olisi tarpeen?
Kirjoita ja piirrä.

V. VÄKIPYÖRÄ
1. Nosta taakka A köyden avulla ilmaan n. 50 cm. Laske se takaisin lattialle.
2. Nosta taakka B seuraavalla köydellä ilmaan yhtä korkealle kuin taakka A.
Laske takaisin.
3. Mikä oli helpointa? Miksi?
4. Missä tapaa voisi hyödyntää? Kirjoita ja piirrä.

LOPUKSI:
Kirjoita lopuksi seuraavat asiat
a) mikä nostotapa oli sinusta mielenkiintoisin
b) mistä tehtävästä opit eniten.

Nostoviikoista Kirkkonummen sanomien toimittajan ottama kuva.
Hannele Levävaara/Teknologiateollisuus ry