Ajankohtaista

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus "Suomi, jonka haluamme 2015" haastaa myös oppilaitokset mukaan sitoutumaan yhteisiin talkoisiin tavoitteiden toteuttamiseksi.

Vihreä lippu -tunnustuksia jaettiin

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura myönsi Vihreä lippu -ympäristötunnuksia mm. päivähoidon yksiköille, peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille.

Koulumetsät arvoonsa - yhteistyöllä suojelua ja ympäristökasvatusta -hanke on käynnistynyt

Suomen Luonnonsuojeluliiton kaksivuotinen hanke, jossa tunnistetaan koulutuksen ja kasvatuksen kannalta arvokkaita metsiä ja edistetään niiden säilymistä lasten ja nuorten liikunta-, leikki-, ja oppimispaikkoina. Lähimetsät ovat merkittäviä paikkoja lasten ja nuorten tasapainoisen kehityksen ja luontosuhteen rakentumisen kannalta.

Maailman pelastaminen on lasten leikkiä - Vihreä lippu -tunnustuksia jaettiin ennätysmäärä

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura on jälleen myöntänyt arvostetun kansainvälisen ympäristökasvatuksen tunnustuksen, Vihreän lipun, 34 päivähoidon yksikölle, 47 peruskoululle, seitsemälle yhtenäiskoululle, seitsemälle lukiolle, kolmelle ammattioppilaitokselle, yhdelle asukaspuistolle, yhdelle nuorten työpajalle ja yhdelle partiolippukunnalle. Neljässä lipun saaneista peruskouluista on myös päiväkotitoimintaa. 

Luonnonkirjo-uutiskirjeestä tietoa luonnon monimuotoisuudesta

Luonnonkirjo-uutiskirjeen artikkelit käsittelevät luonnon monimuotoisuutta eri näkökulmista: yksittäisistä lajeista ekosysteemeihin, luonnon taloudellisista arvoista aineettomiin hyötyihin, Suomesta muihin maanosiin. Artikkelien tarkoitus on herättää lukijan kiinnostus ja kertoa luonnon monimuotoisuudesta sekä sen suojelusta.

Espoo ensimmäisenä Suomesta mukaan YK:n kestävän kehityksen verkostoon

RCE Espoo on hyväksytty ensimmäisenä suomalaisena toimijana YK:n maailmanlaajuisen, kestävää kehitystä edistävän verkoston jäseneksi vuoden 2011 alusta lukien.

Suomen lajiston uhanalaistuminen jatkuu

Neljännen uhanalaisuusarvioinnin tulokset julkistettiin 1.12.2010, ja arvioinnin mukaan Suomen lajiston uhanalaistuminen jatkuu.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi on käynnistynyt

Oppilaitosten ympäristösertifiointi on päivittynyt kestävän kehityksen sertifioinniksi. Ensimmäinen kestävän kehityksen sertifikaatti luovutettiin pirkkalalaiselle Toivion koululle.