Energian tuotanto ja käyttö 

Energiaa tuotetaan ja kulutetaan yhä enemmän. Elintason nousu on lisännyt energian tarvetta; lämmitämme ja ilmastoimme yhä suurempia asuntoja, kouluja, toimistoja ja kauppoja, käytämme lukuisia energiaa kuluttavia laitteita, syömme tehomaataloudessa tuotettua ruokaa ja liikumme energiaa kuluttaen. Energiaa tuotetaan pääosin uusiutumattomilla, fossiilisilla polttoaineilla. Ympäristön tila edellyttää suuria muutoksia energian tuotannossa ja energiatehokkuudessa. Ensisijaista on kuitenkin energian kulutuksen vähentäminen.

  • Energiaa saadaan muuttamalla esimerkiksi öljyn, liikkuvan veden, tuulen tai auringon energiaa eri käyttötarkoituksiin sopiviin muotoihin. Muunnosvaiheessa syntyy aina hävikkiä, mutta esimerkiksi sähkön tuotannossa syntyvä lämpö voidaan hyödyntää kaukolämmityksessä.

  • Energian siirto paikasta toiseen kuluttaa energiaa. Paikallisten energialähteiden käyttö vähentää kuljetuksia ja energian siirroissa tapahtuvaa energiahävikkiä.  

  • Energian hinnasta, laadusta, riittävyydestä ja ympäristövaikutuksista käydään kiivasta keskustelua.  Energiaa tarvitaan, mutta kaikilla energian tuotantotavoilla on haitallisia ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutuksia arvioitaessa ja vertailtasessa täytyy ottaa huomioon energian tuotannon koko elinkaari.  Energian tuotannossa käytettävillä raaka-aineilla ja tuotantoon tarvittavilla alueilla on kilpailevia käyttömuotoja. Myös ne on huomioitava energialähteitä vertailtaessa.

  • Uusien energian tuotantotapojen kehittämistä tapahtuu eri puolilla maailmaa ja energian käytön tehokkuutta yritetään lisätä. Tutkimukseen ja neuvontaan suunnataan varoja. Eri energialähteiden käyttöä tuetaan eri tavoin. Ensisijaista energiapolitiikassa tulisi olla kannustus ja neuvonta energian säästöön.  

  • Kehitysmaissa energian kulutus henkilöä kohti on selvästi alhaisempi kuin teollisuusmaissa. Kehitysmaiden energian kulutus kasvaa kuitenkin nopeasti. Maat voisivat vielä välttää uusiutumattomien energialähteiden laajan käytön ja siirtyä suoraan uusiutuviin energialähteisiin.
FT Sinikka Jauhiainen ja FM Marja-Leena Loukola