Ilmastonmuutoksen seuraukset

Ilmastonmuutoksen seuraukset koskettavat koko ihmiskuntaa ja eliökuntaa, mutta vaikutukset tuntuvat eri tavoin eri alueilla. Varautuminen ilmaston lämpenemisen vaikutuksiin on erilaista teollisuusmaissa ja köyhissä maissa. Teollisuusmaiden suojautumis- ja uudelleenrakentamiskyky on suurempi kuin köyhien maiden. Köyhissä maissa katastrofien tuhojen seurauksena menetetään enemmän ihmishenkiä, ja selviytyneistä osa lähtee ilmastopakolaisiksi. Rikkaiden ja köyhien kuilu kasvaa.

Äärevien sääilmiöiden on todettu jo lisääntyneen. Toisaalle muodostuu kuivuusalueita, toisaalla rankkasateet aiheuttavat tulvia ja maanvyöryjä. Myrskytuulten lisääntyminen nostaa aallot vaarallisen korkeiksi. Maalla myrskytuulet ja sateet kaatavat puita ja runtelevat rakennuksia. Maapallon ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeiden rajat muuttuvat.

Suomessa talvien lämpötilojen arvioidaan nousevan enemmän kuin kesän lämpötilojen. Talven sateet lisääntyvät myös kesän sateita enemmän. Kesistä tulee aurinkoisempia ja kuivempia, mutta voimakkaat sateet aiheuttavat suuren osuuden kesän sateista.

Grönlannin mannerjäätikön täydellinen sulaminen on arvioitu mahdolliseksi, jos maapallon keskilämpötila kohoaa 1-2 astetta nykyisestä, ja Länsi-Antarktiksen, jos maapallon keskilämpötila kohoaa 3-5 astetta nykyisestä. Arviot sulamisen kestoajasta vaihtelevat paljon ja alarajaksi on esitetty 300 vuotta edellä mainittujen lämpenemisrajojen saavuttamisen jälkeen. Grönlannin jäätikön sulaminen nostaisi merenpintaa 7 metriä ja Länsi-Antarktiksen 5 metriä. Jo pienemmilläkin merenpinnan nousuilla on mittavia vaikutuksia, sillä suuri osa ihmiskuntaa elää matalilla ranta-alueilla. Lämpenemisellä ja jäätiköiden sulamisella voi olla vaikutuksia myös merivirtoihin.

Otsonikerros suojaa maapallon elämää auringon solujen toimintaa vaurioittavalta ultraviolettisäteilyltä. CFC-yhdisteet ovat merkittävin otsonikerrosta tuhoava kemikaaliryhmä. Säädöksillä on onnistuttu merkittävästi vähentämään CFC-yhdisteiden käyttöä ja sillä on ollut vaikutus otsonikerroksen ohenemisen hidastumiseen. Ilmaston lämpenemisen vaikutuksista otsonikerrokseen tutkitaan.

Tehtäviä tausta-aineistoineen

Alakoulu

1. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia luonnossa

 • Pohdi, miten lumipeitteen puute talvella vaikuttaa eläinten elämään.
 • Mitkä eläimet hyötyvät ja keille tulee ongelmia?
 • Miten muuttolinnut reagoivat lämpöisempiin talviin?

2. Lämpenemisen vaikutus harrastuksiin

 • Miten lauhat talvet muuttavat ulkoilutapoja ja talviurheilulajeja?
 • Lämpöiset kesinä veden lämpötila mahdollistaa pitkän uintikauden. Millaisia ongelmia uimavesiin saattaa tulla kuumien jaksojen aikana?

Yläkoulu

1. Havaittu ilmastonmuutos Suomessa

 • Mitä muutosia voidaan havaita?

2. Ilmastonmuutoksen vaikutus maa- ja metsätalouteen Suomessa

 • Miten ilmastonmuutos vaikuttaa kasvukauden pituuteen?
 • Miten lisääntyvä hiilidioksidipitoisuus ilmassa vaikuttaa kasvuun?
 • Miten äärevämmäksi muuttuva veden kiertokulku vaikuttaa?
 • Millaisia lajikohtaisia muutoksia havaitaan ja ennustetaan tapahtuvaksi?

3. Ilmastonmuutoksen vaikutus vesistöissä

 • Millaisia vaikutuksia leudoilla talvilla on vesien ravinteisin ja happitilanteeseen?
 • Miten lämpiäminen vaikuttaa lajistoon?

4. Ilmastonmuutoksen vaikutus rakentamiseen

 • Millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on asuinympäristöissä?
 • Miten sinun kunnassasi on arvioitu ilmastonmuutoksen vaikutuksia?

Lukio

1. Lämpökausia on ollut ennenkin

 • Millaisia lämpökausia on ollut?
 • Miten eliökunta on niiden aikana muuttunut?
 • Mitä oletetaan lämpökausien aiheuttajiksi?

2. Ilmastonmuutokset vaikutukset elintasoon

 • Tutustu Sternin raportin keskeiseen sisältöön: Sternin raportti (Wikipedia). Seuraa myös, millaisia näkökulmia media avaa aiheeseen.
 • Ilmastonmuutoksen hidastamisen hinta kasvaa, jos toimenpiteisiin tarttuminen viivästyy. Millaisia perusteluja kustannusten nousulle esitetään?
 • Millaiset keinot ovat kustannustehokkaimpia?
 • Millaisia elämäntapaan liittyviä muutoksia tarvitaan?
 • Miten yleisesti Sternin raporttia ja muita taloudellisia seurausvaikutuksia tunnetaan?
 • Missä tästä aiheesta keskustellaan?

3. Biodiversiteetin merkitys ilmastonmuutoksen hidastamisessa

 • Millainen merkitys monimuotoisuudella on ilmastonmuutokseen?
 • Millaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on monimuotoisuuskeskittymiin?
FT Sinikka Jauhiainen ja FM Marja-Leena Loukola