Toimintaideoita ja tehtäviä

Laatikaa kouluunne ympäristöjärjestelmä!

Opetuskäytössä olevat kiinteistöt muodostavat julkisesta rakennuskannasta huomattavan osan. Oppilaitoksissa kulutetaan paljon energiaa, vettä, materiaaleja ja niissä syntyy huomattava määrä jätettä. Ympäristöjärjestelmät muodostavat työvälineen organisaatioiden ympäristöasioiden hallintaan ja kehittämiseen. Seuraavat ympäristöjärjestelmät on kehitetty koulujen käyttöön. Niiden oppaita, lomakkeita ja kriteereitä kannattaa hyödyntää kehittämistyössä, vaikka ei aikoisikaan hakea sertifikaattia.

Vihreä lippu -projektiin osallistuvat koulut ja päiväkodit pyrkivät tekemään kansainväliset kriteerit täyttävää ympäristökasvatustyötä, muuttamaan arkikäytäntöjään ympäristöystävällisemmiksi ja ottamaan oppilaat mukaan päätöksentekoon. Vihreä lippu -projektissa lasten ja oppilaiden tulee päästä itse harjoittelemaan vaikuttamisen ja vastuunkantamisen taitoja ympäristöasioissa. Lasten ja nuorten osallistuminen kaikkiin vaiheisiin on yksi ohjelman kantavista ajatuksista.

Ympäristösertifikaatin hakeminen

Koulussa voidaan hyödyntää myös laajemmalle kohderyhmälle suunnattuja materiaaleja. WWF eli Maailman luonnonsäätiö on laatinut toimistojen tarpeisiin soveltuvan Green Office-ympäristöjärjestelmän 

Lajittele ja kierrätä!

Mihin jätteet menevät?

YTV:n sivustolta löytyvät osiot:
Jätteiden lajittelu oppilaitoksissa ja päiväkodeissa
Koulutus ja esitteet

Esitteitä, oppaita ja tarroja 
Lainattavia materiaaleja luokkaopetukseen
Ohjeiden ja oppaiden lisäksi YTV tarjoaa neuvontaa puhelimitse ja luentoina. Neuvontapalvelut ovat pääkaupunkiseudun oppilaitoksille ja päiväkodeille maksuttomia.


Apua jätteen synnyn ehkäisyyn!

Fiksu.net on YTV Jätehuollon tuottama sähköinen opetusaineisto jätteen synnyn ehkäisystä. Kun tavaroiden tuotanto ja kulutus lisääntyy, myös jätemäärät kasvavat. Tuotteiden pitkäikäisyys ja aineettomien elämysten kulutus pienentävät jätemääriä. Tuotannossa jätemääriä vähentää luonnonvarojen tehokkaampi käyttö. Jätteiden määrän kasvuun voi siis vaikuttaa. Sivuilta selviää, mitä Sinä voit tehdä. Tarjolla on myös kilpailuja, testejä ja tarinoita sekä erityisesti kouluille suunnattuja osia.

Oppimateriaalit varhaiskasvatukseen sekä peruskouluun ja lukioon. Myös nettipelejä nuorille!

Jätelaitosyhdistyksen Esko- sivuilla kerrotaan ekotehokkaasta kuluttamisesta tarinoiden avulla. Sivustolla voit myös testata oman kulutustyyppisi.

Kestävä kuluttaminen, markkinointi ja mainonta

-Kerätkää koulun pihalta ja lähiympäristöstä romua ja roskaa ja laatikaa niistä mahdollisimman kookas ja näyttävä taideteos/installaatio koulun pihalle esimerkiksi pienryhmissä
-Järjestäkää muotoilukilpailu ja/tai -näyttely kierrätysmateriaalista valmistetuille tuotteille. Mitä kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita on saatavilla kaupoissa?
-Miten lifestyleajattelu ja tietyt tuotteet yhdistyvät mainonnassa?
-Eritelkää erilaisia elämäntapoja ja niihin liittyviä tuotteita, esim. aktiivinen, sporttinen, ekologinen, valikoiva/hienostunut/ylellinen yms.

1) Kulutuskartta
Laatikaa oma kulutuskartta esimerkiksi viikon tai kuukauden ajalta. Mihin rahat menevät ja mitä ostamallesi tavaralle tapahtuu? Yhdistäkää kartat ja laatikaa koko luokan kulutuskartta – tehkää siitä näyttävä työ, jonka voitte laittaa esille koulussanne. Jaotelkaa hankkimanne tuotteet ja tarvikkeet mahdollisimman monella eri tavalla: käyttötarkoitus, materiaali, esim.

Tuote: kippo
Tarkoitus: syntymäpäivälahja kaverille
Materiaali: muovi
Hinta: 7€
ym.

Liittäkää työhönne myös laskelmat kulutetusta rahasta per osa-alue (ruoka, juoma, vaatteet, levyt, kirjat, lehdet, pelit, elokuvat/teatterit, esineet) Eritelkää myös mihin tavarat ja tuotteet päätyvät. Visualisoikaa kuvilla, piirroksilla, pakkausmateriaaleilla yms. Keskustelkaa tuloksista – onko kartassa jotain sellaista, jonka olisi voinut jättää hankkimatta tai korvata esimerkiksi ekologisemmalla vaihtoehdolla?

2) Jatkotehtävä
Voitte järjestää myös esim. paneelikeskustelun, jossa on edustettuna muotoilija, jätteiden lajittelun ja käsittelyn asiantuntija, mainonnan edustaja ym. sekä yksi teistä ”kuluttajien” edustajanana.

Arkkitehtuuri ja yhdyskuntasuunnittelu

1) Valmistautuminen/lämmittely
Lähiympäristöön vaikuttaminen edellyttää ensin herkistymistä ympäristön havainnoimiselle: sekä luonnon- että rakennetussa ympäristössä on paljon sellaisia merkkejä, mitä emme välttämättä osaa lukea tai joita emme edes huomaa. Ympäristön lukutaitoa kykyä analysoida sitä voi kuitenkin harjoitella. Laajamittaiseen suunnitteluprosessiin ei kannatakaan lähteä kylmiltään!

-Tutkikaa minkälaisia pesiä eläimet rakentavat. Rakentakaa pienoiskoossa pesä valitsemallenne eläimelle tai mielikuvitukselliselle olennolle. Miten eläinten pesät poikkeavat ihmisten pesistä? Suunnittele yksin tai yhdessä toisten kanssa pesä, oma tärkeä paikka. Miettikää mahdollisuuksia toteuttaa jokin tällainen ”oma paikka” lähiympäristöönne. Toteuttakaa se! (lähde: Arkkitehtuurin ABC)

-Tutkikaa kotikuntanne/kaupunkinne eri paikkoja (katu, tori, puisto, aukio, kortteli, peltoaukea). Valitse niistä yksi ja ”pura” se pienempiin osatekijöihin. Mistä kaikista tekijöistä tutkimuskohteesi muodostuu? Mikä tekee kadusta, torista, puistosta tai muusta osatekijästä mielenkiintoisen ja viihtyisän? Tee esitys tutkimuksestasi esimerkiksi piirtäen, valokuvaten tai videoiden.

-Tutki valitsemaasi julkista rakennusta (esim. kauppakeskus, kirjasto, kulttuuri- tai kunnantalo, kaupungintalo, linja-autoasema) kotiseudullasi. Tee muistiinpanoja rakennuksesta piirtämällä, kirjoittamalla, valokuvaamalla. Tarkkaile sen yksityiskohtia:

 • Listoitus
 • Ikkunapinnan ja seinän suhde
 • Ikkunoiden sijoittelu
 • Rakennusmateriaali
 • Rakennuksen korkeus
 • Kerrosten lukumäärä
 • Kattomuoto
 • Sisäänkäynnit

Mitä rakennusmateriaalit ja yksityiskohdat kertovat?
Miksi ikkunat ovat niin isot/pienet?
Minkälaisilla keinoilla ihmiset houkutellaan lähestymän ja astumaan sisään rakennuksiin?
Vertailkaa eri tyyppisten rakennusten tutkimustuloksia ja pohtikaa minkälaisista osatekijöistä rakennus muodostuu? Miten rakennukset eroavat toisistaan toiminnaltaan ja ulkonäöltään?
Miten käyttötarkoitus näkyy arkkitehtuurissa?

2) Verratkaa kahta erilaista kohdetta toisiinsa esim. seuraavien seikkojen suhteen

 • Käyttötarkoitus
 • Visuaalinen avoimuus
 • Julkisuusaste
 • Suhde kaupunkirakenteeseen
 • Lähestyminen
 • Tilarakenne
 • Materiaalit
 • yms.

3) Syventäminen
Voitte syventää rakennetun ympäristön tuntemustanne tekemällä lisää vastaavia tehtäviä, työpajoilla, pienimuotoisilla rakennusprojekteilla, lukemalla kirjallisuutta ja pyytämällä luennoitsijoita vierailulle sekä esimerkiksi luokkanne sisäisillä arkkitehtuuri- ja suunnittelukilpailuilla. Suunnitelkaa tehtävien ja keskustelujen pohjalta heränneiden huomioiden ja ajatusten pohjalta koulunne/kuntanne/kaupunkinne tai jonkin tietyn alueen parannussuunnitelma.

4) Käytännön toteutus
Viimeistään tässä vaiheessa opettajan tehtävänä on selvittää, miten paikkakunnalla suhtaudutaan yhteisprojektin toteuttamiseen vuorovaikuttamisen suunnittelun hengessä - mikä on aikataulu ja mahdollinen osallistumisen taso. Toteuttakaa lähiseudun suunnitteluprojekti yhdessä paikallisten päättäjien kanssa.

Tehtävät: Arkkitehtuurin ABC - Löytöretki rakennettuun ympäristöön (2004). Lisää oppimateriaalia aiheesta ks. lisätietoa. Rakennusten inventointilomakkeita mm. kirjassa Rakennettu kestämään (2003)

Muotoilu

- Tutkikaa esineympäristöänne:

Mistä esineet tulevat ja mitä tarkoitusta varten?
Kuka ne meille suunnittelee ja valmistaa?
Missä esineet valmistetaan ja millaisia materiaaleja ja tekniikoita valmistamisessa käytetään?
Millaisia merkityksiä esineillä on?
Millaisia arvoja ja asenteita niihin liitetään?
Miten esineet ovat muuttuneet aikojen kuluessa ja millaisia merkityksiä esineillä on erilaisissa kulttuureissa?
Millainen on luontoystävällinen esine?
Onko tarpeettomia esineitä olemassa?

Esineiden inventointilomakkeita löytyy mm. teoksesta Esine elää (2000).

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä