Tehtäviä

1) Asunnottomuus

Tehtävässä käsitellään asunnottomuutta. Tutkikaa myös muita 25 artiklassa mainittuja perusturvallisuuteen liittyviä kohtia: oikeus elämään, terveyteen, ravintoon, työhön jne. Voitte käyttää tehtävää mallina myös muiden ihmisoikeusjulistuksessa mainittujen oikeuksien tutkimiseen ja niiden toteutumisen pohtimiseen.

Tutustukaa seuraavaan YK:n ihmisoikeuksien julistuksen artiklaan.

25 artikla. 1.

Kullakin henkilöllä on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin, mitä erityisesti tulee ravintoon, vaatetukseen, asuntoon, lääkintähuoltoon ja välttämättömään yhteiskunnalliseen huoltoon; hänellä on oikeus turvaan työttömyyden, sairauden, tapaturman tai leskeyden sattuessa tai muissa toimeentulon menetyksen tapauksissa, jotka johtuvat hänen tahdostaan riippumattomista olosuhteista.

(a) Asunnottomuus ihmisoikeusloukkauksena

Edeltävän artiklan julistuksesta huolimatta maailmassa on edelleen yli 100 miljoonaa koditonta. Lisäksi Stakesin tilastojen mukaan Suomessa oli vuonna 2001 asunnottomana 9965 ihmistä ja tämän ohella 4241 ulkona yömajoissa tai vastaavissa asuvaa ihmistä. Pohtikaa, mistä syistä johtuen ihmisistä tulee asunnottomia. Miettikää myös, onko hallituksen vastuulla pitää huolta siitä, että jokainen ihminen saa tarvitessaan asunnon? Miten asunnonsaanti voitaisiin turvata?  Miten nykyajan lainsäädännössä suhtaudutaan asunnottomuuteen? Kenen vastuulla ihmisoikeuksien toteutuminen on?

2) Lukekaa sanomalehtiä – missä jutuissa käsitellään ihmisoikeuksia ja miten? Minkälaisia ihmisoikeusrikkomuksissa jutuissa kuvataan (vangitsemiset, oikeudenkäynnit yms.)

3) Miten ihmisoikeusjulistuksen eri kohdat toteutuvat Suomessa ja eri puolilla maailmaa? 

4) Kiusaaminen ihmisoikeusloukkauksena: mitä ihmisoikeuksia kiusaaminen loukkaa? Miten kiusaamiseen tulisi puuttua?
 Lue helmikuun kuukausiteema: Ystävyys yli rajojen

5) Oikeus kansalaisuuteen: kansalaisuus on osa ihmisen identiteettiä. Keskustelkaa kansakunnan ja kulttuurisen identiteetin suhteesta. Tutkikaa kuinka yksilön oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet ovat Suomessa sidoksissa Suomen kansalaisuuteen. (Lähde: Ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja 2000, s. 46-47) 

6) Mitä on sensuuri? Esiintyykö tai onko Suomessa esiintynyt sensuuria? Pitäisikö jossakin tilanteissa sanavapautta rajoittaa? Pohtikaa minkälainen puheoikeus oppilailla on koulussanne ja minkälaisia kanavia mielipiteen ilmaisulle on tarjolla?  (Lähde: Ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja 2000, s. 56)

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä