Yhdistyneet kansakunnat

Yhdistyneet kansakunnat ja humanitaarinen apu

YK perustettiin vuonna 1945 ensimmäisen maailmansodan jälkeen perustetun Kansainliiton tilalle. Kuluvana vuonna vietetäänkin YK:n 60-vuotis juhlavuotta, jolloin tulee kuluneeksi myös 50 vuotta Suomen YK-jäsenyydestä. Suomen YK-liiton perustamisesta tuli puolestaan 50 vuotta marraskuussa 2004. Maailma, jossa elämme vuonna 2004, on hyvin erilainen kuin se oli YK:ta perustettaessa. Yhteistä tuolle ja omalle ajallemme on kuitenkin humanitaarisen - elämää pelastavan ja suojelevan - avun suuri tarve.

YK:n vuosituhatjulistuksessa ja peruskirjassa haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten suojelu ja auttaminen asetetaan yhdeksi kansainvälisen yhteisön tärkeimmistä tehtävistä. Hätätilanteissa YK:n järjestöt toimittavat uhreille ruokaa, asuinsuojia, lääkintä- ja huoltoapua ja auttavat heitä uuden elämän alkuun. YK:n humanitaarinen avustustoiminta alkoi vuonna 1946 järjestön toimittaessa apua toisen maailmansodan uhreille Euroopassa ja Aasiassa. Nykyisin humanitaarisen avun tarve on suurin Afrikassa, Afganistanissa, Pohjois-Koreassa, Lähi-idässä ja Länsi-Balkanilla.

Vuosituhattavoitteista saatujen hyvien tulosten seurauksena, YK:n jäsenvaltiot päättivät syksyllä 2015 uusista kestävän kehityksen tavoitteista vuosille 2016-2030. Tavoitteita on yhteensä 17 ja ne keskittyvät maailmanlaajuiseen kestävään kehitykseen. Tämä tarkoittaa ympäristön, ihmisten ja talouden näkökulmien huomioimista paremman tulevaisuuden saavuttamiseksi.

Käytännöllisesti katsoen kaikki YK:n humanitaarinen apu rahoitetaan vapaaehtoisin avustuksin kansainvälisiltä avunantajilta. Vuonna 2001 YK:n hätäapukeräykset tuottivat yli 1,4 miljardia dollaria, joilla kyettiin toimittamaan apua 44 miljoonalle ihmiselle 19 maassa ja alueella. Vuoden 2003 lopussa YK julkisti vetoomuksen humanitaaristen avustusohjelmien rahoittamiseksi 25 maassa. Rahoitustarpeeksi on arvioitu kolme miljardia dollaria.

Humanitaarista apua toimittavat YK:n ohjelmat ja järjestöt

  • YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu UNHCR
  • Maailman elintarvikeohjelma WFP
  • YK:n kehitysohjelma UNDP (suomeksi)
  • Maailman terveysjärjestö WHO
  • YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO
  • UNICEF ks. myös alla
  • UNESCO ks. lisää syyskuu

Maailmankansalaisen kypsyyskoe
Suomen YK-liiton kansainvälisyyskasvatuksen opintokokonaisuus. Peruskoululainen, lukioikäinen, ammattikorkeakoulussa opiskeleva nuori tai vanhuusiän opiskelija voi kypsyyskokeen kautta tutustua esim. Australian aboriginaaleihin, Suomessa asuviin vähemmistöihin, Etiopian historiaan tai Pietarin katulapsiin. Opintokokonaisuus sisältää neljä eri osioita: päiväkirjan, tutkimusosuuden, toiminnan ja itsearvioinnin.

MALLI-YK-kokoukset
Malli-YK - kokoukset ovat valmisteltuja roolipelejä, simulaatioita YK:n ja sen eri elinten toiminnasta. - Suomen YK-liitto

Tehtäviä kouluille - Suomen YK-liitto

Lue lisää mallikokouksista joulukuun kuukausiteemasta "Itsenäisyys ja demokratia".

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä