Oppaita työn tueksi

Kestävän elämäntavan oppiminen

Kestävän elämäntavan oppiminen on käsikirja kouluille ja oppilaitoksille kestävän kehityksen sisällyttämisestä opetukseen, arkikäytäntöihin ja toimintakulttuuriin. Kirja tarjoaa ideoita toimintatapojen kehittämiseen ja kumppanuuksien löytämiseen.
Käsikirja kokonaisuudessaan (Oph.fi)

Keke koulussa – Kestävän kehityksen opas

Opas kertoo tiiviisti ja käytännön läheisesti kestävän kehityksen työstä; arkitoimintojen järjestämisestä, oppilaiden osallistumisesta ja kestävän kehityksen roolista opetuksessa. Tavoitteena on oppia elämään kohtuullisesti, koska maapallo on rajallinen.
Keke koulussa – Kestävän kehityksen opas (4v-hanke)

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit on kehitetty tukemaan kestävän kehityksen sisällyttämistä koulun johtamiseen, opetukseen ja toimintakulttuuriin. Ne tarjoavat myös kehikon kestävän kehityksen ohjelman laadintaan. Kriteereitä voidaan käyttää itsearvioinnin kysymyslistana ja niiden täyttymisen lähestyessä voi hakea ulkoista arviointia ja sertifikaattia. Auditointia ja sertifikaattia voi hakea OKKA-säätiöltä.
Lisätietoja Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi -verkkopalvelussa

Vihreä lippu

Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools-ohjelmaa. Vihreä lippu-toiminnan päämääränä on kehittää ekoarkea sekä lasten ja nuorten osallisuutta. Ohjelmaan sitoutuneet kehittävät yhtä teemaa kerrallaan ja saavat kehittämistyöhön tukea. Ohjelmaan ainakin lukuvuodeksi sitoutuneet ja kriteerit täyttävät koulut saavat ohjelman tunnuksen, vihreän lipun.
Lisätietoja

Koulun liikkumissuunnitelma

Koulun liikkumissuunnitelmalla tarkoitetaan koulumatkojen ja koulun huoltotoiminnan aiheuttaman liikkumisen kartoitusta ja suunnitelmaa kestävämpien liikkumisvalintojen suosimisesta. Päivittäisillä liikkumisen valinnoilla vaikutetaan ympäristön kuormittumiseen, omaan terveyteen ja vireyteen sekä liikenneympäristön turvallisuuteen.

Pääkaupunkiseudulla yhdentoista pilottikoulun kanssa toteutettu hanke tuotti ohjeen ja työpohjan liikkumissuunnitelman tekoon. Ohje sopii valtakunnalliseen käyttöön. Vastaavia koulujen liikkumissuunnitelmia tehdään ainakin Englannissa (School Travel Plan) ja Ruotsissa (Skolreseplan)

Koulun liikkumissuunnitelman ohje (pdf)
Koulun liikkumissuunnitelman työpohja (pdf)