Arkkitehtuuriopetus

Arkkitehtuuri- kuten muotoilukasvatuskin ovat uusia asioita suomalaisessa kasvatuskeskustelussa eivätkä niiden tavoitteet ole vielä täysin vakiintuneet. Uusissa opetussuunnitelman perusteissa on kuitenkin jo arkkitehtuurikasvatuksellisia painotuksia: Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu on kuvataiteen opetuksen keskeinen sisältöalue ja maantieteessä tavoitteena on tuntea ja arvostaa rakennettua ympäristöä. Lisäksi taiteen perusopetusta koskeva laki tarjoaa hyvät puitteet arkkitehtuurikasvatuksen ohjelmien laatimiselle eritasoisessa opetuksessa. Valtioneuvoston Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman (1998)  mukaan arkkitehtuurikasvatuksella pyritään vahvistamaan kansalaisten edellytyksiä osallistua ympäristöä koskevaan päätöksentekoon ja siitä keskustelemiseen.

Jyväskylän kaupungin kuvataidekoulu tarjoaa taiteen perusopetusta arkkitehtuurista.
Arkkitehtuurikoulu ARKKI ja ARKKI –päiväkodit  

 ”Arkin opetuksen yksi päätavoitteista on lapsen ja nuoren oman henkilökohtaisen ympäristösuhteen kehittäminen mm. omakohtaisten rakennuskokemusten, rakennetun sekä luonnonympäristön tutkimisen ja materiaalien tuntemuksen kautta. Nuori oppii havainnoimaan ja arvottamaan ympäristöään ja tämän ymmärryksen kautta vaikuttamaan siihen, sekä muodostamaan elävän ja vuorovaikutteisen suhteen omaan lähiympäristöönsä.”

Lapinlahden arkkitehtuuri ja ympäristökulttuurikoulu Lastu tarjoaa taiteen perusopetusta

Tutustu malleihin kuntien taide- ja kulttuurikasvatuksen organisoinnista, koulun ja kulttuurilaitosten yhteistyöstä, opetussuunnitelmien kehittämisestä taide- ja kulttuurikasvatuksen työvälineiksi sekä opettajien taide- ja kulttuurikasvatusta tukevasta koulutuksesta julkaisussa ”Koulun pieni kulttuurikirja! - Koulun ja kulttuurin yhteistyöohjelma 1998-2001” (2003)

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä