Lisätietoa

Internet

Agricola – Suomen historiaverkko
Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma – Oikeusministeriö
Demokratiafoorumi
Ennen ja nyt – historian tietosanomat 
Kansalaisfoorumi
Kerhonetti - kerhotoiminnan palvelusivusto
Koskesta voimaa -historiasivut
Maanpuolustuskorkeakoulu
Naisten valmiusliitto
Oikeusministeriön julkaisuja Kansalaiskasvatuksen politiikkaohjelmaan liittyen
Opetushallituksen Turvanetti – tietoa turvallisuuspolitiikasta ja maanpuolustuksesta
Rintamanaistenliitto
Rintamaveteraanienliitto
Sadankomitea
Sotaveteraaniliitto
Suomen Lottaperinneliitto
Suomen maanpuolustusnaisten liitto
Suomen marsalkka Mannerheimin perinnesäätiö
Suomen Sotilas –lehden linkkilista
"Vallattomat nuoret" – nuorten osallisuus kansainvälisten sopimusten, kunnallisdemokratian ja nuorten osallisuushankkeiden valossa 

Elokuvat

Lotat - Suomi 1995
ohjaus & käsikirjoitus: Taru Mäkelä
50 min, 35mm, 1.66, väri/mv
Tuotanto: Kinotar

Kirjallisuutta

Najat Quakrim-Soivio: Nuoret ja vaikuttaminen. Tuottaja:  Kerhokeskus - koulutyön tuki

Oppimateriaali syventää ja tukee Kerhokeskus - koulutyön tuki ry:n jo aiemmin tuottamaa Nuorten parlamentti materiaalia ja yhdessä ne muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Oppimateriaali on tarkoitettu 14-17 -vuotiaille nuorille. Materiaalin avulla nuoret voivat tutustua demokraattisen päätöksenteon kannalta keskeisiin osallistumiskeinoihin.

 

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä