Länsi-Suomen lääni: Tampere 9.2.2005

1) Toimintakulttuurin kehittäminen

-käytännön tehtäviä ja vastuuta oppilaille
-vapautta tehtävien suorittamiseen (taustalla ohjaus- ja suunnitelmallisuus)
-lasten ja nuorten osallistuminen kunnan lautakuntien kokouksiin, tutustuminen päätöksentekoon
-päiväkodissa jo oppi demokratian käyttöön: arkisia äänestystilanteita
-oppia siitä, miten yhteisiin asioihin vaikuttaminen on ”kivaa”.
-pois ”heti mulle kaikki tänne” –ajattelutavasta

2) Nuoret ja vaikuttaminen

Oppilaskuntatoiminta - kuinka saada koko opiskelijamassa aktiiviseksi?
-oppilaskuntien yhteistyö: peruskoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset
-oppilaskunnan edustus opettajainkokouksiin ja muihin koulun kokouksiin
-oppilaskuntien järjestäytyminen: kalenterivuosi -systeemi mahdollistaa uusien opiskelijoiden tutustumisen toimintaan ennen mukaan tuloa
-valintametodit: vaalit, joka luokalta/ryhmästä edustaja
-hallitus helposti nääntyy töihinsä, vastuun jakautuminen tulisi olla inhimillisempää, keinona esimerkiksi tiimien perustaminen
-koulutusta ohjaaville opettajille ja oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajalle
-oppilaskunnan ja hallituksen toiminnasta kertominen koko koululle - informaation kulku!
-vanhempien osuuden vahvistaminen: yhteistyötä vanhempainyhdistyksen kanssa
-koulun ulkopuolisten tahojen asiantuntijuuden hyväksikäyttö oppilaskuntatoiminnassa: lukiolaisten liiton info ensimmäisenä koulupäivänä, järjestömessut

Ohjaavan opettajan rooli
-oppilaskunnan toiminnassa mukana joko taustalla tai aktiivisemmin
-ohjaavalle opettajalle työpari: tutor/mentor –opettaja

Opiskelijoille ”porkkanoita”
-”oppii asioita ja pääsee vaikuttamaan”
-kurssisuoritus oppilaskuntatoiminnasta
-stipendi/todistus
-oppilaskuntahuppari
-oppilaskuntatoiminnan markkinointi koulun sisällä

3) muuta/yleistä

-juhlat ja yhteiset tapahtumat ovat tärkeitä; lisäksi niiden avulla voidaan toteuttaa kerrallaan montaa aihekokonaisuutta
-kansainväliset projektit
-monikulttuurisuus voi olla arkipäivää!
-nuorten vaalipaneelit
-toiminnan rahoituksen suunnittelu
-turvallisuusasioiden huomioiminen - vaikuttavat viihtyvyyden suunnitteluun

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä