Jätteiden lajittelu

Jätteiden lajittelu mahdollistaa jätteiden uudelleen käytön raaka-aineena, vähentää kaatopaikkojen aiheuttamia ongelmia ja estää myrkyllisten aineiden joutumisen luontoon. Jätteistä saadaan vähemmällä energialla raaka-ainetta kuin jos sama aine otetaan esimerkiksi kaivoksista.

Vaikka jätteen synnyn ehkäisyyn on kiinnitetty huomiota, jätteiden kokonaismäärä ei ole vähentynyt Suomessa eikä koko EU:n alueella. Sen sijaan hyötykäyttöön päätyvän jätteen osuus on kasvussa. Jätteiden sisältämän raaka-aineen uudelleen käyttö tuotannossa ja maanparannusaineena tai polttaminen energiatuotannossa ovat kilpailevia käyttömuotoja.

Jätteitä syntyy rakennus- ja kaivostoiminnassa, teollisuudesta, maa- ja metsätaloudessa, energiantuotannossa, palveluissa ja kotitalouksissa. Kaikilla toimialoilla on omat ohjeensa jätteiden lajitteluun ja hyötykäyttöön saattamiseen.

Valtakunnallinen jätesuunnitelman tavoitteena on saada yhdyskuntajätteen määrä kääntymään laskuun vuoteen 2016 mennessä. Tavoitteena on lisäksi, että yhdyskuntajätteestä kierrätetään materiaalina 50 prosenttia ja hyödynnetään energiana 30 prosenttia. Loppusijoitettavaksi kaatopaikoille päätyisi enintään 20 prosenttia jätteistä.

Kotitalouksissa, kouluissa ja toimistoissa jätteiden lajittelu ja kierrätys toimii yhdenmukaisesti. Käytöstä poistettaville käyttökelpoisille tavaroille tulisi etsiä uusia käyttäjiä tai vielä korjauskelpoisille tavaroille korjaaja. Poistettavat jätteet pitää lajitella. Lajitteluohjeet ja oman paikkakunnan keräyspisteet löytyvät netistä tai kysymällä kunnasta. Jos omalla kotiseudulla ei ole vielä kierrätyskäytännöt kunnossa, voi tehdä aloitteen kierrätyksen tehostamiseksi. Kaatopaikalle päätynyttä sekajätettä ei saa enää uudelleen kiertoon.

Joissakin tuoteryhmissä kierrätykseen kannustetaan pantin avulla. Suomessa pullojen ja tölkkien kierrätys on yleistä ja siihen kannustaa tyhjästä pullosta tai tölkistä saatava maksu.

Teollisuusmaissa tuotettujen jätteiden kuljettaminen kehitysmaihin lajiteltavaksi on lisääntynyt. Toiminta tarjoaa suuryrityksille halvan ratkaisun jätteiden käsittelyyn. Monet tuotteet sisältävät kuitenkin sellaisia haitallisia aineita, joiden käsittelyyn kehitysmaissa ei ole valmiuksia.

Tehtäviä tausta-aineistoineen

Alakoulu

1. Mitä jää jälkeeni tänään?

 • Listaa yhtenä arkipäivänä ja yhtenä viikonlopunpäivänä tuottamasi jätteet.
 • Millaista jätettä toimistasi syntyi? Oliko arkipäivän ja vapaapäivän välillä eroa?
 • Miten olisit voinut vähentää jätteen määrää?

2. Millaisia jätteitä perheessäsi syntyy?

 • Listaa yhtenä arkipäivänä ja yhtenä viikonlopunpäivänä perheesi tuottamat jätteet
 • Millaista jätettä syntyi? Oliko arkipäivän ja vapaapäivän välillä eroa? Mistä ero johtui?
 • Miten toimimalla jätettä olisi syntynyt vähemmän?

3. Jätteiden lajittelu

 • Tutustu jätteiden lajitteluun:

Kierrätys (Symbioosi ry)
Kierrätys (Wikipedia)
Paperinkeräys.fi
Vaarallinen jäte

 • Mitä jätteitä kokonasi jo lajitellaan ja viedään kierrätyspisteeseen?
 • Mitä jätteitä voisi vielä lajitella pois sekajätteestä? Ota selvää, missä on lähin keräyspiste?
 • Mitä keräysmateriaaleista valmistettua jätteiden joukossa on?
 • Mitä jätteitä koulussa lajitellaan? Mihin ja kenen toimesta lajitellut jätteet viedään kierrätyspisteisiin?
 • Mitä jätteitä vielä voisi lajitella pois sekajätteestä? Miten niiden keräys voitaisiin järjestää koulussa?

4. Vanhojen tavaroiden uusiokäyttö

 • Tutustu erilaisiin kierrätysmahdollisuuksiin kotiseudullasi. Pohdi, mitä tavaroita tai vaatteita perheessäsi ei enää tarvita, mutta joita voisi vielä joku muu käyttää.
 • Kenelle voisit antaa, lainata tai myydä pieneksi jääneitä vaatteita tai vanhoja leluja ja kirjoja?
 • Missä sijaitsee lähin kierrätyskeskus tai kirpputori?
 • Voitaisiinko koulussa järjestää esimerkiksi urheiluvälineiden kirpputori? Tee aloite.
 • Voitaisiinko koulussa opetella korjaamaan rikkoutuneita tavaroita ja saada ne uudelleen käyttöön?

Yläkoulu

1. Jätteiden synnyn ehkäisy

 • Jätteiden synnyn ehkäisy sekä tuotannossa että kotona ja koulussa on parasta jätehuoltoa. Perehdy keinoihin vähentää jätettä:

Fiksu vähentää jätettä – Arjessa (HSY)
Jätteen synnyn ehkäisy (Rosk’n Roll Oy)

 • Listaa keinoja, jotka omassa arjessa ovat tehokkaita tapoja vähentää jätteiden määrää. Esittele ne perheellesi.
 • Listaa keinoja, jotka ovat tehokkaita tapoja vähentää jätteiden määrää koulussa. Keskustelkaa listasta luokassa ja päättäkää, millaisia toimia listan toteutuminen edellyttää.
 • Tarkkaile työharjoittelun aikana, miten jätemääriä yritetään vähentää työpaikoilla.

2. Jätteiden lajittelu

 • Tutustu jätteiden lajitteluun:
Tutustu jätteiden lajitteluun:

Kierrätys (Symbioosi ry)
Kierrätys (Wikipedia)
Paperinkeräys.fi
Vaarallinen jäte

 • Mitä jätteitä kotonasi jo lajitellaan ja viedään kierrätyspisteeseen?
 • Mitä jätteitä voisi vielä lajitella pois sekajätteestä? Ota selvää, missä on lähin keräyspiste?
 • Mitä keräysmateriaaleista valmistettua jätteiden joukossa on?
 • Mitä jätteitä koulussa lajitellaan? Mihin ja kenen toimesta lajitellut jätteet viedään keräyspisteisiin?
 • Mitä jätteitä vielä voisi lajitella pois sekajätteestä? Miten niiden keräys voitaisiin järjestää koulussa?

3. Biojätteen kompostointi

 • Miksi biojätteen viemistä kaatopaikoille rajoitetaan direktiivillä?
 • Millaisia kilpailevia käyttömuotoja biojätteellä on?

4. Kierrätys säästää energiaa

 • Tutustu EU:n kierrätystä koskeviin sivuihin: Recycle (Euroopan komissio). Käyttämällä kierrätysmateriaaleja tuotannossa säästää paljon energiaa.
 • Etsi esimerkkejä energian säästöstä EU:n sivuilta.
 • Miten kierrätyslista eroaa kansallisista listoista?
 • Klikkaa myös kouluille tarkoitetulle sivulle ja kokeile, osaatko vastata tietovisan kysymyksiin.

5. Vanhojen tavaroiden uusiokäyttö

 • Selvitä, millaisia tavaroiden vaihtopisteitä tai keräyspisteitä kotiseudullasi on.
 • Kenelle voisit antaa, lainata tai myydä pieneksi jääneitä vaatteita tai vapaa-ajan harrastuksiin liittyviä tavaroita, joita et enää tarvitse?
 • Missä sijaitsee lähin kierrätyskeskus tai kirpputori?
 • Voitaisiinko koulussa järjestää esimerkiksi urheiluvälineiden kirpputori? Tee aloite.
 • Voitaisiinko koulussa opetella korjaamaan rikkoutuneita tavaroita ja saada ne uudelleen käyttöön?

Lukio

1. Jätteiden synnyn ehkäisy

 • Jätteiden synnyn ehkäisy sekä tuotannossa että kotona ja koulussa on parasta jätehuoltoa. Perehdy keinoihin vähentää jätettä:

Fiksu vähentää jätettä - Arjessa (HSY)
Jätteen_synnyn_ehkäisy (Rosk’n Roll Oy)
Ekotehokkuus (Wikipedia)

 • Listaa keinoja, jotka omassa ja perheen arjessa ovat tehokkaita tapoja vähentää jätettä.
 • Pohtikaa koulussa ja harrastuspaikoissa tehokkaita tapoja vähentää jätteiden määrää. Millaisia toimia jätteiden määrän vähentäminen edellyttää?
 • Tarkkaile työpaikkojen ja palvelupisteiden toimintaa jätteiden synnyn ehkäisemiseksi. Löytyykö sieltä ideoita kouluun tuotavaksi?
 • Miten kaupat yrittävät vähentää jätteiden määrää? Miten asiakkaan valinnat vaikuttavat jätemääriin?

2. Jätteiden lajittelu

 • Tutustu jätteiden lajitteluun:

Jätteet A-Ö (Rosk’n Roll Oy)
Kierrätys (Symbioosi ry)
Kierrätys (Wikipedia)
Paperinkerays.fi
Vaarallinen jäte

 • Mitä jätteitä kotonasi jo lajitellaan ja viedään kierrätyspisteeseen?
 • Mitä jätteitä voisi vielä lajitella pois sekajätteestä? Ota selvää, missä on lähin keräyspiste?
 • Mitä keräysmateriaaleista valmistettua jätteiden joukossa on?
 • Mitä jätteitä koulussa lajitellaan? Mihin ja kenen toimesta lajitellut jätteet viedään?
 • Mitä jätteitä vielä voisi lajitella pois sekajätteestä? Miten niiden keräys voitaisiin järjestää koulussa?

3. Kierrätys säästää energiaa

 • Tutustu EU:n kierrätystä koskeviin sivuihin: Recycle (Euroopan komissio). Käyttämällä kierrätysmateriaaleja tuotannossa säästää paljon energiaa.
 • Etsi esimerkkejä energian säästöstä EU:n sivuilta.
 • Klikkaa myös kouluille tarkoitetulle sivulle ja kokeile, osaatko vastata tietovisan kysymyksiin.
 • Etsi hakukoneella nettisivuja, joissa esitellään uusia tekniikoita, joilla hukkalämpö saadaan talteen ja siis uudelleen käyttöön.

4. Alueelliset jätesuunnitelmat

 • Jätelain mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) on laadittava alueellinen jätesuunnitelma. Tutustu oman alueesi jätesuunnitelmaan: Alueellinen jätesuunnittelu (Ymparisto.fi). Mitkä ovat keskeiset tehostamistoimenpiteet lähitulevaisuudessa?
 • Miten toimenpiteet auttavat sinua jätteiden hyötykäytön tehostamisessa?

5. Jätteiden kansainväliset siirrot

 • Mitä jätteiden käsittelyn siirtäminen kehitysmaihin on aiheuttanut?
 • Miten haitallisia vaikutuksia voitaisiin tehokkaammin ennalta ehkäistä?
FT Sinikka Jauhiainen ja FM Marja-Leena Loukola