Neuvontaa ja tutustumiskäyntejä

Kestävän kehityksen eri teemoihin erikoistuneita toimipisteitä löytyy kaikista maakunnista. Niistä voi kysyä neuvoa tai pyytää asiantuntijaesitystä kouluun. Niihin voi mennä myös oppilaiden kanssa. Erilaisiin toimijoihin ja toimintaympäristöihin tutustuminen auttaa oppilaita hahmottamaan yhteiskuntaa ja luonnonympäristössä liikkuminen antaa luontokokemuksia ja kasvattaa ympäristönlukutaitoa. Oppimisympäristön laajentaminen koulun ulkopuolelle tuo runsaasti uusia mahdollisuuksia soveltaa opittua, hankkia tietoja ja saada kokemuksia yhteistyöstä.

Arkkitehtuurikoulu Arkki
Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu
Ekokumppanit
Energianeuvonta
Helsingin seudun ympäristöpalvelut
Heureka
Kansallispuistot ja muut suojelualueet
Kierrätyskeskukset
Lahden ympäristöneuvontakeskus
Leirikoulut
Luontokoulut
Lusto
Maailmanperintökohteet
Maatilayhteistyö
Museot
Nuorisokeskukset
Paperinkeräys
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus
Rantasalmen ympäristökasvatusinstituutti
Turun Seudun Jätehuolto
Valonia - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

Arkkitehtuurikoulu Arkki

Arkkitehtuurikoulu Arkki on lasten ja nuorten rakennustaiteen opetukseen ja ympäristökasvatukseen erikoistunut koulu. Se järjestää opetusta pääkaupunkiseudun kunnissa, mutta eriloiskursseille voi tulla oppilaita muualtakin Suomesta. Teemat vaihtelevat geometristen muotojen tutkimuksesta ympäristötekijöihin, sisustuksesta kaupunkisuunnitteluun.
Lisätietoja

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu

Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu LASTU on yhdistyksen ylläpitämä taidekoulu ja rakennusalan toimintakeskus Pohjois-Savossa. Lastun tehtävänä tukea ja kehittää arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikasvatusta sekä edistää vanhan ja uudemman rakennetun kulttuuriperinnön arvostusta, ymmärtämistä ja vaalimista. Toiminnan kohderyhmä ovat lapset ja nuoret sekä aikuiset, rakennusalan ammattilaisista oman kodin korjaajiin ja rakentajiin.
Lastu.fi

Ekokumppanit

Ekokumppanit Oy on pirkanmaalainen ympäristötiedon, -koulutuksen ja -tapahtumien keskus. Se opastaa vastuulliseen elämäntapaan ja välittää ajankohtaista tietoa. Ekokumppaneihin ovat tervetulleita kaikki vierailijat läheltä ja kaukaa. Siellä järjestetään 3.-luokkalaisille oppitunteja pienten tekojen merkityksestä ja 7.-luokkalaisille energiasta ja kestävästä kulutuksesta. Ekokumppanien verkkosivuilta löytyy opetukseen soveltuvaa materiaalia luokiteltuna eri-ikäisille. Sivuilla on myös Tamperelaisen ympäristöopas sekä erilaisia pelejä. Koululaisryhmät saavat opastusta varaamalla ajan ympäristöneuvojalta.
Pelejä ja tehtäviä Ekokumppaneiden verkkosivuilla

Energianeuvontaa

Energianeuvonta monipuolistuu ja laajenee. Motivan verkkosivuilta saa ajantasaista tietoa toiminnasta. Myös useimpien kuntien verkkosivuilla tiedotetaan paikallisesta neuvonnasta. Motiva ylläpitää listaa yleisölle avoimista energia-aiheisista vierailupaikoista, jotka soveltuvat koulujen ja päiväkotien retkikohteiksi.
Tutustu vierailupaikkoihin

Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on tuottanut opetusmateriaaleja, jotka ohjaavat jätteen synnyn ehkäisyyn ja kestävään kulutukseen. Verkkosivuilla on monipuolinen valikoima eri oppiaineiden opetukseen soveltuvia tehtäviä. Tehtäviä ja pelejä on suunniteltu varhaiskasvatukseen, peruskouluun, lukioon ja ammatillisiin oppilaitoksiin. Sivuilla on runsaasti käytännöllisiä vinkkejä arkikäytäntöjen muuttamiseen.
Fiksu-verkkosivut

Heureka

Vantaalla sijaitsevan Heurekan toiminta on suunnattu kaikille tieteestä kiinnostuneille asuinpaikasta tai koulutuksesta riippumatta. Kouluille tuotetaan opetussuunnitelmaan liittyviä ohjelmia. Kestävä kehitys on monien näyttelyiden ja ohjelmien aiheena. Koululaisille on tarjolla ohjelmia, joissa arvioidaan innostavasti arkipäivän kulutusvalintoja ja muita ympäristöön liittyviä kysymyksiä.
Tietoa Heurekan ohjelmista ja näyttelyistä

Kansallispuistot ja muut suojelualueet

Kansallispuistot ja muut suojelualueet sekä retkeilyalueet edustavat suomalaista luontoa parhaimmillaan ja tarjoavat mahdollisuuksia erilaisiin koulupäiviin luonnon oppisaleissa. Luontokeskuksissa on valmiita ohjelmia koululaisia varten ja ne voidaan toteuttaa joko luontokeskuksessa tai luontopoluilla oppaan tai oman opettajan johdolla. Keskuksista voi tilata tehtäviä, vuokrata välineitä tai pyytää suunnitteluapua erilaisten oppimistehtävien suunnitteluun.
Tietoa luontokeskusten sijainnista ja niiden erityispalveluista koululaisille (Metsähallitus)

Kierrätyskeskukset

Tavaroiden uudelleenkäyttö säästää luonnonvaroja. Kierrätyskeskukset välittävät tavaroita uudelleenkäyttöön.
Suomessa toimivat kierrätyskeskukset
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus

Lahden seudun ympäristöpalvelut / Ympäristöneuvonta

Lahdessa toimii ympäristöneuvontakeskus, josta saa neuvoja ja ohjausta ympäristöön liittyvissä asioissa paikanpäällä tai puhelimitse. Keskuksessa on näyttelyitä, joihin voi tilata opastuksen. Siellä järjestetään asiantuntijapäiviä ja teemailtoja. Esitteitä ja materiaalia saa monista teemoista ja kohteista.
Lisätietoa Ympäristöneuvonnan tarjonnasta

Leirikoulut

Leirikoulut tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisiin luontokokemuksiin, seikkailuihin ja sosiaaliseen kasvuun.
Leirikoulut ja niiden tarjonta (Suomen leirikouluyhdistys)

Luontokoulut

Eri puolilla Suomea toimii noin kolmekymmentä luonto- ja ympäristökoulua. Ne järjestävät luontokoulupäiviä lapsille ja nuorille sekä kursseja, retkiä ja yleisötapahtumia kaikenikäisille. Ne tarjoavat koulujen käyttöön oppimateriaaleja ja välineistöä ja konsultoivat ympäristökasvatukseen liittyvissä asioissa.
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen yhteystiedot ja perustiedot niiden toiminnasta

Lusto

Lusto on metsäkulttuurin valtakunnallinen museo ja tiedekeskus Punkaharjulla. Luston näyttelyt, kokoelmat, tapahtumat, työnäytökset ja teemapäivät kertovat monipuolisesti metsästä ja metsän merkityksestä suomalaisten elämässä.
Tietoa Luston kouluyhteistyöstä
Tietoa ajankohtaisista teemoista

Maailmanperintökohteet

Maailmanperinnön vaaliminen on ihmiskunnan yhteinen asia. Jokaisen kansakunnan historia heijastuu niin aineellisessa kuin aineettomassakin perinnössä. Unescon maailmanperintöluetteloon on hyväksytty Suomesta seitsemän kohdetta.
Lisätietoa Suomen kohteista ja niiden sijainnista (Museovirasto)

Maatilayhteistyö

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen sivuilla esitellään monenlaisia mahdollisuuksia rakentaa koulun ja maatilan yhteistyötä käytännössä. Toteuttamistapoja voivat olla maatilavierailut, luokkaretket, oman puutarhapalstan hoito lähimaatilalla, aktiivinen osallistuminen maatilan töihin tai maatilaleirikoulu.
Maatalouden historiaan, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen voi tutustua maatalouden esittelypuisto Elonkierrossa Jokioisissa joko virtuaalisesti tai tilaamalla opastettua toimintaa esittelypuistossa.
Maalle oppimaan (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus)
Elonkierto

Museot

Museoilla on pitkät perinteet kouluyhteistyön toteuttamisessa ja paljon valmista opetusmateriaalia.
Tietoa Suomen museoista. Sivustolla on myös yhteystiedot erikoismuseoihin.

Nuorisokeskukset

Valtakunnallisten nuorisokeskusten erityisosaamista on lasten ja nuorten tukeminen ihmisenä kasvussa ja yhteisön jäsenenä toimimisessa. Nuorisokeskukset järjestävät kouluille leirikouluja tai valmennusta, joka tukee hyvää luokkahenkeä.
Tietoa kaikkien nuorisokeskusten toiminnasta

Paperinkeräys

Paperinkeräys Oy on keräyspaperin tuottajayhteisö. Sen verkkosivuilta on tietoa paperin oikeasta kierrättämisestä. Sivuilla on kouluille oma osio ja siellä selkeät lajitteluohjeet. Sivuilla voi myös pelata kierrätyspeliä.
Paperinkeräys

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus

Tavaroiden uudelleenkäyttö säästää luonnonvaroja. Kierrätyskeskus välittää tavaroita uudelleenkäyttöön. Tavaroiden vastaanoton ja myymisen lisäksi Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus mm. lainaa astioita ja hoitaa askartelupörssiä. Kierrätyskeskus tarjoaa lisäksi neuvontaa ja opastusta sekä on mukana monissa ympäristökasvatukseen liittyvissä hankkeissa.
Lisätietoja

Rantasalmen ympäristökasvatusinstituutti

Ympäristökasvatusinstituutti tarjoaa kestävää elämäntapaa edistäviä koulutuspalveluita opettajille. Se organisoi leirikoulu- ja kesälukiotoimintaa erilaisissa ympäristöissä.
Lisätietoja tarjonnasta

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Lounais-Suomen Jätehuolto hoitaa kuntien lakisääteisiä jätehuoltoon ja jäteneuvontaan liittyviä tehtäviä Turussa ja lähialueilla. Yhtiön verkkosivuilla on erittäin kattavat kierrätysohjeet osiossa Jätteiden ABC. Niistä saa tukea koko maan kierrätyskysymyksiin ja tietoa lajitellun jätteen tiestä uusiokäyttöön. Yhtiö tarjoaa maksutonta opastusta kouluille ja se järjestää tapahtumia, teemaviikkoja ja messuja. Sillä on kouluille tarkoitettuja lainattavia materiaaleja ja erilaisia ideoita jäteasioiden käsittelyyn opetuksessa.
Lisätietoa

Valonia - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus

Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus edistää kestävää kehitystä Varsinais-Suomen kunnissa. Ympäristökasvatus ja ympäristötietoisuuden lisääminen kuuluvat toiminnan painopisteisiin.
Palvelukeskus koordinoi ympäristökasvatuksen alueellisia yhteistyöverkostoja ja projekteja sekä on vihreän lipun alueellinen edistäjä. Keskus järjestää tapahtumia, kursseja, koulutusta ja neuvontaa sekä tuottaa materiaaleja.
Tietoa toiminnasta