Kriteereitä ja tunnuksia

Koulutusta koskevien kestävän kehityksen strategioiden tavoitteiden mukaan 15 % päiväkodeista, kouluista ja oppilaitoksista on saanut ulkoisen tunnuksen tai sertifikaatin kestävän kehityksen toiminnastaan vuoteen 2014 mennessä.

Kouluille tarkoitettuja tunnuksia ovat

Vihreä Lippu

Vihreä lippu on kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman tunnuksena toimivan vihreän lipun käyttöoikeuden. Vihreä lippu – toimintaa koordinoi Suomen Ympäristökasvatuksen Seura.
Lisätietoja

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaattia voivat hakea peruskoulut, lukiot ja ammatillista peruskoulutusta antavat oppilaitokset. Oppilaitos voi hakea sertifiointia koko toiminnalleen tai osalle toimintaansa, kuten esimerkiksi jollekin koulutusyksikölle. Auditointia ja sertifikaattia voi hakea OKKA-säätiöltä.

Lisätietoja Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi - verkkopalvelussa 

Toimistoille tarkoitettu tunnus sisältää koulujen ympäristökuormituksen vähentämiseen sovellettavissa olevaa

Green office

WWF:n Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöjärjestelmä. Sen avulla toimistot voivat vähentää ympäristökuormitustaan, saavuttaa säästöjä ja hidastaa ilmastonmuutosta. Ohjelman kriteerit täyttävä toimisto saa Green Office- merkin. Jotkut korkeakoulut ja opetusvirastot ovat liittyneet ohjelmaan. 

Lisätietoja