Aikapolku


Aikapolku. Kuva: Tyko Elo

Aikapolun tarkoituksena onantaa oppilaille ja opiskelijoille aineksia oman kulttuuri-identiteetin rakentamiseksi.

Aikapolku on perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteinen opetusmateriaalikokonaisuus. Sivuston tehtävissä tuetaan oppilaiden ja opiskelijoiden kulttuuristen identiteettien hahmottumista perehtymällä kulttuuriperintöön ja opettelemalla tuntemaan omaa ja muita kulttuureita.

Tehtävät on jaoteltu kolmeen osioon: 

Oppimispolut oppiaineisiin
Oppiaineiden yhteiset tehtävät 
Maailmanperintötehtävät

Oppimispoluissa tehtävät on jaoteltu eri vuosiluokille. Jos haluat löytää suoraan esimerkiksi historian tehtävän vuosiluokille 5-6, helpoiten löydät perille sivukartan avulla.

Lisäksi sivustolta löytyy kirjallisuutta ja linkkejä kutakin oppimispolkua varten sekä artikkeleita.

Opetusmateriaali pohjautuu teokseen "Aikapolku -tehtävänä kulttuuriperintö". Suomen Tammi 2004. Lisätietoa: Heljä Järnefelt (etunimi.sukunimi (at) oph.fi).

Hanna Lämsä