Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen hidastaminen on koko ihmiskunnan yhteinen tehtävä. Hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n mukaan maapallon keskilämpötila saa nousta korkeintaan 2 astetta esiteolliseen aikaan verrattuna. Tähän mennessä maapallon keskilämpötilan on todettu nousseen 0.74 astetta. Jos lämpötila nousee yli 2 astetta, muutosprosessit ilmassa, vedessä ja eliökunnassa ovat hallitsemattomia. Jokainen voi vaikuttaa omaan ilmastokuormitukseensa ja ottaa osaltaan vastuun ilmastonmuutoksen hidastamisesta.

Ilmakehän muodostaa maata ympäröivää noin sadan kilometrin korkuinen, kerroksellinen ilmamassa. Selvää ylärajaa ilmakehällä ei ole. Ilmakehä muodostuu pääasiassa kaasuista; typestä (78%) ja hapesta (21%) sekä pienistä määristä (1%) muita kaasuja. Hiilidioksidia on n. 0.038 %. Lisäksi ilmakehässä on vesihöyryä sekä erilaisia hiukkasia. Näiden määrissä ja suhteissa tapahtuvat muutokset aiheuttavat ilmastonmuutosta. Kun ilmakehän kaasut ja höyryt pidättelevät Auringon lämpösäteilyä maapallolla, vahvistuu ns. kasvihuoneilmiö.  

  • Maapallon ilmakehässä on tapahtunut muutoksia sen historian aikana. Jääkaudet ja lämpökaudet ovat vuorotelleet. Kasvihuoneilmiö on mahdollistanut elämän synnyn ja monimuotoistumisen. Syyt ilmastonmuutoksiin ovat vaihdelleet. Ilmaston muuttumisesta puhuttaessa ei riitä muutaman vuoden vertailut, vaan asioita tulee katsoa pidemmällä aikavälillä, sadoissa ja tuhansissa vuosissa.
  • Meneillään oleva ilmaston lämpenemisen on nopeampaa kuin aiemmat. Tutkijat etsivät muutokselle syitä ja arvioivat seurauksia. Yksimielisyys vallitsee siitä, että lämpenemistä kiihdyttää ihmisen toiminta. Lisääntyvä energian käyttö teollisuudessa, liikenteessä, ruuan tuotannossa ja asumisessa lisäävät kasvihuonekaasujen määrää ilmakehässä. Lämpeneminen on voimakkaampaa pohjoisella pallonpuoliskolla.
  • Ilmaston lämpenemisvauhdin hillitsemiseksi on solmittu kansainvälisiä sopimuksia ja laadittu kansallisia säädöksiä, joilla rajoitetaan ilmastoa lämmittävien kasvihuonekaasujen muodostumista. Sopimuksilla ja säädöksillä pyritään ohjaamaan ja sitouttamaan kaikki yhteiskunnan toimijat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Kansalaisia ohjataan ja opastetaan tekemään valintoja, jotka ovat vähemmän ympäristöä kuormittavia.
  • Ilmaston lämpeneminen tai kylmeneminen, elinalueen kuivuminen tai tulviminen muuttaa eliöstön levinneisyysalueita. Lajit joko sopeutuvat, siirtyvät, häviävät tai hyötyvät. Ilmaston lämpeneminen on yksi luonnon monimuotoisuuden vähenemisen syistä.
FT Sinikka Jauhiainen ja FM Marja-Leena Loukola