Luonto-Liiton Kevätseuranta ja Kevättuuli (Kansallinen)

Luonto-Liiton vuosittain järjestämässä kevätseurannassa tutkitaan kevään etenemistä ja kerätään ensihavaintoja lajeista sekä tietoa niiden runsastumisesta. Kevätseurantaan voi osallistua kuka tahansa luonnosta ja sen tarkkailusta kiinnostunut. Seurantaa voi tehdä internetissä, paperilomakkeella tai tekstiviesteillä. Tiedot ilmoitetaan Luonto-Liittoon. Lapsille järjestetään oma kevätseuranta, Kevättuuli, jossa tarkkaillaan 12 tuttua ja helppoa kevätlajia.

Kevätseurannassa seurattavat lajit ovat yleisiä ja helppoja tunnistaa sekä erottaa toisistaan. Laeista ilmoitetaan paikkakunnittain ensihavaintopäivät sekä erityisinä kevätseurantapäivinä lajien yleisyys tai harvinaisuus. Luonto-Liittoon lähetetyistä tiedoista laaditaan vuosittain raportti lajien ensihavainnoista sekä yleistymisestä. Raporttien pohjalta pystytään vertailemaan kevään erilaisuutta ja aikaisuutta eri vuosina.

Kevätseurantaa on tehty 1960-luvulta lähtien, ja vuodesta 1993 alkaen havainnot on talletettu sähköisessä muodossa Luonnontieteelliseen keskusmuseoon.

Lisätietoja

Kevätseurannan kotisivut