Koulu ja ekologisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys

Miten vaikuttaa lähiympäristöön kestävän kehityksen ajatusten mukaisesti?

Kestävän kehityksen toteutumiseksi kouluissa voidaan laatia kestävän kehityksen toteuttamissuunnitelma. Ohjelman luomisessa käytännön opetus ja koulun toimintakulttuuri yhdistyvät kansalaisvaikuttamisen opetukseen ja oppimiseen. Olennaista ohjelman luomisessa ovat koko työyhteisön mukana olo ja sitoutuminen ohjelman toteuttamiseen, oppiaineiden välinen yhteistyö, verkostoituminen koulun ulkopuolisten tahojen kanssa sekä laajamittaisten osallistumisjärjestelmien kehittäminen

Lue lisää [SISÄINEN LINKKI: Koulun kestävän kehityksen ohjelman luomisesta -> http://www.edu.fi/teemat/keke/omakoulu/ohjelma.html].
Ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävään kehitykseen perehdytään tarkemmin [SISÄINEN LINKKI: kestävän kehityksen -> http://www.edu.fi/teemat/keke/]sivustolla.  

[SISÄINEN LINKKI: -> http://www.edu.fi/teemat/keke/]Esimerkkejä oppilaitosten ympäristötyöstä
Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen luonnonvara-ala päätti kehittää oppimiskeskuksesta kestävän kehityksen mallimaatilan yhteistyössä Saarijärven kaupungin kanssa. Tavoitteena oli lisätä paitsi opiskelijoiden myös ympäröivän yhteisön tietoisuutta kestävän kehityksen asioista. Hankkeen aikana mm. kehitettiin mallimaatilan jätehuoltoa, rakennettiin kestävän kehityksen luontopolku, seurattiin jätevesipäästöjä, laadittiin oppaita sekä tehtiin jäteneuvontatyötä päiväkodeissa ja kouluissa. Oppimiskeskuksen yhteistyökumppaneita hankkeessa olivat mm. ympäristönsuojelusihteeri, jätehuoltoyhtiö, terveyskeskus, koulut ja päiväkodit.

Hämeenlinnan normaalikoulun ekoarki 

Oulun Hönttämäen koulun kestävän kehityksen ohjelma 

Katso myös [SISÄINEN LINKKI: kestävän kehityksen verkkopalvelun -> http://www.edu.fi/teemat/keke]kuukausittain vaihtuvat kouluesimerkit!

Espoon yhteislyseossa kestävän kehityksen työn jatkuvuuden takaa vuosittain valittava, opettajista ja oppilasta koostuva keke-ryhmä. Kestävän kehityksen ohjelmaa on toteutettu koulun arjessa mm. monipuolisella ympäristöseurannalla. Opetuksessa kestävän kehityksen vahva asema näkyy mm. lukion kurssina paikallisen uimarannan käytön kohentamiseksi ja turvaamiseksi. Koulu on tehnyt vierailukäyntejä Kuusakoski Oy:n tehtaille. Yhdeksänsien luokkien opetukseen kuuluu ympäristökurssi ”Ei vois enempää kiinnostaa”. Sosiaalista kestävyyttä edistetään mm. vertaissovittelutoiminnalla.

Viikin normaalikoulussa kestävän kehityksen ohjelman laatiminen aloitettiin perusteellisella ympäristökartoituksella. Opettajille ja ylläpitohenkilökunnalle perustettiin omat ympäristöryhmät ja järjestettiin koulutusta. Opetuksessa aihetta on käsitelty eri-ikäisten kanssa eri tavoin: alaluokat ovat leikkineet lajitteluleikkejä ja lukiossa järjestettiin kaupunkiekologian kurssi.

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä