Järjestöt

Kansalaisyhteiskunnassa järjestöillä on tärkeä rooli. Monilla ympäristö- ja kansalaisjärjestöillä on kouluyhteistyötä ja kestävän kehityksen kasvatukseen liittyviä hankkeita. Järjestöjen voima on niiden tuoreissa näkökulmissa, käytännön ratkaisuja etsivässä toimintatavassa, nuorekkuudessa ja innossa.

Järjestöjen rooli on tärkeä myös päätöksenteossa. Näin järjestöt ovat myös väyliä mielipiteen ilmaisulle ja vaikuttamiselle.

4H

4H-järjestö on kansainvälinen, sitoutumaton lasten ja nuorten työ- ja yrittäjyyskasvatusjärjestö. Järjestöllä on toimintaa lähes jokaisessa Suomen kunnassa. 4H:n ympäristö-, metsä- ja luontotoiminnan tavoitteena on lasten ja nuorten luontotuntemuksen parantaminen, kiinnostuksen lisääminen luonnonvara-alan ammatteja kohtaan ja luonnonvara-alan ympärivuotisen yrittäjyyden edistäminen

Kouluyhteistyö

 • kesätyö- ja harjoittelupaikat
 • oppimateriaalit
 • kerhot, kilpailut, leirit ja kurssit
 • koulutuspaketit
 • teemapäivät ja tapahtumat
 • kotieläinpihat ja toimintakeskukset
 • maaseutuvaihto: Maaseutuvaihdon avulla tutustutetaan peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaiset TET-jaksoilla suomalaisen ruoan alkuperään ja maaseutuun. Toiminta on suunnattu kaupungista kotoisin oleville nuorille.

Lisätietoja: 4H

Amnesty International

Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, arvostettu kansainvälinen toimija. Amnestylle on myönnetty Nobelin rauhanpalkinto ja YK:n ihmisoikeuspalkinto.

Amnesty International on kansalaisjärjestö, jonka yli miljoona jäsentä ja tukijaa 160 maassa rahoittavat järjestön toiminnan. Jäsenet päättävät demokraattisesti, kuka järjestöä johtaa ja mitä se tekee.

Kouluyhteistyö

 • Järjestöllä on jäseniä, joilla on mahdollisuus toimia kouluvierailijoina sopimuksesta. Varsinaisia luennoitsijoita on satunnaisesti.
 • Ihmisoikeudet.net-sivusto tarjoaa tietoa ja materiaalia ihmisoikeuskasvatukseen liittyen. Sivusto on suunnattu ensisijaisesti yläasteille, lukioille ja ammatilliseen opetukseen.

Lisätietoja: Amnesty International

Animalia

Animalia on Suomen suurin eläinsuojelujärjestö, joka perustettiin vuonna 1961. Animalia edistää eläinten oikeuksia, joita se haluaa parantaa eläinten hyvinvointia lisäämällä. Animalia vastustaa sellaista eläinten kohtelua, joka aiheuttaa eläimille kärsimystä tai estää olennaisesti niiden luontaista käyttäytymistä.

Animalia on asiantuntijajärjestö, joka vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Järjestöllä on kolme päätoimintakohdetta: koe-eläintoiminta, kotieläintuotanto ja turkistarhaus. Animalia tekee pitkäjänteistä työtä kampanjoimalla, jakamalla tietoa sekä vaikuttamalla lainsäädäntöön, asenteisiin ja käytäntöihin. Animalia toimii vain avoimesti ja laillisia keinoja käyttäen.

Animalia julkaisee eläinsuojeluun erikoistunutta erikois- ja ajankohtaislehteä, Animaliaa. Lisäksi Animalia julkaisee runsaasti muuta eläinsuojeluun liittyvää materiaalia.Järjestö toimii täysin jäsenmaksujen ja lahjoitusten varassa ja on poliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumaton.

Kouluyhteistyö

 • Animalialla on paljon eläinsuojeluun liittyvää materiaalia, mm. esitteitä, tietovihkoja, tietopaketteja, julisteita, videoita, diasarjoja ja kuvanäyttelyitä. Esitteet ja julisteet ovat ilmaisia, tietovihot ja tietopaketit maksavat kaksi euroa. Videoiden, diasarjojen ja kuvanäyttelyiden lainaamisesta perimme posti- ja käsittelykulujen peittämiseksi lainausmaksun, 6,5 euroa / lainauskerta (jäsenille 3 euroa). Animalialla on myös paljon myyntituotteita, mm. kirjoja.
 • Animalian edustaja (yleensä tiedottaja) voi sopimuksen mukaan tulla kertomaan koululuokkiin eläinsuojeluun liittyvistä aiheista. Aiheita voivat olla esimerkiksi eläinsuojelu, eläinkokeet, maatalouden eläimet, kasvissyönti, turkistarhaus jne.
 • nettisivuilla paljon tietoa eläinsuojelusta.

Lisätietoja: Animalia

Dodo

Dodo on vuonna 1995 perustettu suomalainen ympäristöjärjestö. Se käsittelee ympäristöongelmia yhteiskunnallisesti.

Dodon keskeinen toimintamuoto ovat keskustelupiirit ja keskustelutilaisuudet, joissa ympäristöasioita käsitellään filosofiselta, yhteiskunnalliselta ja luonnontieteelliseltä kannalta. Muita Dodon toimintamuotoja ovat kehitysyhteistyö, sähköiset ja paperiset tietomateriaalit, Ilmari-ilmastonmuutoslähettiläiden koulutus sekä osallistuminen kansainvälisiin ympäristökokouksiin ja kehittäjäverkostoihin.

Kouluyhteistyö

Lisätietoja: Dodo

Jätelaitosyhdistys

Jätelaitosyhdistys ry edustaa kuntien jätelaitoksia ja alueellisia jätehuoltoyhtiöitä.

Jätelaitosyhdistys toimii yhdyssiteenä jäsentensä kesken, kehittää jätelaitosalaa ja turvaa jäsentensä toimintaedellytyksiä. Yhdistyksellä on toimivat suhteet alan viranomaisiin ja yhteistyötahoihin.

Kouluyhteistyö

Lisätietoja: Jätelaitosyhdistys

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa

Kepa on yli 260 suomalaisen kansalaisjärjestön kattojärjestö. Se on erikoistunut globaalin oikeudenmukaisuuden edistämiseen.

Kepa toimii suomalaisten jäsenjärjestöjensä yhteistyö-, edunvalvonta- ja palvelujärjestönä. Kepa kampanjoi jatkuvasti globaalin hyvinvoinnin puolesta ja tuo asioita esille mediassa ja keskusteluissa. Järjestöllä on toimintaa myös viidessä kehitysmaassa, joissa sen kenttätoimistot tarjoavat neuvontaa ja palveluita jäsenjärjestöille. Kepalla on myös omia kehitysyhteistyöhankkeita.

Kouluyhteistyö

 • Globaalikasvatusverkosto: Kepa aloitti yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa vuonna 2001 verkostohankkeen suomalaisen kansainvälisyyskasvatuksen tukemiseksi. Verkosto jatkaa edelleen toimintaansa. Siihen kuuluvat monet suomalaiset kv-kasvatusta tekevät järjestöt. Kansainvälisyyskasvatusverkoston omilta www-sivuilta löytyy mm. materiaali-, kouluttaja- ja rahoitusvinkkejä kv-kasvatukseen.
 • Koulutus: Kepa järjestää paljon koulutuksia kehitysmaa- ja globaaleista kysymyksistä kiinnostuneille. Seuraa Kepan sivujen koulutuskalenteria. </li>
 • Kampanjat ja tapahtumat: Kepa järjestää useita tapahtumia ja kampanjoita. Hyvä esimerkki on vuosittain järjestettävä Maailma kylässä –festivaali, joka kokoaa yhteen Kepan alajärjestöjä ja tuo niiden toimintaa tunnetuksi suurelle yleisölle musiikin ja muiden tapahtumien ohessa.
 • Materiaalit ja sähköpostilista: Kepa julkaisee ajankohtaisia uutisia Suomen kehityspolitiikasta sekä globaaleista tapahtumista mm. internet-sivuillaan, Kumppani-lehdessä sekä useilla sähköpostilistoillaan.

Lisätietoja: Kepa

Lasten ja nuorten puutarhayhdistys

Lasten ja nuorten puutarhayhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää lasten ja nuorten puutarhakulttuuria ja -harrastusta kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen kestävään tulevaisuuteen tähdäten. Puutarhassa toimitaan luonnon luokkahuoneessa.

Puutarhanhoidossa paras tulos saavutetaan, kun toimitaan yhteistyössä luonnon kanssa. Ihmisen riippuvuus vihreistä kasveista oivalletaan käytännön kokemusten kautta. Puutarhanhoito on osallistavaa toimimista ympäristön puolesta tietoja ja taitoja unohtamatta. Yhdistyksen jäseninä on puutarhatoiminnasta kiinnostuneita lapsia, nuoria ja aikuisia - sekä kokeneita puutarhureita että aloittelijoita.

Kouluyhteistyö

 • Yhdistys järjestää puutarha-aiheisia kesäleirejä Kumpulan koulukasvitarhalla, joka on monipuolinen oppimisympäristö keskellä Helsinkiä. Se on toiminut helsinkiläisten koululaisten virkistyspaikkana jo 1920-luvulta lähtien. Ympäri vuoden toimii myös puutarha-aiheisia kerhoja.
 • Lasten ja nuorten puutarhayhdistys haluaa rakentaa yhteistyömuotoja koulujen kanssa ja jakaa toiminnassa mukana olevien aikuisten ammatillista osaamista.

Lisätietoja: Lasten ja nuorten puutarhayhdistys

Luonto-Liitto

Luonto-Liitto on lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö, jonka tavoitteena on vaikuttaa yhteiskuntaan siten, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja luonnon itseisarvo tunnustetaan. Luonto-Liitto tarjoaa tietoa, elämyksiä ja toimintaa sekä luo mahdollisuuksia ympäristöpoliittiseen vaikuttamiseen. Luonto-Liitto julkaisee kahta lehteä, Nuorten Luontoa ja lasten lehti Sieppoa.

Luonto-Liitto kouluttaa luontokerhonvetäjiä sekä tukee ja koordinoi valtakunnallista luontopainotteista kerhotoimintaa. Luonto-Liitto järjestää myös lasten- ja nuorten leirejä, retkiä, kursseja ja tapahtumia. Luonto-Liiton projekteja ovat mm. Kevättuuli, Kevätseuranta, Ympäristövisa, Luontohetkiä päiväkoti-ikäisille Uudellamaalla ja Itämeri-projekti Varsinais-Suomessa.

Kouluyhteistyö

 • Kevätseuranta, Kevättuuli
 • Vainupäivät, keväinen ympäristökasvatusseikkailu kerhoille ja koululuokille
 • ympäristökasvatusoppaat sekä muut myytävät ja lainattavat materiaalit
 • luontokerho-ohjaaja- ja ympäristötoimintakurssit
 • lasten- ja nuorten luontokerhot ja -leirit
 • Ilmari -ilmastonmuutoslähettiläät
 • Ilmasto.org -sivusto

Lisätietoja: Luontoliitto

Maan ystävät

Kansalaisjärjestö Maan ystävät perustettiin vuonna 1996. Kansainvälinen Maan ystävät –verkosto toimii 66 maassa. Järjestö tarjoaa ihmisille mahdollisuuksia toimia ekologisesti kestävämmän, oikeudenmukaisemman ja demokraattisemman maailman puolesta.

Maan ystävät käsittää maailman kokonaisuutena, jossa eri asiat nivoutuvat toisiinsa: ympäristö, kehityskysymykset, ihmisoikeudet sekä sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Järjestö toimii edellä mainittujen teemojen parissa. Toimintaa on paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Järjestössä toimiminen perustuu vapaaehtoisuuteen.

Maan ystävät vaikuttaa tiedottamalla, järjestämällä neuvotteluja, mielenosoituksia, seminaareja sekä tuottamalla julkaisuja. Maan ystävien paikallisryhmiä toimii kymmenellä paikkakunnalla. paikallisryhmät suunnittelevat tapahtumia, kampanjoita sekä toteuttavat erilaisia projekteja.

Kouluyhteistyö

 • Ilmari -ilmastonmuutoslähettiläät
 • ilmastopeli nuorille verkossa
 • Ilmasto.org -sivusto
 • Nuorten osallisuushanke
 • globalisaatiosivusto

Lisätietoja: Maan ystävät

Metsämörriohjaajat

Metsämörriohjaajat on vuonna 1995 perustettu Suomen Ladun jäsenyhdistys. Se toimii metsämörrikouluttajien ja –ohjaajien yhteenliittymänä kehittäen mörritietoutta ja –taitoja sekä toimimalla jäsentensä edun valvojana. Toiminnan päämäärinä ovat ympäristö- ja luontokoulutus.

Metsämörriohjaajat ry järjestää koulutusta luontokasvatukseen liittyen, sekä retki-, teema- ja virikepäiviä koko maassa. Alueelliset metsämörri-yhteyshenkilöt järjestävät alueellaan asuville metsämörri-ohjaajille tapaamisia ja retkiä.

Metsämörriperuskurssin käyneitä ohjaajia on yli 6.500 Suomessa, joista 1.500 on Metsämörriohjaajat ry:n jäseniä.

Kouluyhteistyö

 • Yhdistyksen sivuilta löytyvät koottuna kaikki metsämörrikoulutukset. Yhdistys järjestää jäsenilleen lisäkoulutusta, retkiä ja teemapäiviä.
 • Metsämörrien kylvöpäivä: lapset istuttavat puunsiemeniä joista kasvatetaan uusia puita.
 • Yhdistyksen sivuille on koottu askarteluvinkkejä sekä pelejä ja leikkejä, joita voi käyttää Metsämörritoiminnassa.

Lisätietoja: Metsämörri

Natur och miljö

Natur och Miljö är den finlandssvenska riksorganisationen för miljövård. Natur och Miljö arbetar för en hållbar utveckling, biologisk mångfald, ren luft och skydd av Östersjön. Natur och Miljö driver Naturskolan i Sjundeå.

Olemme suomenruotsalainen luonnonsuojelujärjestö. Natur och Miljö ylläpitää Suomen ensimmäistä luontokoulua.

Kouluyhteistyö

 • naturskolan i Sjundeå erbjuder miljöfostran och lärarfortbildning till främst finlandssvenska skolor
 • naturskolan erbjuder material om miljöfostran till lärare och andra fostrare
 • Miljödetektiverna, Natur och Miljös barnverksamhet, undersöker naturen och miljön på klubbträffar och läger
 • Natur och Miljös ungdomsverksamhet stöder ungdomars påverkan miljöfrågor

Lisätietoja: Natur och Miljö

Nuorten Akatemia

Nuorten Akatemia on suurimpien nuoriso- ja liikuntajärjestöjemme valtakunnallinen yhteistyöjärjestö, joka luo nuorille mahdollisuuksia omaehtoiseen toimintaan yhdessä muiden nuorten kanssa, sekä lisää harrastamisen ja siinä opitun arvostusta. Nuorten Akatemia tukee nuoria ja nuorten kanssa toimivia aikuisia ja toimii sekä vapaa-aika- että kouluympäristössä.

Kouluyhteistyö

 • Nuorten Akatemian Note-koulutoiminta tarjoaa konkreettista tukea opettajan työhön. Note-koulutoiminta on suunnattu perusopetuksen 7.-9.-luokkien, lukioiden ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille.
 • Note-koulutoiminta tukee koulujen ja oppilaitosten opetus- ja kasvatustyötä tarjoamalla Note-nettipalvelun kautta kouluissa toteutettavien projektien tueksi:
  1. oppituntimateriaaleja
  2. kouluvierailijoita
  3. kilpailuja
  4. ideoita ja rahaa

  Lisätietoja: Nuorten Akatemia

  OKKA-säätiö

  Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiö on vuonna 1997 toimintansa aloittanut itsenäinen organisaatio, joka nimensä mukaisesti toimii opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen hyväksi. OKKA-säätiö syntyi Ammattikasvatussäätiön ja Opetusalan koulutussäätiön yhdistymisen myötä.

  OKKA-säätiön tarkoituksena on toimia opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen kehittämiseksi, tieteellisen tutkimuksen edistämiseksi, vaikuttavuuden lisäämiseksi ja arvostuksen kohottamiseksi sekä taidekasvatuksen tukemiseksi.

  Kouluyhteistyö

  • Oppilaitosten ympäristösertifiointi on käynnistynyt maaliskuussa 2004. Koulut ja oppilaitokset voivat hakea ympäristösertifikaattia OKKA-säätiöltä.
  • Sertifikaatin myöntäminen perustuu Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteereihin. Sertifikaatin saaminen edellyttää, että oppilaitos tekee itsearvioinnin ja laatii siitä raportin. Lisäksi ulkoinen auditoija todentaa, että oppilaitos täyttää Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit.
  • Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit soveltuvat peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille, mutta niitä voidaan soveltaa myös muissa koulutusorganisaatioissa. Ympäristökriteerit mahdollistavat toiminnan tarkastelun kokonaisuutena oppilaitoksen johtamisen, opetuksen ja ylläpitotoimintojen näkökulmista. Kriteerit tukevat myös opetussuunnitelmatyötä, sillä niiden keskeisenä ajatuksena on ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen toteutuminen opetuksessa aihekokonaisuutena ja yhteisenä painotuksena. Lisäksi kriteerit ohjaavat oppilaitosta oppimis- ja toimintakulttuuriin, joka tukee ympäristökasvatuksen tavoitteita.
  • Oppilaitosten ympäristöarvioinnin helpottamiseksi on laadittu kysymyslistat, jotka löytyvät oppilaitosten ympäristösertifioinnin verkkosivuilta. Samalta sivustolta löytyy myös muuta sertifiointiin liittyvää tietoa ja aineistoa. Sivuilla on mm. Koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit ja pisterajat kriteereille sertifikaatin saamiseksi, hakuohjeet ja tietoa OKKA-sertifiointielimestä. Myöhemmin sivuilta löytyvät tiedot myös ulkoisista auditoijista. Toistaiseksi auditointikysymyksissä tulee ottaa yhteyttä suoraan OKKA-säätiöön.

  Lisätietoja: OKKA-säätiö

  Pidä Saaristo Siistinä

  Pidä Saaristo Siistinä ry on vesiympäristön suojeluun keskittynyt järjestö, joka kerää lajiteltua jätettä toiminta-alueiltaan, valistaa ja kouluttaa. Yhdistyksen ympäristökasvatustoiminnan tavoitteena on antaa yksinkertaisia ja selkeitä neuvoja erityisesti vesillä liikkuvien ympäristövastuun lisäämiseksi.

  Kouluyhteistyö

  • lapsille suunnattuja tehtävävihkoja (meri- ja järviluonto)
  • vesiympäristöön liittyvää koulutusta
  • vuosittaisia ympäristökasvatuskampanjoita (eri teemoja)

  Lisätietoja: Pidä Saaristo Siistinä

  Punainen Risti

  Punainen Risti on maailmanlaajuinen liike. Sen perustehtävänä on auttaa ja suojella sotien, selkkausten ja suurten onnettomuuksien uhreja yli kansallisten ja aatteellisten rajojen

  Suomen Punainen Risti on yksi 181:stä Punaisen Ristin kansallisesta yhdistyksestä. Haluamme osallistua nuorten kansalaistaitojen kehittämiseen, siksi tarjoamme näiden erityisalojen tuntemustamme myös kouluihin.

  Kouluyhteistyö

  • Ensiapukoulutus - Suomen Punaisen Ristin ensiapukursseilla käy vuosittain noin 80 000 ihmistä
  • Kansainvälistä humanitaarista oikeutta ymmärtämällä oppii sen, että sodassakin on säännöt. Teema ei liity ainostaan sotaan, vaan säännöt ovat myös avain väkivallattomuuteen ja suvaitsevaisuuteen yhteiskunnassa
  • Vertaissovittelun eli VERSO-toiminnan tavoitteena on koulujen toimintahäiriöiden vähentäminen ja ehkäiseminen.
  • nettisivuilla pelejä ja tietopaketteja moneen lähtöön.

  Lisätietoja: Punainen Risti

  Reilun kaupan edistämisyhdistys

  Reilun kaupan merkki takaa tuotteen reilun alkuperän: kauppa käydään suoraan kolmannen maailman tuottajien kanssa. Tuottajat saavat työstään maailmanmarkkinahintoja korkeamman korvauksen. Tuottajille taataan pitkät sopimukset ja mahdollisuus ennakkorahoitukseen. Lapsityövoimaa ei Reilun kaupan järjestelmässä käytetä.

  Jokaisessa Reilun kaupan tuotteita myyvässä maassa toimii kansallinen edistämisyhdistys, joka myöntää merkin käyttöoikeudet, valvoo sen käyttöä sekä edistää tuotteiden myyntiä. Suomen Reilun kaupan edistämisyhdistyksellä on 23 kansallista jäsenjärjestöä.

  Suomessa on tällä hetkellä myynnissä noin 20 Reilun kaupan elefanttimerkillä varustettua tuotetta kahvista jalkapalloihin. Reilun kaupan tuotteita myydään kaikissa kaupparyhmissä.

  Reilu kauppa on erityisesti esillä kaksi kertaa vuodessa järjestettävillä Reilun kaupan viikoilla, jolloin myös kouluissa voi käsitellä Reiluun kauppaan liittyviä asioita tai tarjoilla Reilun kaupuan tuotteita vaikkapa koulun ruokalassa.

  Kouluyhteistyö

  • Reilun kaupan edistämisyhdistyksestä voi tilata ilmaiseksi esitteitä ja julisteita. Yhdistyksestä voi lainata kalvosarjan Reilusta kaupasta (10 kalvoa - suomi ja ruotsi), diasarjan ja videoita kielinä englanti, tanska ja ruotsi. Yhdistyksestä voi myös pyytää puhujia kouluihin tai tilaisuuksiin. Reilu kauppa on hyvä esitelmän tai tutkielman aihe.
  • Reilun kaupan edistämisyhdistyksellä on toiminnallisia vinkkejä, joiden avulla voi käsitellä maailmankauppaa, arvoja ja oikeudenmukaisuutta.
  • Reilun kaupan asioita voi seurata edistämisyhdistyksen toimittaman sähköpostilistan avulla, joka on kaikille avoin. Reilun kaupan internetsivuilta löydät uusimmat uutiset ja tiedotteet Reilua kauppaa koskien.

  Lisätietoja: Reilukauppa.fi

  Roska päivässä – liike

  Roska päivässä -liikeen jäsenet toivovat siistimpää maailmaa. He keräävät päivittäin vähintään yhden roskan ja haastavat tuttujaan mukaan liikkeeseen.

  Mitä vähemmän roskaa on, sitä vähemmän sitä myös tulee. Siisti ympäristö myös lisää ihmisten turvallisuudentunnetta. Roskainen ympäristä taas lisää turvattomuutta ja ongelmia.

  Kouluyhteistyö

  • Roska päivässä -liikeeseen voi liittyä kuka tahansa ihminen, joka on valmis sitoutumaan siisteyteen.
  • Roska päivässä -liikeen perustajan voi myös kutsua kouluihin pitämään alustusta aiheesta. Alustus on hyvä lähtölaukaus erilaisille elinympäristöä kohentaville hankkeille, talkoille ja muille tapahtumille.

  Lisätietoja: Roska päivässä -liike

  Suomen eläinsuojeluyhdistys

  Suomen eläinsuojeluyhdistys tekee työtä eläinten olojen hyväksi vapaehtoisten eläinsuojeluvalvojien ja -neuvojien avulla sekä valistamalla ihmisiä. Lisäksi SEY tekee yhteistyötä päättäjien ja viranomaisten kanssa. Järjestö on toiminut eläinten puolesta jo 104 vuotta.

  SEY:llä on useita jäsenyhdistyksiä ympäri maata, jotka valvovat alueensa eläintensuojelua ja valistavat ihmisiä alueellaan eläintensuojelusta.

  Kouluille eläinsuojeluyhdistyksen tärkein anti on kerran vuodessa järjestettävä Eläinten viikko. Sen teemat vaihtelevat vuosittain ja joka vuosi SEY julkaisee ilmaista opetusmateriaalia peruskouluille teemaan liittyen. Lisäksi teemaviikolla pyritään saamaan eläinten oikeuksia kuuluviin mediassa.

  Eläinsuojeluyhdistyksen internetsivuilla on saatavilla aikaisempien vuosien Eläinten viikkojen materiaalipaketit sekä paljon ilmaista tietoa eri eläinlajien käyttäytymisestä ja oikeasta hoidosta.

  Kouluyhteistyö

  • Eläinten viikko vuosittain
  • Eläinsuojelutiedotusta, -neuvontaa ja materiaaleja

  Lisätietoja: Suomen eläinsuojeluyhdistys

  Suomen Latu

  Suomen Latu ry on yli 70 000 luonnossa liikkujan järjestö, jonka tavoitteena on suomalaisten ulkoilu- ja luontoharrastuksen lisääminen. Retkeilyyn liittyvää toimintaa ja koulutusta järjestävät keskusliiton lisäksi 225 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea. Suosittu Metsämörritoiminta on lapsille tarkoitettu luontokoulu, jonka toteuttajiksi koulutetaan vuosittain satoja Metsämörriohjaajia.

  Kouluyhteistyö

  • Metsämörritoiminta (5-8-vuotiaat)
  • Metsävaeltajatoiminta (7-12-vuotiaat)
  • Ympäristökasvatukseen ja retkeilyyn liittyviä materiaaleja

  Lisätietoja: Suomen Latu

  Suomen luonnonsuojeluliitto

  Suomen luonnonsuojeluliitto on vapaaehtoisen luonnon- ja ympäristönsuojelutyön kansalaisjärjestö, jonka ympäristökasvatustoiminnan tavoitteena on edistää luontoa säästävän elämäntavan omaksumista, yhteiskunnallista vaikuttamista ja luonnon kokemista. Liitto tiedottaa, kouluttaa, neuvoo, järjestää retkiä ja luonnonharrastusviikkoja.

  Kouluyhteistyö

  • seminaareja ajankohtaisista ympäristönsuojelukysymyksistä
  • kestävään elämäntapaan ja ympäristönsuojeluun liittyviä oppaita ja koulutusmateriaaleja
  • asiantuntijoiden vetämiä luonnonharrastusviikkoja, luontoretkiä ja talkoita
  • jokamiehen ympäristönsuojeluun ja luonnonharrastukseen liittyvää neuvontaa

  Lisätietoja: Suomen luonnonsuojeluliitto

  Suomen Metsäyhdistys

  Suomen Metsäyhdistys ry on metsäalan yhteistyöjärjestö, suomalaisen metsän puolestapuhuja. Kokoamme toimijoita Metsän oppimispolulle, joka on valtakunnallinen metsä- ja puuopetuksen malli varhaiskasvatuksesta lukioon. Oppimispolkua kulkeva lapsi ja nuori saa matkan varrella yhä uusia metsään liittyviä kokemuksia ja elämyksiä. Oppimispolku sisältää opettajien ja kasvattajien kurssitusta, oppi- ja virikemateriaalituotantoa sekä Metsävisan.

  Kouluyhteistyö

  • Metsän oppimispolku, metsä- ja puuopetuksen malli
  • yläasteiden Metsävisa
  • oppi- ja virikemateriaaleja
  • metsä- ja puukursseja

  Lisätietoja: Suomen Metsäyhdistys

  Suomen YK-liitto

  Suomen YK-liitto on vuonna 1954 perustettu kansalaisjärjestöjen yhteistyöjärjestö. YK-liitto tarjoaa tietoa YK:sta, kansainvälisyydestä ja maailmasta, joka meitä ympäröi.

  Maailmankansalaisen kypsyyskoe Suomen YK-liiton tarjoama haaste ja mahdollisuus toteuttaa kansainvälisyyskasvatusta. Sen suorittaminen on osoitus oppilaiden oman elämän ja yhteiskunnallisen tiedon monipuolisesta hallinnasta. Kypsyyskoe mahdollistaa avoimuuteen, luovuuteen, yrittäjyyteen ja kriittisyyteen kasvamisen. Lisäksi se tukee itsenäistä työskentelyä, oppijakeskeisyyttä sekä aktiivista ja monipuolista toimintaa tiedonhankinnassa ja käytössä. Maailmankansalaisen kypsyyskokeen on voinut suorittaa vuodesta 1994 lähtien. Kaikkiaan sen on suorittanut yli 1 200 oppijaa ympäri Suomen. Tutustu töiden aiheisiin maailmankansalaisen web-sivuilla.

  Rakenteellisesti kypsyyskoe koostuu neljästä osasta:

  1. päiväkirja : joukkotiedotuksen seurantaa, päiväkirjanpitoa omista reaktioista, aiheen valinta
  2. syventely: aiheeseen syventyminen yksin tai ryhmässä, monipuolista tiedonhankintaa, internetin hyödyntämistä
  3. toiminta: tiedon jakaminen, esim. näyttely, luento, radio- tai TV-ohjelma, lehtiartikkeli tai video
  4. itsearviointi: oppijan oma arvio työstään, hankkeen opetukset ja tulevaisuuden visiot

  Kouluyhteistyö

  • Kypsyyskokeen aiheen voi valita itse ja toteuttaa yksin, pareittain tai ryhmässä. Työmuotona kypsyyskoe sopii ala- ja yläasteelle, lukioon tai yliopistoon, ammattikouluun ja aikuisopiskeluun.
  • Oppilaitoksissa kypsyyskoe on ollut vapaavalintaisena kurssina, päättötyönä, erillisenä projektina ja osana opetussuunnitelmaa.

  Lisätietoja: Suomen YK-liitto

  Suomen Ympäristökasvatuksen Seura

  Suomen Ympäristökasvatuksen Seura (Sykse) on ympäristökasvatuksesta kiinnostuneiden oma järjestö. Se kokoaa yhteen eri aloilla ja tavoilla ympäristökasvatuksen parissa toimivia ihmisiä. Syksen toiminnan tavoitteena on tukea ja edistää ympäristökasvatusta.

  Kouluyhteistyö

  • järjestää opettajille sopivaa koulutusta, tapaamisia ja retkiä
  • pitää jäsenistönsä ajan tasalla jäsentiedotteen, sähköpostilistan ja www-sivujen avulla. Koulut voivat liittyä yhteisöjäseniksi.
  • pyörittää kansainvälistä Vihreä lippu -ympäristökasvatusohjelmaa Suomessa

  Lisätietoja: Suomen Ympäristökasvatuksen Seura

  Vihreän lipun alueelliset edistäjät

  Vihreä lippu on kansainvälinen päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelma. Vihreä lippu -toimintaa koordinoi Suomessa Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry.

  Vihreä lippu -osallistujia tukevat ohjelman alueelliset edistäjät eri puolilla Suomea. Alueelliset edistäjät ovat ympäristökasvatuksen asiantuntijoita, useimmiten luontokouluja. Edistäjäverkosto ei kata koko maata, mutta sen laajeneminen on yksi Vihreä lippu – ohjelman tärkeimmistä tavoitteista. Edeltäjien tilaisuudet ovat yleensä avoimia myös muilta alueilta tuleville.

  Kouluyhteistyö

  • Koulutustilaisuudet
  • Neuvonta
  • Vihreä lippu – tapaamiset
  • Kouluvierailut

  Lisätietoja: Vihreä lippu

  WWF

  WWF on maailmanlaajuisesti toimiva luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. Toimintamuotoja ovat muun muassa kenttäprojektit, poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon vaikuttaminen sekä yleinen ympäristövalistus.

  WWF:n tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja siten rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. WWF:n työkenttiä ovat metsien suojelu, merien suojelu, sisävesien suojelu, uhanalaisten avainlajien suojelu,ilmastonmuutoksen ehkäisy ja vaarallisten myrkkyjen käytön ehkäisy.

  Yhteistyötä ympäristökasvatuksessa tarjotaan niin lapsille ja nuorille kuin aikuisillekin. Naturewatch-ohjelma muodostaa WWF:n ympäristökasvatuksen ytimen. Lisäksi ympäristökasvatus ja -valistus liittyvät kaikkiin luonnonsuojeluprojekteihimme.

  Kouluyhteistyö

  • Naturewatch-ohjelma peruskoulujen ympäristökasvatukseen
  • ajankohtaista, uutta oppimateriaalia eri teemoista
  • asiantuntijavierailut
  • kansainvälisiä kontakteja ja yhteistyömahdollisuuksia
  • materiaalia useilla eri kielillä
  • Naturewatch-tehtäviä useilla kielillä, myös englanniksi

  Lisätietoja: WWF