Elintarvikeketju

Elintarviketuotannon perusta on maaperä ravinteineen, vesi ja auringon valo. Tuotannon tehostamiseksi maatiloille kuljetetaan kuitenkin monia tuotantopanoksia hyvinkin kaukaa. Tilat ostavat esimerkiksi lannoitteita, koneita, siemeniä, kemikaaleja ja karjan rehua. Näiden tuottamiseen on omat tuotantolaitoksensa ja kuljetusketjunsa.

Ruuan keräily ja kuljetus tiloilta markkinoille, varastointiin tai elintarviketeollisuuteen työllistää kuljetusalaa. Kuljetusfirmat erikoistuvat nesteiden tai kiinteän aineen kuljetuksiin, elävän tai pakatun materiaalin kuljetuksiin, kylmä- tai lämminkuljetuksiin jne. Kuljetusvälineteollisuus ja pakkausteollisuus tuottavat tarvittavan kuljetuskaluston ja yhteiskunta tie-, rautatie- tai laivaväyläinfrastruktuurin.

Moni tuote täytyy jalostaa kuljetusta varten erilaiseksi. Jalostus- ja pakkausvaiheet voivat olla monivaiheiset. Esim. maidon kuljetus ei onnistu pohjoiselta pallonpuoliskolta eteläiselle, mutta maitojauheen kuljetus on helpompaa. Elävien eläinten kuljetusmatkat ovat myös rajalliset, mutta erilaiset lihajalosteet matkaavat pitkiäkin matkoja.

Elintarviketeollisuus hankkii raaka-aineita globaaleilta markkinoilta. Tuotteiden jalostusketjut voivat olla hyvinkin monimutkaisia. Myös kaupat ja ravintolat hankkivat elintarvikkeita lähituottajien ja -jalostajien lisäksi globaaleilta markkinoilta. Ennen kuin makkara ja sinappi ovat lautasellasi, ainekset niihin ovat matkanneet yhteensä tuhansia kilometrejä.

Kauppojemme hedelmä- ja vihannestiskien värikkyys on suureksi osaksi ulkomaisten tuotteiden värikkyyttä. Suomessa tuoreiden vuodenaikaisruokien tarjonta ajoittuu kesään ja syksyyn, jolloin marjoja, sieniä, juureksia ja omenoita on saatavilla. Ne ovat tuotteita, joiden jalostusaste on vähäinen ja kuljetusmatkat myyntipöydille kohtuulliset.

Ruuan kuljetus kaupoista kotiin aiheuttaa paljon liikennettä. Elintarvikkeiden purkaminen erilaisista pakkauksista tuottaa jätteitä, jotka pitää kierrättää raaka-aineeksi takaisin pakkausteollisuuteen. Ruuanvalmistuksessa ja ruokailussa syntyvä biojäte pitää kompostoida ja saattaa takaisin ruuan tuotantoon. Samoin jätevesien biomassat tulisi kompostoida ja saattaa takaisin kiertoon.

Eri puolilla maailmaa yritetään elintarvikeketjuja kehittää vähemmän luonnonvaroja ja ympäristöä kuluttavaksi. Jokaisen elintarvikeketjun osan tulee lisätä ekotehokkuutta ja huolehtia jätteiden saamisesta hyötykäyttöön. Ravintotottumuksilla on suuri vaikutus ruuantuotannon kokonaistarpeeseen. Lihan syöntiä vähentämällä tarve kasvattaa kasveja eläinten rehuksi vähenee. Lähellä tuotettu ruoka vähentää kuljetukseen kuluvia luonnonvaroja. Jopa suurkaupungeissa ruuan kasvatus omiin tarpeisiin pienillä palstoilla, parvekkeilla tai katoilla lisääntyy.

Ruuan tuotanto on kiinteästi yhteydessä energian kulutukseen. Tuotannossa, kuljetuksessa, pakkaamisessa ja jakelussa tarvitaan energiaa. Yhden syödyn joulen tuottamiseen on useassa tapauksessa kulutettu moninkertainen määrä energiaa. Suhde vaihtelee tuotantotavasta riippuen.Eläinperäinen ruoka kuluttaa moninkertaisesti energiaa kasviperäiseen verrattuna. Energian säästöä syntyy käytettäessä enemmän lähiruokaa. Säästöä syntyy kuljetuksissa ja mahdollisesti pakkausmateriaaleissa. Vuodenaikojen huomioiminen ja vuodenaikaistuotteiden suosiminen vähtää myös kuljetuskustannuksia ja energiankulutusta.

Tehtäviä tausta-aineistoineen

Alakoulu

1. Ruuan reitti pellolta pöytään

 • Tutki, millaisia reittejä eri elintarvikkeet tulevat keittiöön.
 • Tutki perunan, ruisleivän, rypsin, jauhelihan, kananmunien ja luomumaidon reittiä pelloilta pöytään. Aineisto:
  Pelit ja testit (Ruokatieto.fi)
 • Millaista ammattitaitoa maanviljelijällä pitää olla?
 • Ota selvää mistä ja miten lounaan tai päivällisen raaka-aineet on tuotu kouluun tai kotiin.
 • Onko elintarvikkeita saatu lähitiloilta?
 • Onko elintarvikkeita tuotettu itse?

2. Ruokapöytään ulkomailta tuotua

 • Tutki, mitä syömistäsi elintarvikkeista on tuotettu ulkomailla.
 • Pohdi, millaisilla tiloilla esimerkiksi hedelmät ovat kasvaneet.
 • Miten elintarvikkeiden kuljetus tapahtuu?
 • Mikä on tukkukaupan ja vähittäiskaupan ero?

3. Elintarvikeketjussa työskentelee eri ammattien edustajia

 • Tutki vielä esimerkiksi ruisleivän ja luomumaidon tuotantoketjua. Aineisto:
  Pelit ja testit (Ruokatieto.fi)
 • Tuotantoketjussa työskentelee maanviljelijöiden lisäksi monien muidenkin ammattien edustajia. Tee lista niistä ammateista, joita eri toimijat edustavat.
 • Millaisia koneita, laitteita, kuljetusvälineitä tarvitaan? Missä ne valmistetaan ja millaisia raaka-aineita niihin tarvitaan?
 • Millaisia rakennuksia ja laitteita maatiloilla tarvitaan?
 • Mihin maatiloilla kuluu energiaa?

Yläkoulu ja lukio

1. Ruuan reitti pellolta pöytään

 • Tutki perunan, ruisleivän, rypsin, jauhelihan, kananmunien ja luomumaidon reittiä pelloilta pöytään. Aineisto:
  Pelit ja testit (Ruokatieto.fi)
 • Pohdi, mistä maatilat hankkivat lannoitteita, kasvinsuojeluaineita, tukolaistorjunta-aineita ja rehuja. Vertaa luomutuotannon ja muun tuotannon tarvitsemia tilan ulkopuolisia tuotantopanoksia.
 • Pohdi, mitä erilaisten tuotteiden kuljetus maatiloilta elintarviketeollisuuteen tai tukkukauppaan kuljetuskalustolta edellyttää.
 • Jos elintarvikkeita voidaan ostaa suoraan tiloilta, mitä vaiheita elintarvikeketjusta jää pois?
 • Mitä esteitä suoramyynnille on?
 • Miksi itsepoiminta marjatiloilla on yleistynyt?
 • Elintarviketeollisuus tarvitsee raaka-aineita ja pakkausmateriaaleja monilta tuottajilta. Tutustu esimerkiksi lihatuotteiden valmistukseen. Aineisto:
  Lihatuotteet (Ruokatieto.fi)

2. Ruoka kansainvälisenä kauppatavarana

 • Elintarvikekauppa on kaupankäynnin keskeinen alue. Ruokakaupat ja torit ovat päivittäistavaraostospaikkoja, joita tarvitaan lähellä asutusta. Ruuantuotantoa, kauppaa ja elintarviketurvallisuutta ohjataan ja valvotaan.
 • Monet lajit ovat uhanalaisia kestämättömän tuotannon tai liikasaalistuksen takia. Tutustu tähän näkökulmaan ja mieti, miten salakauppaa voidaan estää? Aineisto:
  Salakauppa - Vaarassa olevat lajit (WWF)
 • Luomutuotteiden kysyntä kasvaa. Onko omassa lähikaupassasi tarjolla luomutuotteita? Missä ne on tuotettu? Pohdi luomutuotannon tulevaisuuden näkymiä.

FT Sinikka Jauhiainen ja FM Marja-Leena Loukola