Kestävän kehityksen ohjelma

Koulutusta koskevien kestävän kehityksen strategioiden mukaan kaikkien koulujen pitää laatia kestävän kehityksen ohjelma raamittamaan oppimisen suunnittelua ja toimintatapojen muuttamista kestäviksi.

Kestävän kehityksen ohjelma on suunnitelma

  • läpi koulun etenevästä kestävän kehityksen oppimispolusta eli sisällöistä, joiden kautta ikäkauteen sopivalla tavalla opitaan ymmärtämään kestävyyden periaatteet
  • kestäville toimintatavoille perustuvan toimintakulttuurin rakentamisesta eli käytännöistä, joiden kautta opittu konkretisoituu arkielämässä
  • johtamisesta, osaamisen kehittämisestä, vastuiden jaosta, yhteistyöstä, seurannasta.

FM Marja-Leena Loukola