Vihreä lippu (Kansainvälinen)

Vihreä lippu on päiväkodeille, kouluille, ammatillisille oppilaitoksille ja vapaa-ajantoimijoille suunnattu ympäristökasvatusohjelma. Se antaa apuvälineitä ympäristökasvatustoiminnan kehittämiseen, uutta intoa ja ideoita sekä rakentavaa palautetta. Koulu saa projektin aikana monipuolista tukea, mm. materiaalikansion, opetusmateriaalia, ajankohtaisia tiedotteita ja koulutusta.

Vihreä lippu on osa kansainvälisen ympäristökasvatusjärjestön FEE:n Eco-Schools -ohjelmaa. Suomessa Vihreästä lipusta vastaa FEE Suomi, joka on kehittänyt ohjelmaa Suomen oloihin sopivaksi. Vihreitä lippuja liehuu nytkin eri puolilla Eurooppaa tuhansien koulujen saloissa. Tällä hetkellä Vihreä lippu -ohjelmassa toimii Suomessa noin 300 päiväkotia, koulua, oppilaitosta sekä muuta osallistujaa.

Vihreä lippu ohjelman osallistujat valitsevat lukuvuosittain teeman (esim. vesi, jäte, lähiympäristö), jota toteuttavat. Projektin alussa tehdään toimintasuunnitelma, josta saadaan kirjallista palautetta. Teemasta raportoidaan FEE Suomelle, joka voi myöntää osallistujalle Vihreän lipun tunnustuksena onnistuneesta toiminnasta. Kolmen teeman toteutuksen jälkeen osallistuja voi hakea Kestävää Vihreää lippua. Myös Kestävän lipun aikana Vihreä lippu -toiminta jatkuu.

Vihreässä lipussa on olennaista:

 • Lasten ja nuorten osallistuminen
  Projektin alussa perustetaan ympäristöraati, jossa lapset ja aikuiset toimivat tasa-arvoisina jäseninä.

 • Konkreettiset teot koulun ympäristökuormituksen keventämiseksi
  Projektin alussa valitaan teema (vesi, energia, jätteiden vähentäminen tai joku muu), jonka osalta vähennetään ympäristökuormitusta.

 • Kestävän kehityksen kasvatuksen saaminen osaksi jokapäiväistä arkea
  Valittu ympäristöteema näkyy paitsi koulun toiminnoissa myös opetuksessa.

 • Pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus
  Koulu työstää valitsemaansa teema vähintään yhden lukuvuoden ajan.

Vihreä lippu -ohjelmalle on sen toiminnan aikana myönnetty useita ympäristöpalkintoja, mm. WWF:n Panda-palkinto, Keskon ympäristöpalkinto sekä Luonnonsuojeluliiton ympäristöpalkinto. Vihreän lipun suojelijana toimii kansanedustaja Pekka Haavisto.

Lisätietoja

Vihreän lipun kotisivut