Lisätietoa

Internet

Arkkitehtilehti 
Peruskoulun kotitalouden OPS käytäntöön
Design Forum Finland – suomalaisen muotoilun tiedotus- ja promootiokeskus 
Fantasy Design - Opetusmateriaalia  
Greenpeace International
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Jätelaitosyhdistys
Kestävä kehityksen sivusto -> http://www.edu.fi/teemat/keke/]Edu.fi –portaalissa 
Kestävän kehityksen ohjeita kuvataideopettajille -> http://www.edu.fi/teemat/keke/kuvisohje.html]
Kuluttajaviraston hintavertailut Laki taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/633
Lista Joutsenmerkityistä tuotteista  
Muotoilu 2005! – seurantaryhmän raportti - Opetusministeriö
Muotoilualan toimijoiden yhteinen Internetpalvelu
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
Puukausi
Sisustusarkkitehdit SIO
Suomen Arkkitehtiliitto
Suomen Rakennustaiteen museo
Suomen Teollisuustaiteen liitto
Taidekäsityöläiset Taiko ry
Taiteen keskustoimikunta
WWF Suomi

Elokuvat

Super size me - USA 2004
Ohjaus: Morgan Spurlock
Ikäraja: S
Kesto: 100 (USA 96min)
Näyttelijät: Morgan Spurlock, Ronald McDonald
Levittäjä: Sandrew Metronome Distribution Finland Oy

Elokuvan päähenkilö Morgan päättää tutkia pikaruoan vaikutuksia elimistöön ja aloittaa kuukauden mittaisen yksipuolisen Mc Donald’s -ruokavalion. Elokuvassa seurataan Morganin elämää ja terveydentilan muutoksia kuukauden aikana.

Koulukinon sivu: Super size me
Oppimateriaalia elokuvan käsittelyyn luokan kanssa.
Ikäsuositus: 7-9 luokat ja lukio

Kirjat

Arkkitehtuurin ABC - Löytöretki rakennettuun ympäristöön, toim. Heini Korpelainen. Suomen Arkkitehtiliitto. Helsinki 2004.
Askeleita arkkitehtuurissa, arkkitehtuurin kansalaiskasvatus Suomessa, toim. Heini Korpelainen ja Anu Yanar. Suomen Arkkitehtiliitto ja Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2001.
Asumisen ekokirjo, toim. Hanna Liukkonen. Ympäristöministeriö. Helsinki 1997.
Aura S., Horelli, L & Korpela, K.: Ympäristöpsykologian perusteet. WSOY. Porvoo 1997.
Esine elää, toim. Pekka Elo, Heljä Järnefelt, Seija Linnanmäki. Suomen Tammi. Helsinki 2000.
ESINEET ESIIN! Näkökulmia muotoilukasvatukseen, toim. Riitta Vira ja Petteri Ikonen. Taiteen keskustoimikunta ja Valtion muotoilutoimikunta. Helsinki 2004.

Teoksen pyrkimys on innostaa eri aineiden opettajia kehittämään muotoilukasvatusta ja tarjota kehittämistyöhön välineitä: kokemuksia, suuntaviivoja ja näkökulmia. Käytännön muotoilukasvatuskokeilujen lisäksi mukana on pohdintaa muotoilun opettamisen suhteesta taidekasvatukseen ja koulun kasvatustavoitteisiin. Lisäksi kirjassa on kuvauksia muotoiluprosessista muotoilijoiden itsensä kirjoittamina artikkeleina.

Horelli, Liisa: Lapset ja nuoret osallistujina julkaisussa Aihekokonaisuudet perusopetuksen opetussuunnitelmassa, toim. Marja-Leena Loukola. Opetushallitus. Helsinki 2004.
Koulun pieni kulttuurikirja! - Koulun ja kulttuurin yhteistyöohjelma 1998-2001, toim. Inari Grönholm. Opetushallitus ja Suomen kuntaliitto. Jyväskylä 2003.
Kulttuuriympäristö - Tutki ja opi, toim. Pekka Elo, Heljä Järnefelt, Antti Kylliäinen, Marja Sahlberg. Suomen Tammi. Helsinki 2000.
Lapset, nuoret ja aikuiset toimijoina – artikkeleita osallisuudesta, toim. Gretschel, A. Humak, Suomen kuntaliitto. Helsinki 2002.
Niemenmaa, Vivi: Helsingin paikallisagenda – tarina osallistumisesta ja suunnittelun subjektiivisuudesta. (Väitös 11.3.2005)
Palosaari Outi ja Anu Uusikylä: Lähiympäristö tutuksi, 12 askelta. Rakennetun ympäristön kokemis- ja harjoitusopas. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. Oulu 1998.
Rakennettu kestämään - Tutki ja opi, toim. Seija Linnanmäki, Marja Sahlberg, Harri Hakaste, Heljä Järnefelt Heljä. Suomen Tammi Plus. Helsinki 2003

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä