Ystävyys, yksinäisyys ja syrjäytyminen

Ystävyyteen, yksinäisyyteen, kiusaamiseen, syrjäytymiseen ja seurusteluun liittyvät teemat ovat hedelmällisiä aiheita käsiteltäviksi kasvavien lasten ja nuorten kanssa -ystävyys, kaverit, ihastumiset ja rakastumiset täyttävät tutkimusten mukaan jopa 90% nuorten ajatuksista. Sosiaalinen ympäristö ja ihmissuhteet ovat merkittävä osa jokaisen elämää, jolle myös koulussa tulisi antaa tilaa.

Sosiaalisen olemisen ja kanssakäymisen muodot ovat moninaiset ja kunkin persoonallisuuteen läheisesti liittyviä – oppilaan yksinoloa ei pidä sekoittaa yksinäisyyteen tai hänen aktiivisuuttaan siihen, että ystäviä riittää ja elämässä on kaikki kunnossa. Syrjäytyminen tai osallistuminen ei tapahdu automaattisesti vaan niihin voidaan myös vaikuttaa.

Ihmissuhteisiin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä teemoja voi lähestyä monella tavalla. Eri oppiaineissa on mahdollista suorittaa harjoituksia, joiden kautta oppilaat ja opiskelijat voivat käsitellä ystävyyteen ja erilaisuuteen liittyviä kysymyksiä. (ks. toimintaideoita ja lisätietoa) Ystävyyteen liittyvien asioiden pohtiminen ja erilaisuuden sietämisen harjaannuttaminen on luontevaa aloittaa läheltä kunkin oppilaan elinpiiriä. Oma luokka on elämämme ensimmäisiä merkittäviä yhteisöjä. Ystävyys yli rajojen alkaakin läheltä - kotoa, kaveripiiristä omasta luokasta ja koulusta.

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä