Jäte raaka-aineena

Lajittelu mahdollistaa jätteen käytön uudelleen ja nostaa jätteen arvoa. Uusia jätteen käyttöön perustuvia yrityksiä syntyy ja monet käyttävät jätettä neitseellisen raaka-aineen joukossa. Usein jäte sisältää monia raaka-aineita ja niiden erotteluun tarvitaan omia yrityksiä.

Suomessa on kerätty jo kauan jätepaperia ja on kierrätetty pulloja. Poistettavia vaatteita on leikattu maton kuteiksi, eloperäistä jätettä on kompostoitu ja kompostimultaa käytetty maanparannusaineena. Nyt yhä useampia jätelajeja kerätään ja käsittely uudeksi raaka-aineeksi ja tuotteiksi tapahtuu teollisesti.

Jätteen käyttö energianlähteenä on Suomessa laajenemassa. Jätteenpolttolaitoksia on kehitetty ja niiden päästöjä ympäristöön saatu vähennetyksi merkittävästi.

Jätteiden kansainvälinen kauppa kasvaa. Sitä koskevat useat kansainväliset sopimukset ja säädökset, mutta samanaikaisesti on lisääntynyt myös laiton jätekauppa.

Tehtäviä tausta-aineistoineen

Alakoulu

1. Jätepaperi raaka-aineena

 • Tutustu paperin kiertokulkuun: Tietoa kouluille (Paperinkeräys.fi) Katso myös video paperin kierrätyksestä.
 • Tutki kaaviota paperin kiertokulusta ja selvitä, mikä yritys omalla kotiseudullasi kerää paperia, mihin paperin keräyksen käsittelylaitokseen jätepaperit viedään ja mihin paperitehtaaseen raaka-aine päätyy.
 • Mihin jätepaperia voidaan käyttää?
 • Pohdi paljonko metsää ja energiaa säästyy, kun jätepaperi korvaa puun tehtaissa.
 • Pohdi, millaisia työpaikkoja jätepaperin keräys ja käsittely luo.

2. Jätteistä monia uusia tuotteita

 • Selvitä kierrätykseen viemäsi jätteen hyödyntäminen: Kierrätys.info
 • Löydä lähimmät kierrätyspisteet mille tahansa jätteelle osiossa ”Löydä pisteet”
 • Osiossa ”Tiedä ja tunnista” löydät lajitteluohjeet, tietoja keräyksestä ja kuljetuksesta, käsittelystä, hyödyntämisestä ja vastuutoimijoista.

Yläkoulu

1. Jätteistä monia uusia tuotteita

 • Selvitä kierrätykseen viemäsi jätteen hyödyntäminen: Kierrätys.info. Löydä lähimmät kierrätyspisteet mille tahansa jätteelle osiossa ”Löydä pisteet”
 • Osiossa ”Tiedä ja tunnista” löydät lajitteluohjeet, tietoja keräyksestä ja kuljetuksesta, käsittelystä, hyödyntämisestä ja vastuutoimijoista.
 • Osista ”Yhteistyössä” löydät oman kotiseutusi jätehuollosta vastaavien yhteystiedot.
 • Pohdi, millaisia luonnonvarojen säästöjä ja energian säästöjä kierrätyksellä saavutetaan. Sivuilta Recycle (Euroopan komissio) löydät muutamia esimerkkejä.

2. Biojätteellä monia kilpailevia hyödyntämismahdollisuuksia

 • Biojäte on kaatopaikoilla kasvihuonepäästöjen aiheuttaja, mutta erilliskerättynä arvokas raaka-aine. Biojätettä kompostoimalla saadaan ravinteet kiertoon uuden elämän ”raaka-aineeksi”. Biojätteestä voidaan valmistaa biopolttoainetta autoihin tai siitä voidaan tehdä jätevoimaloissa sähköä ja lämpöä.
 • Perehdy kompostointiin: Kompostointiohjeet (Rosk’n Roll Oy). Tutustu myös jonkun kaatopaikan ja jätevesipuhdistamon kompostointiin sekä syntyvän mullan käyttöön.
 • Lue samassa osoitteessa uutisia uusista innovaatioista biojätteen hyödyntämisessä.
 • Pohdi, mikä on kestävän kehityksen näkökulmasta järkevin tapa hyödyntää biojätettä. Perustele kantasi.

Lukio

1. Jätteistä monia uusia tuotteita

 • Löydä lähimmät kierrätyspisteet mille tahansa jätteelle osiossa ”Löydä pisteet”.
 • Osiossa ”Tiedä ja tunnista” löydät lajitteluohjeet, tietoja keräyksestä ja kuljetuksesta, käsittelystä, hyödyntämisestä ja vastuutoimijoista.
 • Osista ”Yhteistyössä” löydät oman kotiseutusi jätehuollosta vastaavien yhteystiedot.
 • Pohdi, millaisia luonnonvarojen säästöjä ja energian säästöjä kierrätyksellä saavutetaan. Sivuilta Recycle (Euroopan komissio) saat muutamia esimerkkejä.
 • Pohdi, millaista koulutusta alalla toimivat tarvitsevat.

2. Biojätteellä monia kilpailevia hyödyntämismahdollisuuksia

 • Biojäte on kaatopaikoilla kasvihuonepäästöjen aiheuttaja, mutta erilliskerättynä arvokas raaka-aine. Biojätettä kompostoimalla saadaan ravinteet kiertoon uuden elämän ”raaka-aineeksi”. Biojätteestä voidaan valmistaa biopolttoainetta ajoneuvoihin tai siitä voidaan tehdä jätevoimaloissa sähköä ja lämpöä.
 • Perehdy kompostointiin: Kompostointiohjeet (Rosk’n Roll Oy). Tutustu myös jonkun kaatopaikan ja jätevesipuhdistamon kompostointiin sekä syntyvän mullan käyttöön.
 • Lue samassa osoitteessa uutisia uusista innovaatioista hyödyntää biojätettä.
 • Pohdi, mikä on kestävän kehityksen näkökulmasta järkevin tapa hyödyntää biojätettä. Pidä mielessä koko tuotantoketju. Perustele kantasi.

3. Kansainvälinen jätebisnes

 • Jätteiden kansainvälisten siirtojen hyödyistä ja haitoista käydään kiivasta keskustelua. Säädökset ohjaavat kansainvälistä jätebisnestä. Lue lisää Jätteiden kansainväliset siirrot (Ymparisto.fi)
 • Etsi mediasta muutamia esimerkkejä jätekaupasta. Hyödyllisiä artikkeleita:

Ei ainakaan minun takapihalleni — Kansainväliset jätteiden siirrot ja ympäristö (Euroopan ympäristökeskus)
Dumped in Africa: Britain’s toxic waste (The Independent)

 • Etsi mediasta positiivisia esimerkkejä kansainvälisestä jätebisneksestä. Mihin ne liittyvät?

4. Ydinvoimaloiden jätteiden hyödyntämismahdollisuudet

 • Ydinjätteiden hyödyntämistä on tutkittu ja kokeiltu, mutta toistaiseksi heikoin tuloksin. Myös voimaloiden hukkalämpöä ei ainakaan vielä ole pystytty hyödyntämään.
 • Selvitä, millaisia suunnitelmia ydinvoimaloiden polttoainejätteen suhteen on. Selvitä myös suunnitelmia lämpöjätteen suhteen. Tietoja löytyy mm. osoitteista

Jätehuolto (Wikipedia)
Ydinturvallisuus (STUK)
Ydinjätehuolto (TEM)
Ydinvoima (SLL)

 • Selvitä, onko mahdollista käydä kansainvälistä kauppaa ydinjätteillä.
FT Sinikka Jauhiainen ja FM Marja-Leena Loukola