Kuukausiteemat

Teemakuukaudet sisältävät aineistoa, toimintaideoita ja tehtäviä, joita voi hyödyntää demokraattiseen kansalaisuuteen kasvattamisessa ja Osallistuva ja Aktiivinen kansalaisuus -aihekokonaisuuksiin liittyvien aiheiden opetuksessa kaikissa oppiaineissa ja ikäryhmissä.
 
Teemojen tarkoituksena on lähestyä osallistuvaa ja aktiivista kansalaisuutta useasta näkökulmasta ja tarjota tietoa ja väyliä sellaisten kokemusten hankkimiselle, jotka tukevat oppilaan omaa kasvua kansalaisuuteen. Tarkastelun kohteeksi nousevat mm. ihmisoikeudet, kulttuuriperintö ja kulttuuri-identiteetti, avustustyö koti- ja ulkomailla, demokratia, valistunut kuluttaminen, mediakriittisyys, tasa-arvo sekä koulun toimintakulttuuri.

Teemakuukausien materiaali on laadittu yhdessä seuraavien järjestöjen kanssa: Allianssi, Suomen Unicef, Suomen YK-liitto, Suomen Punainen Risti, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pelastakaa Lapset ja Ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotus.

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä