Punainen Risti

International Committee of the Red Cross

Kansainvälinen Punainen Risti perustettiin vuonna 1863. Nähtyään Solferinon taistelukentät 1859 ja sotilaiden kärsimykset järjestön perustaja Henry Dunant ehdotti kahta asiaa: järjestöä auttamaan haavoittuneita ja sopimusta haavoittuneiden suojelemiseksi. Vuonna 1862 Dunant kirjoitti kokemuksistaan kirjan "Solferinon muisto", jossa hän esitti, miten sotien uhreja voitaisiin auttaa ja heidän elämänsä voitaisiin turvata kansainvälisin sopimuksin. Kirjan ansiosta jo vuonna 1863 Genevessä perustettiin toimikunta, josta myöhemmin tuli Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (1876). Kansallisia yhdistyksiä alkoi syntyä nopeaan tahtiin ja niiden tehtäväksi muodostui myös onnettomuuksien uhrien auttaminen ja taistelu kulkutauteja vastaan. Suomen Punainen Risti perustettiin vuonna 1877.

  • Nälkäpäivä
    Suomen Punainen Risti on koulujen merkittävä partneri mm. kansainvälisyyskasvatuksen sektorilla. Yksi tärkeimmistä yksittäisistä yhteistyöprojekteista on vuosittainen Nälkäpäivä-tapahtuma, jonka yhteydessä kouluille tuotetaan oppi- ja taustamateriaalia.
  • Punaisen Ristin  sivuilta löytyy testi, jolla voit selvittää, minkälainen vapaaehtoistyön muoto sinulle sopii.
  • ”SPR on antanut ensiapuoppia jo 120 vuotta” (HS 9.3.2005) 
    Ensiaputaidot ovat eräänlaisia kansalaistaitoja ja niiden harjoitteleminen valmentaa toimimaan hätätilanteen sattuessa. Lain mukaan osan työntekijöistä on työpaikalla osattava ensiapuvalmiudet ja hätätilanteen sattuessa jääminen paikalle auttamaan on kansalaisvelvollisuus.

Punainen risti ei ole pelkästään Punaisen Ristin liikkeen tunnus. Se on myös maailmanlaajuisesti tunnustettu suojamerkki, joka suojaa kriisitilanteissa siviilejä, avustustyöntekijöitä ja haavoittuneita sotilaita. Siksi punaisen ristin käyttäminen on rauhan aikanakin tarkoin säädelty.

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä