Allianssi

Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:llä on yli sata jäsenjärjestöä. Poliittisten nuorisojärjestöjen lisäksi jäsenjärjestöt tekevät töitä ympäristö-, kansanvälisyys-, suvaitsevaisuus- ja ihmisoikeuskysymysten sekä opiskeluun, työelämään ja terveyteen liittyvien kysymysten parissa. Jos haluatte saada joko poliittisten tai muiden alojen järjestöjen edustajia vierailulle oppilaitokseenne, ottakaa yhteyttä Allianssiin. Allianssin tuella on mahdollista suunnitella koulunne tarpeiden mukainen paketti.

 

Valtikka.fi
Valtikka on sivusto nuorelle, joka haluaa olla mukana maailmanmenossa ja vaikuttaa siihen. Sivuilta löytyy tietoa ja toimintaa, vinkkejä ja mielipiteitä. Valtikka on opetusministeriön rahoittama nuorten verkkodemokratiahanke, jonka opettajaosion opetussuunnitelmaosiosta löytyy yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyviä tehtäviä aine- ja astekokonaisuuksittain.

Monikulttuurisuus ja ihmisoikeudet

Allianssilta löytyy paljon opetusaineistoa monikulttuurisuus ja ihmisoikeuskysymysten käsittelyä varten.  

Muualla verkossa

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä