Kumppanit

Kestävän kehityksen kysymysten kanssa ei tarvitse puurtaa yksin. Muut koulut ja oppilaitokset, kaikki hallinnonalat, elinkeinoelämä ja järjestöt hakevat kestävämpiä toimintatapoja ja rakentavat omia kestävän kehityksen ohjelmiaan. Yhteistyö, erilaisen osaamisen jakaminen edesauttaa kaikkien tuloksiin pääsyä.

Tässä osiossa

Projektit
Alueellisia yhteistyöryhmiä
Julkinen sektori
Neuvontaa ja tutustumiskäyntejä
Järjestöt