Lisätietoa

Internet

Eduskunnan oikeusasiamies
Euroopan ihmisoikeussopimus (Ihmisoikeudet.net)
Euroopan sosiaalinen peruskirja (Ihmisoikeudet.net)
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen tiivistelmät suomeksi (Finlex)
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus
Eurooppalaiset oikeussuojakeinot (Tuomioistuimet)
Human Rights Watch
Ihmisoikeusliitto
Ihmisoikeusvalitukset kansainvälisille elimille (Ulkoasiainministeriö)
Oikeusturvainfo
Valittaminen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (Ulkoasiainministeriö)

Kirjallisuutta

Ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja. Suomen Unesco -toimikunnan julkaisuja no 78. Helsinki 2000. (Kirjaa voi tilata Suomen Unesco-toimikunnasta)

Scheinin, Martin: Yhteiset ihmisoikeutemme. 1998. (Esittely ja pdf-linkki Suomen YK-liiton sivuilla)

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä