Tehtäviä

Tähän osioon on koottu tehtäviä, jotka liittyvät joulukuuun teemakuukauden johdantoihin Suomen itsenäisyyden ajan historiasta, historiankirjoituksesta ja demokraattisesta kulttuurista.  

1) Marsalkka Mannerheimin ratsastajapatsas on Helsingissä Mannerheimintien varrella nykytaidemuseo Kiasman edessä. Ottakaa selvää patsaan teon vaiheista, kuka sen on tehnyt ja ja milloin? Mitä kiistoja sen sijoittamisesta on käyty Kiasman rakentamisen aikoihin? Mitä kadun nimiä, patsaita tai muita merkkejä kotiseudullanne on poliitikoista, sotilaista yms., jotka vaikuttivat sotien aikana?

2) Talvisodassa Suomi taisteli yksin ilman liittolaisia – miten oikeastaan on mahdollista että Suomi pärjäsi niin hyvin ylivoimaista Neuvostoliittoa vastaan? Tutustukaa sodan eri vaiheisiin ja taisteluihin. Mitä tarkoittaa torjuntavoitto?

1944 - Suomen torjuntavoitto. Helsingin Sanomien juttusarjassa kerrotaan jatkosodan viimeisen kesän ratkaisevista taisteluista ja aselevon jälkeisestä elämästä, esimerkiksi Porkkalan miehityksestä, Lapin sodasta, sotalapsista ja karjalaisten asuttamisesta.
Agricola - Suomen historiaverkko: 1940-luvun historia

3) Mikä oli Lotta Svärd – järjestön merkitys ja rooli talvi- ja jatkosodassa? Miksi järjestö kiellettiin vuonna 1944?

4) Suomen tilannetta verrataan usein Viron, Latvian ja Liettuan tilanteeseen – mitä näissä maissa tapahtui Toisen Maailmansodan aikana ja sen jälkeen?

5) Minkälaisiksi Suomen ja Neuvostoliiton väliset suhteet muotoutuivat sotien jälkeen?

6) Englannin pääministeri Winston Churchill julisti sodan Suomea vastaan Jatkosodan aikana. Miksi?

7) Analysoikaa Suomen sotia sekä erillissotina että osana Toista Maailmansotaa.

8) Tunne historiasi!
-Pohtikaa mitä historia on. Miten se eroaa fiktiosta? Millä eri keinoin voimme saada tietoa menneisyydestä? Kokeilkaa erilaisia tiedonhankintakeinoja, joissa hyödynnätte erityyppisiä lähteitä.

9) Kirjoittakaa näytelmä jostain Suomen historian merkittävästä tapahtumasta 1900-luvulla. Käsitelkää näytelmässä mm. teemoja ”itsenäisyys” ja ”demokratia”.

10) Mitä tarkoittavat seuraavat termit: kansakunta, kansallisuus, kansallismielisyys, patriotismi, nationalismi?

11) Pohtikaa nationalismia. Mitä se tarkoittaa? Onko se hyvä vai huono asia? Eritelkää nationalismin vaaroja.

12) Tutkikaa seuraavan väitteen todenmukaisuutta: ”Kaksi demokraattista valtiota eivät ole koskaan olleet sodassa keskenään.”

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä