Julkinen sektori

Kaikki hallinnonalat vastaavat kestävän tulevaisuuden rakentamisesta omalla toimialueellaan. On kuitenkin yhä enemmän kehittämiskohteita, jotka edellyttävät sektoreiden välistä yhteistyötä. Arkikäytäntöjen muuttaminen kestävämmiksi nopeutuu, kun toimeen tartutaan samanaikaisesti ja yhteistyötä tehden. Monet hallinnonalat ja kehittämiskeskukset tuottavat koulujen käyttöön opetusta ja arkikäytäntöjen kehittämistä tukevia aineistoja.

Ministeriöt
Kuluttajavirasto
Kuntaliitto

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
Metsähallitus
Motiva
Opetushallitus

Ministeriöt

Monien ministeriöiden verkkosivuille on koottu uusinta tietoa oman vastuualueen ympäristökysymyksistä ja kestävän kehityksen edistämisestä. Kaikkien ministeriöiden verkkosivut aukeavat valtioneuvoston verkkosivuilta.

Ympäristöhallinto kerää tietoa ympäristön tilasta ja julkaisee tutkimuksia, selvityksiä ja esitteitä. Ympäristöministeriön sivuille osioon Minä ja ympäristö on koottu tietopaketteja erilaisille kohderyhmille, myös kouluille. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY -keskusten) sivuilta löytyy alueellisia kouluyhteistyömahdollisuuksia. Ympäristöhallinnon erikois- ja aluekirjastoista saa käyttöön ympäristötutkimukseen soveltuvia aineistoja.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Kilpailu- ja kuluttajavirasto tuottaa opettajille, mutta myös suoraan oppilaille monia aineistoja kestävän kulutuksen opiskeluun. Aineistot ohjaavat nuoria tekemään oman taloutensa, terveytensä ja ympäristön kannalta järkeviä valintoja.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilla esim. seuraavat osiot sisältävät opetuskäyttöön soveltuvia aineistoja

  • Eko-ostaja
  • Opettajille > Kuluttajakasvatus
  • Lapsi kuluttajana.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Kuntaliitto

Paikallisagenda on kuntien kestävän kehityksen asiakirja. Suomen Kuntaliiton sivuilta on osio Kestävä kehitys. Siellä on tietoa paikallisagendasta ja Aalborgin julistuksesta sekä kuntakohtaista tietoa näihin sitoutumisesta.

Kestävä kehitys Kuntaliiton sivuilla

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen sivuilta esitellään monenlaisia mahdollisuuksia rakentaa koulun ja maatilan yhteistyötä käytännössä. Toteuttamistapoja voivat olla maatilavierailut, luokkaretket, oman puutarhapalstan hoito lähimaatilalla, aktiivinen osallistuminen maatilan töihin tai maatilaleirikoulu.
Maalle oppimaan

Maatalouden historiaan, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen voi tutustua maatalouden esittelypuisto Elonkierrossa Jokioisissa joko virtuaalisesti tai tilaamalla opastettua toimintaa esittelypuistossa.
Elonkierto

Metsähallitus

Metsähallitus tarjoaa monia mahdollisuuksia kouluyhteistyöhön eri puolilla Suomea. Verkkosivuilla on tietoa luonnonsuojelualueiden, luontokeskusten ja luontotalojen tarjonnasta. Sivuilta löytyy lisäksi ohjeita ja vinkkejä retkeen valmistautumiseen ja valmiita tehtäviä ja ohjelmaehdotuksia omatoimiseen retkeilyyn.
luontoon.fi

Suomen Metsäyhdistyksen Metsän oppimispolku on rakennettu laajassa yhteistyöverkossa palvelemaan metsäopetusta. Se sisältää mm. valmiita oppimateriaaleja, kouluyhteistyöhenkilöiden yhteystietoja ja kurssitarjontaa opettajille.
Metsän oppimispolku

Motiva

Motiva on asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä. Motivan sivuilta löytyy energia-aiheisia opetusmateriaaleja ja vinkkejä energiaa säästäviin toimintatapoihin. Motiva koordinoi joitakin energia-aiheisia kouluhankkeita ja esittelee vierailukohteita, joihin koululuokat ovat tervetulleita.
Motivan verkkosivut

Opetushallitus

Opetushallitus laatii opetussuunnitelmien perusteet ja määrittelee niissä myös kestävän kehityksen opetukselle tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Opetushallitus on mukana koulutusta koskevien kestävän kehityksen strategioiden teossa ja suunnittelee tukitoimia niiden käytäntöön viemiseksi. Opetushallitus on ollut mukana kouluja varten suunniteltujen kestävän kehityksen kriteereiden sekä kestävän kehityksen ohjelmien ja sertifikaatin kehittelyssä.

Opetushallitus tukee kouluja rahoittamalla hankkeita ja tarjoamalla asiantuntijatukea niiden toteutukseen. Se koordinoi joitakin kansallisia ja kansainvälisiä kestävän kehityksen kouluverkostoja ja on mukana monissa muiden koordinoimissa kouluverkostoissa asiantuntijana. Opetushallitus järjestää ja rahoittaa täydennyskoulutusta sekä tekee erilaisia tukimateriaaleja ja opetusaineistoja kouluja varten yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Opetushallituksen verkkosivuilla on tietoa koulutuksesta ja tutkinnoista, säädöksistä ja ohjeista, tietopalvelusta ja rahoituksesta sekä Opetushallituksesta organisaationa. EDU.fi on opettajien verkkopalvelu. Siellä on opetuksen tueksi suunniteltuja aineistoja ja tietoa mm. kilpailuista ja teemapäivistä.

Opetushallituksen verkkosivut OPH.fi
EDU.fi-verkkopalvelu