Koulu ja yritys yhdessä

Miksi yhteistyötä?

Koulu tarjoaa oppilaalle väylän aikuisuuteen ja työelämään, hyvään elämään. Jo pienellä lapsella on monipuolisesti esimerkkejä ja malleja aikuisuudesta, mutta entä työelämästä. Minkälaiseen työhön hän haluaisi kouluttautua, mitä tietoja ja taitoja hän ensisijaisesti tullee tarvitsemaan, mitä ja minkälaisia haasteita hän on valmis ottamaan vastaan, …? Kysymyksiä, joihin ei löydy vastauksia, jos ei itse pääse tutustumaan työelämään. Samalla hahmottuu kuva koko yhteiskunnan toiminnasta.

Tämän päivän yhteiskunta ja siinä sivussa työelämä muuttuvat niin ripeästi, että opettajien on mahdotonta opetustyönsä ohella päivittää tietojaan työelämästä. Ratkaisun ongelmaan tarjoaa koulun ja yritysten välinen yhteistyö osana koulun opetusta ja arkipäivää. Tavoitteena on erityisesti koulutyön sitominen laajempaan todellisuuteen; ymmärretään matematiikan, fysiikan, kielten, … tietojen ja taitojen merkitys aidoissa ja oikeissa yhteyksissä sekä opitaan soveltamaan koulussa opittuja eri oppiaineiden tietoja ja taitoja todellisuudessa. Yhteistyö on erityisesti myös yksi teknologian opetuksen toteuttamistapa.

Yhteistyön monet mahdollisuudet

  • Yhteistyö mahdollistaa mm.
  • oppilaiden omakohtaiset kokemukset ja elämykset
  • päivitetyn tiedon yritysmaailmasta
  • tutustumisen nykyaikaiseen teknologiaan ihmisen palveluksessa
  • uuden teknologian kehittämisen hahmottamisen
  • tutustumisen eri ammatteihin
  • vastaukset kysymyksiin Mihin tätä tarvitaan? Kysymys lienee opettajan usein kuulemma kysymys, kun oppilaat ihmettelevät, miksi esimerkiksi jotakin matematiikan tai fysiikan asiaa pitää opiskella.
  • Erilaisten sisällöllisten teemojen toteuttamisen

Miten?

Yhteistyöllä tarkoitetaan pidempikestoisempaa prosessia kuin oppilaiden muutaman tunnin kertavierailua yritykseen tai yrityksen edustajan vierailua koululle. Prosessin kesto voi olla jopa vuosia. Tavoitteena on vuosittain toistuva koulun opetussuunnitelmiin kirjattu tavoitteellinen ja sisällöllinen opetuskokonaisuus. Käytännössä tämä toteutuu mm. siten, että yhteistyö sidotaan joidenkin luokka-asteiden tiettyjen opetussisältöjen opetukseen. Vuonna 2004 hyväksytyissä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa sivulla 23 tätä painotetaan seuraavasti: ”Eri oppiaineiden opetukseen tulee sisällyttää kokonaisuuksia, jotka liittävät opiskeltavan aineen antamat tiedot ja taidot työelämän vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin.”

Kun aloitat ensi kertaa yhteistyötä, niin lue ensin luku Miten aloitan yhteistyön yrityksen kanssa?.

Hannele Levävaara/Teknologiateollisuus ry