Ruuan laatu ja terveys

Elintarvikkeiden tuotannossa käytetään monenlaisia kasvua lisääviä aineita. Lannoitteilla sekä rikkaruoho- ja tuholaistorjunta-aineilla varmistetaan hyvä sato. Eläinten kasvatuksessa saatetaan käyttää antibiootteja, kasvuhormoneja tai muita lääkkeitä eläinten kasvuvoimaisina pysymisen takaamiseksi. Käytetyistä aineista saattaa jäädä jäämiä elintarvikkeisiin. Jäämät saattavat aiheuttaa ihmisille allergioita ja muita terveysvaikutuksia riippuen annosmäärästä tai saannin jatkuvuudesta. Ympäristömyrkkyjen esiintymistä ravinnossa seurataan ja valvotaan. Niiden saannille on asetettu ylimpiä sallittuja rajoja.

Elintarviketeollisuudessa elintarvikkeiden näköä parannetaan väriaineilla, koostumusta stabilointiaineilla, makua aromaattisilla aineilla ja säilyvyyttä säilöntäaineilla. Lisäksi elintarvikkeisiin usein lisätään vitamiineja. Lautasellasi on kemikaaleja, joista noin 50 on tarpeellisia, loput tarpeettomia, osa jopa haitallisia. Lisäaineiden käyttöä ohjataan elintarvikelainsäädännöllä. Peruselintarvikkeisiin ei saa käyttää lainkaan lisäaineita. Lisäaineita voi siis välttää tekemällä ruokansa perusraaka-aineista. Niille lisäaineille, joiden käyttöön liittyy terveysriskejä, on annettu kansainvälinen hyväksyttävän päivittäisen saannin ns. ADI-arvo (Acceptable Daily Intake). Tuoteselosteisiin lisäaineet on yleensä merkitty E-koodilla.

Elintarvikkeiden kuljetusmatkat ovat pitkiä. Erityisesti ulkomailta tulevia elintarvikkeita joudutaan suojaamaan kemikaaleilla kuljetusta kestäviksi. Siksi esimerkiksi hedelmät kannattaa pestä huolellisesti ennen syömistä. Tuontituotteiden sisältämiä jäämiä valvoo Tullilaitos.

Ruokamyrkytysten syynä on useimmiten elintarvikkeiden virheellinen käsittely: hidas jäähdyttäminen, säilytys lämpimässä, epätäydellinen kypsennys tai epähygieeninen käsittely. Ruoan säilyttäminen kylmässä estää bakteereja kasvamasta ja kuumennus tuhoaa useimmat bakteerit. Jotkut bakteerit kuitenkin kestävät kuumennustakin.

Muuntogeeniset elintarvikkeet ovat puhuttaneet viime aikoina. Asetuksen 1829/2003 4 artiklan mukaan muuntogeenisiä organismeja tai elintarvikkeita ei saa tuoda markkinoille, ellei niille ole myönnetty lupaa. Jos pakkausmerkinnät eivät ole täydellisiä, saattaa markkinoilla olla tuotteita, joissa on käytetty GM-raaka-ainetta.

Tehtäviä tausta-aineistoineen

Alakoulu

1. Ruuan säilyttäminen oikeissa olosuhteissa

 • Eri ruoka-aineita on säilytettävä kotona eri tavoin pilaantumisen estämiseksi.
 • Miten maitotuotteet pitää kotona säilyttää?
 • Missä kala ja liha pitää säilyttää?
 • Miten leipä säilytetään mahdollisimman maittavana?
 • Missä hedelmiä säilytetään?
 • Tutki, miten kauan eri ruoka-aineet säilyvät kuiva-ainekaapissa, jääkaapissa tai pakastimessa. Aineisto:
  Raaka-aineiden säilytys kotona (Ruokatieto.fi)

2. Ruuan terveellisyyden varmistaminen

 • Hygienia ruuan valmistuksessa on tärkeää ja runsaasti erilaisia lisäaineita sisältäviä tuotteita kannattaa välttää.
 • Miksi käsien pesu ennen ruuanlaittoon ryhtymistä on tärkeää?
 • Ota selvää, miksi raakaa lihaa ei pidä maistella.
 • Tutustu keinoihin suojautua ruokamyrkytysbakteereilta. Aineisto:
  Ruuan terveysriskit (Ruokatieto.fi)
 • Miksi varsinkin ulkomailta tuodut hedelmät kannattaa pestä huolella?
 • Monissa makeisissa ja virvoitusjuomissa on runsaasti erilaisia lisäaineita. Miten liiallista lisäaineiden saantia voi välttää?

Yläkoulu ja lukio

1. Ruuan säilyttäminen oikeissa olosuhteissa

 • Eri ruoka-aineita on säilytettävä eri tavoin pilaantumisen estämiseksi.
 • Tutki, miten kauan eri ruoka-aineet säilyvät kuiva-ainekaapissa, jääkaapissa tai pakastimessa. Aineisto:
  Raaka-aineiden säilytys kotona (Ruokatieto.fi)
 • Arvioi, mikä osa kotona ja lähielintarvikekaupassa olevista elintarvikkeista säilytetään kylmäkaapeissa. Miten kylmäkaappien energiankulutusta voidaan vähentää?
 • Tutustu keinoihin suojautua ruokamyrkytysbakteereilta.
  Aineisto: Ruuan terveysriskit (Ruokatieto.fi)
 • Tutustu oman kuntasi nettisivuilla elintarvikkeiden hygienia- terveysvalvontaan.

2. Säilyvyyden varmistaminen, tuotteen ulkonäkö ja lisäaineet

 • Köyhissä maissa jopa puolet sadosta pilaantuu, homehtuu tai saastuu, ennen kuin se ehtii ruuaksi. Sadon turvaamiseksi, pilaantumisen estämiseksi koko elintarvikeketjun aikana, mutta myös tuotteiden houkuttelevuuden lisäämiseksi käytetään erilaisia torjunta-aineita ja lisäaineita, joista on jäämiä elintarvikkeissa.
 • Tutustu ravinnon sisältämiin ympäristömyrkkyihin Miten niitä voi välttää?
  Aineisto: Ympäristömyrkyt (THL)
 • Tutustu elintarvikkeiden lisäaineisiin. Miksi elintarvikkeisiin lisätään lisäaineita?
  Aineisto: Lisäaineet (Terveyskirjasto)
 • Voiko lähiruoka taata ruuan tuoreuden ja tarvitaanko silloin vähemmän lisäaineita?
 • Miten luomutuotannossa pyritään tuottamaan hyvää puhtaasti. Tutustu, millä menetelmillä keinolannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö on onnistuttu välttämään?
  Aineisto: Luomu.fi

3. Lisäaineiden merkintä ja valvonta

 • EU ja Suomessa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira valvoo lisäaineiden käyttöä.
 • Silmäile Eviran Lisäaineopasta ja yritä saada käsitys käytettävien lisäaineiden määrästä.
  Aineisto: Lisäaineopas (Evira pdf)
 • Mitä E-koodi tarkoittaa?
  Aineisto: E-koodi (Wikipedia)
 • Mitä aineen turvallinen päivittäisannos ADI tarkoittaa ja miten se lasketaan?
  Aineisto: ADI-arvo (Wikipedia)
 • Tutki elintarvikepakkausten merkintöjä. Löydätkö E-merkin? Mitä lisäaineita tuotteessa on?
 • Lihajalosteista usein löytyy merkintä E621. Mikä lisäaine on kyseessä, miksi sitä käytetään?
 • Pohdi lisäaineiden yhteisvaikutusta. Mitä tietoa siitä löytyy?
 • Valvonnasta huolimatta elintarviketurvallisuutta ei pystytä aina takaamaan. Joskus eläinten rehun sisältämät myrkyt, eläinten sairaudet ja erilaiset päästöt pilaavat elintarvikkeita ja aiheuttavat yllättäviä sairauksia. Seuraa mediaa ja kokoa listaa elintarviketurvallisuuden aukoista.

4. Muuntogeeniset elintarvikkeet

 • Mitä muuntogeenisyys tarkoittaa?
 • Miten muuntogeeniset raaka-aineet näkyvät pakkausmerkinnöissä?
 • Millaisia riskejä geenimuunteluun liittyy? Tutustu bioturvallisuuteen ja muihin näkökulmiin. Ota kantaa geenimuuntelun etuihin ja riskeihin.
  GMO-tietoa (GMO-vapaa.fi)
FT Sinikka Jauhiainen ja FM Marja-Leena Loukola