Kulttuuriset oikeudet

Suomessa käytännössä katsoen kaikki lapset käyvät koulua – heidän kohdallaan oikeus opetukseen toteutuu. Miljoonat lapset ympäri maailmaa joutuvat kuitenkin hankkimaan rahaa perheelleen tekemällä työtä tehtaissa ja pelloilla. Tyttöjen kouluttautumisen esteenä ovat lisäksi uskomukset ja arvot, jotka pitävät naisten kouluttautumista tarpeettomana tai jopa vahingollisena yhteisön jatkuvuuden kannalta.

Lue lisää lasten oikeuksista marraskuunkuukausiteemasta Lapset, nuoret ja perhe

Kulttuurisiin oikeuksiin kuuluu myös oikeus osallistua yhteiskunnan sivistyselämään ja oikeus tietoon.  Näiden oikeuksien toteutumisen suurimpana esteenä on lukutaidottomuus, joka joissakin maissa on yli 80 %. Lisäksi 2/3 maailman lukutaidottomista on naisia.

Ihmisoikeusjulistuksessa mainitaan erikseen myös oikeus kehitykseen ja ekologisesti tasapainoiseen ympäristöön. Jälkimmäinen oikeus juontaa juurensa siitä käsityksestä, että ihmisten henkinen, fyysinen, tuotannollinen ja taloudellinen kehittyminen edellyttää harmonista ympäristöä. Tämä oikeus sisältää selkeästi myös vastuun – meillä on vastuu ympäristöstämme ja kulttuuriperintömme säilymisestä myös tuleville sukupolville.

Lue lisää kestävästä kehityksestä (Edu.fi)
YK:n ensimmäinen ympäristökokous Tukholmassa 1972 (Global.finland)
[SISÄINEN LINKKI:   -> http://www.edu.fi/TEEMAT/KEKE/vastuu/sopimus.html#Rio_1992][SISÄINEN LINKKI: Ympäristöä ja kehitystä koskeva Rion julistus 14.6.1992 -> tp://www.edu.fi/TEEMAT/KEKE/vastuu/sopimus.html#Rio_1992] (Kestävä kehitys Edu.fi)
Kioton pöytäkirja voimaan 16.2.2005 (Ympäristöministeriö)

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä