Vesi ja elämänlaatu

Ihminen voi olla jopa viikkoja ilman ruokaa, mutta ilman vettä vain muutamia päiviä. Jo muutaman prosentin nestevajaus aiheuttaa väsymystä ja päänsärkyä, sillä elimistö käyttää vettä koko ajan. Myös muu elämä on riippuvainen vedestä.

  • Noin 70 prosenttia maapallon pinta-alasta on vettä. Maapallon vesivaroista 97 prosenttia on suolaista merivettä ja sen vuoksi sopimatonta maanpäälliselle elämälle. Makeasta vedestä suurin osa on vaikeasti käytettävissä joko sitoutuneena jäätikköihin tai maa- ja kallioperässä. Vain 1 prosenttia makeasta vedestä on helposti hyödynnettävissä, mutta suuri osa siitäkin on yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesien sekä maatalouden lannoite- ja torjunta-aineiden saastuttamaa.

  • Vesi on jakautunut epätasaisesti maapallon eri alueille. Vähiten makeaa vettä on Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Pohjoismaissa uusiutuvia vesivaroja on paljon. Ilmaston lämpeneminen on vaikuttanut sateisuuden jakautumiseen maapallolla ja metsähakkuut ovat heikentäneet maaperän vedensitomiskykyä. Samalla alueella voidaan kärsiä vuoroin kuumuudesta ja kuivuudesta, vuoroin myrskyjen ja rankkasateiden aiheuttamista tulvista.

  • Vedenkäyttö on lisääntynyt voimakkaasti. Noin 70 prosenttia käytetystä makeasta vedestä kuluu maataloustuotannossa. Myös teollisuus, voimalaitokset ja yhdyskunnat kuluttavat yhä enemmän.  YK:n kehitysohjelman UNDP:n mukaan jokaisella ihmisellä tulisi olla käytössään vähintään 20 litraa puhdasta vettä päivässä. Nyt yli miljardi ihmistä joutuu selviämään arjestaan ilman puhdasta vettä ja YK arvioi, että vuoteen 2025 mennessä jopa kaksi kolmasosaa maailman ihmisistä kärsii vesipulasta.

  • Ympäristön epäpuhtaudet ja vesistöihin huuhtoutuvat ravinteet uhkaavat vesien laatua.  Jätevesien puhdistusta ja muita vesien suojelutoimia on tehostettava. Likainen käyttövesi on suuri sairauksien aiheuttaja ja levittäjä kehitysmaissa.

  • Vesijalanjälki kertoo, kuinka paljon vettä henkilö tai esimerkiksi valtio kuluttaa kaikkien kuluttamiensa hyödykkeiden myötä. Suomalaiset kuluttavat runsaasti myös muiden maiden vesivaroja tuontielintarvikkeiden ja muiden tuontituotteiden valmistukseen käytetyn veden muodossa. Piilovesi kertoo veden kokonaiskulutuksen tuotteen osalta.

FT Sinikka Jauhiainen ja FM Marja-Leena Loukola