Toimintaideoita

Veteraanien perintö -sivuilta löytyy tietoa Suomen sotahistoriasta, maanpuolustuksesta ja siviiliväestön elämästä sotien aikana. Sivuilta löytyy myös veteraanien kertomuksia.

Tietoa turvallisuuspolitiikasta, puolustuspolitiikasta ja maanpuolustuksesta löydät Kadettikunnan sivuilta. Tilaa kadetti tai upseeri koulullenne pitämään esitelmä!

Nuorten parlamenttikerhot on tarkoitettu perusopetuksen 8. ja 9. vuosikurssien oppilaille. Kerhotoiminta huipentuu joka toinen vuosi eduskunnassa järjestettävään Nuorten parlamentti -istuntoon. - Kerhokeskus

Malli-YK-kokoukset

Malli-YK-kokoukset ovat roolipelejä, simulaatioita YK:n kokouksista. Niissä osanottajat edustavat kukin jotakin tiettyä valtiota, jonka roolin mukaisesti ne käyttäytyvät tietyssä aiheeltaan ennalta sovitussa YK-kokouksessa (yleiskokous, turvallisuusneuvoston istunto, erityiskonferenssi). Mallikokousten osanottajat perehtyvät tarkasti edustamansa maansa oloihin, politiikkaan ja YK-käyttäytymiseen, Malli-kokouksen tematiikkaan sekä kokous- ja neuvottelutaitoihin yleisemminkin. Kokousten teemat voivat liittyä YK:n vuosituhatjulistukseen ja kehityspäämääriin sekä niiden käytännön saavuttamiseen.

Mallikokouksiin valmistautuville oppilaille tarjotaan mahdollisuutta suorittaa YK-liiton Maailmankansalaisen kypsyyskoe osana kokoukseen valmistautumista. Kypsyyskokeen suorittaminen ei ole kuitenkaan edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä