Ympäristökoulun kummikouluhanke (alueellinen, kansallinen)

"Ympäristöasiat haltuun Kierrätyskeskuksen kummikoulussa"

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy toteuttaa kummikoulutoimintaa Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten koulujen kanssa. Koulut saivat hakea kummikouluksi ja valituissa kouluissa toteutetaan lukuvuoden aikana kestävän kehityksen projekti. Toiminta on kouluille maksutonta.

Mitä kummikoulussa tehdään?

Kummikouluille tarjotaan kattava ympäristökasvatuskokonaisuus, joka sisältää koulutusta opettajille, oppitunteja ja materiaalit. Tarjottavat opetuskokonaisuudet tukevat opetussuunnitelmien tavoitteita ja etenkin aihekokonaisuuksien Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta sekä Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys toteuttamista.

Kouluympyröissä ympäristökoulussa

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n Ympäristökoulu on kestävään elämäntapaan liittyvä ympäristökasvatuksen osaamis- ja kehittämiskeskus. Ympäristökoulu tukee pääkaupunkiseudun päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ympäristökasvatustyötä sekä kehittää ympäristökasvatusmenetelmiä ja -materiaaleja.

Ympäristökoulu tarjoaa

  • Käytännön menetelmiä kestävän kehityksen opetukseen
  • Ideoita arjen ympäristötekoihin
  • Tietoja ja taitoja yksilönä vaikuttamiseen
  • Innostusta toimia ympäristön puolesta

Lisätietoja

Kummikoulun kotisivut