Alueellisia yhteistyöryhmiä

Suomessa toimii useita alueellisia yhteistyöryhmiä, joiden tavoitteena on lisätä eri koulumuodoissa toimivien opettajien ja muissa organisaatioissa toimivien ympäristökasvattajien ja -asiantuntijoiden yhteistyötä. Yhteistyöryhmissä jaetaan ideoita ja kokemuksia, kartutetaan osaamista järjestämällä koulutustilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä sekä kootaan keskeisiä kestävän kehityksen kasvatukseen soveltuvia aineistoja nettisivuille.

Keski-Suomi
Pirkanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Uusimaa
Varsinais-Suomi ja Satakunta

Keski-Suomi

Keski-Suomen ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä KYKY kokoaa maakunnan ympäristökasvatuksen toimijat saman pöydän ääreen. Yhteistyöryhmä perustettiin vuonna 2006 Keski-Suomen ympäristökeskuksen koolle kutsumana. Ryhmässä ovat edustettuina mm. koulut, yliopisto, kansalaisjärjestöt, nuorisokeskus, luontokoulu, museot, metsähallitus, valtionhallinto sekä kuntien ympäristö- ja koulutoimet. Ryhmän tarkoituksena on ohjata, koordinoida ja kehittää ympäristökasvatusta ja – valistusta maakunnassa.

Keski-Suomen ympäristökasvatuksen Internet-sivut on tarkoitettu tietopankiksi ympäristökasvatustyötä tekeville. Sivut esittelevät Keski-Suomen ympäristökasvatuksen tekijöitä, toimintaa, käyntikohteita ja materiaaleja. Sivusto tarjoaa ideoita opetukseen ja tukea ympäristökasvatustyöhön. Sivuilla on esillä myös valtakunnallisia ajankohtaisasioita kuten koulutuksia ja kilpailuja.

Tärkeänä kehittämisen painopisteenä Keski-Suomessa on tuki koulujen kestävän kehityksen ohjelman laatimiseen. Sivuilla esitellään kouluja, jotka ovat saaneet tunnuksen kestävän kehityksen toiminnastaan. Valtakunnallisissa kestävän kehityksen strategioissa kasvatukselle ja koulutukselle on asetettu tavoite, jonka mukaan 15 %:lla päiväkodeista, kouluista ja oppilaitoksista on vihreä lippu tai kestävän kehityksen sertifikaatti vuoteen 2014 mennessä.

Lisätietoja ympäristökasvatuksesta Keski-Suomessa

Pirkanmaa

Pirkanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä PYYssä on edustajia valtionhallinnosta, kunnista, kouluista, nuorisokeskuksista, järjestöistä ja yrityksistä sekä yksityishenkilöitä. PYY on toiminut aktiivisesti syksystä 2005 alkaen. Keskeisenä tavoitteena on kouluopetuksen ja varhaiskasvatuksen tukeminen, mutta tietoa ja toimintaa kohdistetaan myös muille. PYYn toimijat ovat löytäneet uusia yhteistyökumppaneita ja saaneet uusia ideoita ja energiaa omaan työhönsä. PYY on perustanut työvaliokunta Pyrstön valmistelemaan asioita.

Yhteistyöryhmä on selvittänyt ympäristökasvatuksen nykytilaa Pirkanmaalla ja laatinut sen perusteella toimintasuunnitelman. PYY kehittää ympäristökasvatuksen tueksi toimintamalleja ja tuottaa ympäristökasvatus- ja valistusmateriaalia. Niitä löytyy Ympäristökasvatus yhteistyötä Pirkanmaalla Internet-sivuilta.

Ota yhteyttä ja ilmoittaudu mukaan! Se käy helposti sähköpostitse osoitteeseen pirkanmaan.ympkasvatus(at)gmail.com.

Tietoja Pirkanmaan ympäristökasvatuksen tehostamistoimista

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä PYRY pyrkii edistämään ympäristökasvatusta Pohjois-Pohjanmaan alueella verkostomaisen työskentelyn ja kehittämiskeskusten avulla. Ryhmään kuuluu opetus- ja kasvatusalan, harrastusjärjestöjen, resurssintuottajien ja tutkimuksen edustajia. Ryhmän koollekutsujana toimii Pohjois-Suomen ELY -keskuksen edustaja. Kehittämiskeskuksina toimivat Meriluontokeskus Kalajoella, Timosenkosken luontokoulu Oulussa, Oivangin nuorisokeskus Kuusamossa, Syötteen ja Hailuodon nuorisokeskukset sekä Oulun kaupungin kestävän kehityksen päiväkotiyksikkö Alaköökki.

PYRY järjestää kerran vuodessa yhdessä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston sivistysosaston kanssa alueelliset ympäristökasvatuspäivät. Pyry tuottaa kolme kertaa vuodessa sähköisen infokirjeen. Sen välityksellä paikalliset ympäristökasvatuksen resurssit ja uutiset tavoittavat laajan kasvattajakentän.

Uusimaa

Uudellamaalla kestävän kehityksen koulutuksessa toimijoita on paljon. Verkostoja ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä on ollut jo kauan. Uudenmaan ELY- keskus on perustanut alueen ympäristökasvattajien yhteistyöverkoston, jonka tavoitteena on lisätä ympäristökasvatustoimijoiden tiedonvaihtoa, yhteistyötä sekä ympäristökasvatustyön näkyvyyttä Uudellamaalla.

Uudenmaan ympäristökasvatustyötä tekevät toimijat ja heidän palvelutarjontansa on koottu yhteen Internet - palveluun. Sivut on tarkoitettu tietopankiksi ympäristökasvatustyötä tekeville.

Lisätietoja

Varsinais-Suomi ja Satakunta

Ympäristökasvatuksen alueellista kehittämistä Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa ohjaa Lounais-Suomen ympäristökasvatusyhteistyön Sateenvarjoryhmä. Sen tehtävänä on ympäristökasvatuksen vahvistaminen ja yhteisten linjausten tekeminen. Alueellisen ympäristökasvatuksen vakiinnuttamisen yhtenä keskeisenä keinona on Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategia 2010 - 2016.

Lisätietoa Sateenvarjoryhmän sivuilla

Valonia – Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus koordinoi ympäristökasvatuksen yhteistyöverkostoja. Yhteistyön pohjalta suunnitellaan ympäristökasvatukseen liittyviä projekteja ja tapahtumia ja tuotetaan opetusmateriaaleja yhteiseen käyttöön. Vuosittain järjestettävä Lasten ja nuorten ympäristöviikko on perinne Varsinais-Suomessa.

Lisätietoa Valonian verkkosivuilla