Muita verkkomateriaaleja

LYKE-verkosto
LYKE-verkosto on Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry:n koordinoima verkosto, johon kuuluu eri puolilla Suomea sijaitsevia luonto- ja ympäristökouluja sekä muita ympäristöalantoimijoita. Luonto- ja ympäristökoulujen tavoitteena on tukea päiväkoteja ja kouluja ympäristökasvatuksessa ja kestävän kehityksen opetuksessa. Luontokoulujen kanssa voi järjestää esimerkiksi leirikouluja ja maasto-opetuspäiviä.

Fiksu vähentää jätettä
Näille sivuille on koottu tehtäviä jätteen synnyn ehkäisystä oppilaille, tietoa eri-ikäisten opettajille ja muulle henkilökunnalle. Tehtävien tueksi on koottu artikkeleita, tarinoita, kuvia ja kalvoja.

Ilmasto-opas
Ilmatieteen laitoksen, Aalto-yliopiston ja SYKEn kokoamilla sivuilla voi perehtyä ilmastonmuutokseen monesta näkökulmasta. Opas tarjoaa tietoa Suomen ilmastosta ja ilmastonmuutoksesta ja ilmastonmuutoksesta myös alueellisella tasolla.

Hiilen kierto
Eliöiden keskeisin rakennusaine on hiili. Aineisto kuvaa helppotajuisesti hiilen esiintymistä eliöissä, ilmakehässä, vesikehässä, maaperässä ja kivikehässä. Hiilen kierto on tärkeä ymmärtää myös ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Motivan koulusivut
Motivan sivuilla on energiaan ja sen kestävään käyttöön liittyviä materiaaleja. Koulukäyttöön suunnitellut sivut sisältävät opetusmateriaaleja sekä virikkeitä monipuoliseen ja innostavaan energia-asioiden käsittelyyn.

SimShop-ostossimulaattori
SimShop-ostossimulaattori on työkalu ostosvalintojen ympäristövaikutusten laskemiseen ja havainnollistamiseen. SimShop-ohjelmistolla shoppailussa kuitteihin tulee eurojen sijasta ympäristöarvoja, esimerkiksi tuotteiden aiheuttama luonnonvarojen kulutus ja hiilidioksidipäästöt. Simulaattori tarjoaa kokemuksia valintojen teosta ja havainnollistaa valintojen seurauksia.
Opetushallitus on hankkinut lisenssin, joka sisältää SimShop-ostossimulaattorin käyttöoikeuden peruskouluissa ja lukioissa. Ohjelmisto ladataan valikon kohdasta ”Kouluille” ja siitä edetään ohjeiden mukaan. Lataajan tulee ensin rekisteröityä ja antaa opettajana käyttämänsä sähköpostiosoite, johon hänelle lähetetään tarvittaessa lataustunnus.

Itämeren oppimispolku
Itämeren oppimispolku on verkosto, joka kokoaa Itämeren puolesta toimivat yhteen. Sivustolle on koottu Itämeri-aiheista materiaalia kasvattajien käyttöön ja sivusto päivittyy oppimispolun yhteistyöverkoston kautta koko ajan.

Metsän oppimispolku
Metsän oppimispolulle on koottu metsiin ja metsien monimuotoisuuteen liittyviä tausta- ja opetusmateriaaleja sekä leikkejä ja harjoituksia kaikille ikäluokille. Sivuille päivitetään tietoja teemaan liittyvistä tapahtumista ja koulutuksista.
Ympäristökasvatus kuvataiteessa www.edu.fi/verkko_oppimateriaalit/ymparistokasvatus_kuvataiteessa
Opetusmateriaali on suunnattu eri kouluasteilla työskenteleville kuvataideopettajille. Ympäristökasvatusta voidaan toteuttaa kuvataideopetuksessa monella tavalla. Tämä opetusmateriaali tukeutuu ympäristöfilosofiaan, ympäristöestetiikkaan ja ympäristöetiikkaan. Aineisto sisältää 125 kuvalliseen ilmaisuun ja kuvantulkintaan liittyvää harjoitustehtävää.

Globaali-ikkuna
Globaali-ikkuna avaa näkymän maailmaan viiden erilaisen lähestymistavan kautta. Globalisaatiota tarkastellaan kulttuurin, liikkuvuuden, ympäristön, talouden ja politiikan kautta. Jokaisessa osiossa on kolme näkökulmaa ja niihin liittyviä tehtäviä. Globaali-ikkuna sopii erityisesti lukiolaisille.

Keke koulussa – Kestävän kehityksen opas
Kestävän kehityksen opas kertoo tiiviisti ja käytännönläheisesti, miten suunnitelmalliseen kestävän kehityksen työhön voi tarttua ja millaisten vaiheiden kautta kestävän kehityksen ohjelman voi rakentaa.

Vihreä lippu -ohjelma
Vihreä lippu on päiväkotien ja koulujen kestävän kehityksen ohjelma. Verkkosivuilta saa tietoa ohjelmasta, toiminnasta, mukaan pääsystä, tukitoiminnasta ja materiaaleista.

Oppilaitosten kestävän kehityksen serifikaatti
Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti on OKKA-säätiön ylläpitämä järjestelmä, joka tarjoaa arviointityökaluja, materiaaleja, neuvontaa ja koulutusta koulujen kestävän kehityksen työn tueksi. Järjestelmä mahdollistaa myös ulkoisen arvioinnin ja sertifikaatin hakemisen.

Laskureita

Ekologinen jalanjälki
Voit laskea henkilökohtaisen ekologisen jalanjäljen.

Ilmastolaskuri
Ilmastolaskurin avulla voi arvioida, mikä vaikutus erilaisilla toimintatavoilla on kasvihuonepäästöihin. Työkalu on kehitetty ensisijaisesti kiinteistöjen käyttöön, mutta sitä voi soveltaa myös henkilökohtaisen kulutuksen seurantaan.

Vesijalanjälki
Sivuilla on tietoa vesijalanjäljestä ja sen laskemisesta.