Itämeri-projekti (Kansainvälinen)

Itämeri-projekti (The Baltic Sea Project) on Unescon kansainvälinen ympäristökasvatushanke.

Projekti pyrkii koulutuksen keinoin parantamaan oppilaiden ymmärrystä Itämeren alueen tilasta ja alueen ympäristöongelmista sekä lisäämään koulujen välistä yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen vaihtoa.

Projektiin osallistuvat kaikki Itämeren alueen rannikkovaltiot. Mukana on tällä hetkellä noin 200 koulua. Yhteistyötä tehdään alueen oppilaitosten, viranomaisten ja tutkimuslaitosten sekä yritysten ja järjestöjen kanssa.

Tavoitteena on lisätä oppilaiden tietoisuutta ympäristöongelmista ja opettaa heitä ymmärtämään ihmisen ja luonnon välinen suhde. Huomiota kiinnitetään ekologiseen, sosiaaliseen, yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kehitykseen.

Oppilaissa pyritään herättämään kestävä henkilökohtainen kiinnostus luontoon ja rakennettuun ympäristöön. Projektissa opetellaan myös erilaisten kulttuurien tuntemusta ja kansainvälistä yhteistyötä. Tavoitteena on toimia siten, että oppilaat oppivat kantamaan vastuuta itsestään ja tulevista sukupolvista, oppivat vaikuttamaan ympäristökysymyksiin ja käyttämään siihen oikeita väyliä.

Itämeri-projekti on laaja hanke, jossa on kahdeksan erillistä osaprojektia. Osaprojektit ovat:

  • Water Quality
  • Air Quality
  • Rivers
  • Phenological studies
  • Bird ecology
  • BSP Coast Watch
  • Environmental History
  • Oicosophy

Koulut ja oppilaitokset valitsevat ne osaprojektit, joissa haluavat toimia. Oppilaat työskentelevät aktiivisesti ja tekevät havaintoja, ja tutkivat näytteitä luonnontieteisiin sopivin menetelmin.

Projektissa on mukana oppilaitoksia kaikilta eri kouluasteilta. Yhteistä on, että kestävän kehityksen periaatteet pyritään saamaan esille koulun toiminnassa. Projekti julkaisee kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää tiedotuslehteä. Lisäksi projektissa on julkaistu useita opettajan oppaita.

Lisätietoja

Itämeri-projektin verkkosivut